Anlamca Ortak Cümleler

Anlamca Ortak Cümleler

Bir duygu ya da düşüncenin farklı sözcüklerle ifade edilmesidir.

Bu tür cümleler ortak anlam taşıyan (eş anlamlı sözcükler ya da söz gruplarıyla kurulur.

Örneğin “Kendine ayırdığı bütün zamanı kütüphanede geçirir.” cümlesini  “Boş vakitlerinde kütüphanede olur.” biçiminde söylemek mümkündür, çünkü her iki cümlede de anlam ortaklığı vardır.

Anlam ortaklığıyla ilgili soruların çözümünde örnek olarak verilen cümleyi doğru anlamak önemlidir. Bu nedenle, örnek cümledeki anahtar sözcük ya da söz gruplarını iyi görmek, seçeneklerde bu sözlerin karşılıklarını aramak gerekir.

Anlamca Ortak Cümlelere Örnekler

İyi bir konuşmacı, seçtiği konuşma alanına yönelik geniş bir bilgi birikiminin desteğinden yararlanır.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olanlar, etkili konuşma yaparlar.

Bu romanın önemli tarafı, temelinin gerçeklere dayalı olup olmaması değil, okuyucunun olaylardan çıkardığı düşüncelerdir.

Okuyucunun romandaki gerçekliği sorgulamak yerine yazarın vermek istediği mesajlara yoğunlaşması beklenir.

Örnek Soru

Şiir cümlesi üreticisi, işini mükemmelleştirmek ve şiirsel malzeme birikimini sürekli arttırmak için her gün çalışmak zorundadır.

Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu cümleyle anlamsal olarak ortaktır?

A) Düzenli bir hayat yaşayan şair, güçlü şiirler yazma yolunda kararlı olarak yürür.

B) Şiirin bir ilham sonucu ortaya çıktığına inanan şair, emek kavramını reddeder.

C) Kusursuz şiir yazmak isteyen bir şair, şiirlerinde neleri kullanabileceğiyle ilgili sürekli çalışmalıdır.

D) Şairlerin kendi alanları dışında başka ilgileri de olmalıdır.

E) Nitelikli bir şiirin oluşmasında şairin çabaları ve yaşadığı toplumun ona sunduğu olanaklar söz konusudur.

Çözüm

Bu tür soruların çözümünde ilk adım, örnek olarak verilen cümledeki anlamları doğru belirlemektir.

Belirlenen anlam seçeneklerdeki cümlelerde “olduğu gibi” aranmalıdır. Seçenekteki fazla ya da eksik bir yargı doğru sayılmamalıdır.

Örnek cümledeki yargıları belirleyelim:

  • Şair, bir “şiir cümlesi üreticisidir.”
  • Şiirinde kullanacağı malzemeleri stoklamak zorundadır.
  • Daha çok malzeme toplamak için sürekli çalışmalıdır.

A seçeneğindeki “düzenli bir hayat”, geniş bir kavramdır ve şairlik dışındaki kişisel davranışları içerir.

B’deki “ilham” kavramı, “cümle üreticisi” olarak tanımlanan bir şairin kabul edeceği yaklaşım değildir. Çünkü üreticiliğin temelinde planlı ve mantıklı bir yol söz konusudur.

D seçeneğinde şairin sadece kültürel gelişiminden söz edilmiştir.

E’de, “yaşadığı toplumun şaire olanak sunması” yargısı örnek cümlede yoktur.

C’de “kusursuz şiir” ile örnek cümledeki “mükemmele ulaşmak”,  “neleri kullanabileceği” sözüyle “şiirsel malzeme birikimini arttırmak” ve “her gün çalışmak” sözü de “sürekli çalışmak” ile karşılanmıştır.

Cevap C

edebiyatvadisi

Next Post

Kesinlik Bildiren Cümleler

Per Tem 11 , 2019
Kesinlik Bildiren Cümleler Cümlede temel yargıyı destekleyen yan cümleciklerin her biri kendi içinde anlamsal bir değer taşır. Bu nedenle bir cümleyi anlamsal olarak değerlendirirken yan cümleciklerin bildirdikleri anlamların da farkında olmak gerekir. Bu türden soruların çözümünde seçeneklerde bildirilen yargıların “bir bütün olarak” cümlede yer alıp almadığı sorgulanmalıdır.  Cümledeki yüklem ile […]

You May Like