Sıfat Tamlaması

SIFAT TAMLAMASI: Bir sıfat tamlamasında asıl söylenmek istenen isimdir. Sıfat, ismin özelliklerini çeşitli yönlerden karşılar ve bir cümlede sıfat, nitelediği ya da belirttiği özelliğiyle ismin ayrılmaz bir parçasıdır.

İsim cümlede hangi görevdeyse, kendini tamlayan sıfat da o görevdedir.

Sıfat Tamlamasının Cümledeki Görevleri:

a) Sıfat tamlaması, cümlede yüklem olur:

Kültür, bir bütündür.  Şiir, tanımı yapılamayan bir sanattır.  Bu kitapta anlatılanlar, güncel konulardır.

Burası, perdeleri yenilenmiş, duvarları kâğıt kaplı, geniş bir salondu.

b) Sıfat tamlaması, cümlede özne olur:

Veren el, alan elden üstündür. Göldeki manzara, hepimizi büyülemişti.   Kimi sanatçılar, bu anlayışa karşı çıkmıştır.

Fatih’te yoksul bir gramafon çalıyor.  Dinlenme ve uyku, en doğal ihtiyaçlardır.

c) Sıfat tamlaması, cümlede nesne olur:

Düzgün görünümlü, çiçeklerle süslenmiş bir masayı diğerlerine tercih ederiz.

Gerçekçi bir insan, nesnelerin yüzeyde kalan özelliklerini, gözler önüne serilmiş olan dünyayı görür.

d) Sıfat tamlaması, cümlede dolaylı tümleç olur:

Eskiden her meskeni çabucak benimseyen insana serseri derlerdi.

Günümüz sanatçıları, gelecek nesillere de seslenmelidir.

Kürk Mantolu Madonna, bu yazara büyük şöhret kazandırmıştır.

e) Sıfat tamlaması, cümlede zarf tümleci olur:

Sıcak günlerde yaylaya gideriz.      Bu çalışma, kıt bir imkânla yapıldı.     Son yıllarda kimi bitki türleri yok oluyor.

edebiyatvadisi

Next Post

İkileme (Tekrar) Grubu

Pts Tem 8 , 2019
İKİLEME (TEKRAR) GRUBU: İkilemeler; aynı sözcüklerin, benzer sözcüklerin ya da anlamca zıt sözcüklerin tekrarıyla yapılır: Gide gide, sora sora, yavaş yavaş, ikişer ikişer, bir bir, göz göz, dilim dilim, çabuk çabuk, türlü türlü, çeşit çeşit… İte kaka, güle eğlene, ev bark, açık seçik, eş dost… Aşağı yukarı, iyi kötü, irili […]

You May Like