Cümle Oluşturma Test 1 1. (I) eğitildikleri mesleklerde çalışmaları (II) toplumun ihtiyaçları açısından eğitilmeleri (III) ülkemizin kalkınması için bireylerin (IV) kritik ve büyük önem taşımaktadır (V) üretken ve verimli olmaları Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür? A) II – III – I – V – IV                 B) III […]

SIFATLAR TEST 1 1. (I) Çocukların yanlış ve zarar verici bir davranışı gözlendiğinde aşırı tepkisel davranılmamalıdır. (II) Özellikle çocukları cezalandırmak, olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. (III) Onların olumsuz davranışları neden gösterdikleri öğrenilmelidir. (IV) Gerektiğinde uzman yardımı alınmalıdır. (V) Ebeveynler, ayrıca çocuklarıyla yeni iletişim yolları denemelidir.  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük […]

CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM TEST 2: 1. Mitolojilerde yer alan aslan figürü, Budizm’le birlikte görülmesine rağmen Altaylardaki Pazırık kurganlarında bulunan eserlerde bu figürün Türklerde çok eskiden beri mitolojik öge olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Bu cümleden hangi yargı, kesin olarak çıkarılabilir? A) Türklerin aslan figürünü kullanmaları, onların Budizm’le olan ilgisini göstermektedir. B) […]

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI TEST 1 1. Anadolu’nun büyük bir kesimine İÖ yaklaşık 1800 – 1200 yılları arasında hükmeden Hititlerin başkenti Hattuşa, uzun yıllardan beri yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları sayesinde bir açık hava müzesi hâline getirildi. Bu çalışmalar sonucunda kent, 1986’da UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı. 2003 […]

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI TEST 2 1. Bizde eleştiri yarışması pek yapılmıyor. Arada bir yapılan yarışmalar da eleştirideki egemen anlayışı ortaya koyuyor: Gerçek eleştirinin gelişmesi önleme. Bir de “Bizde eleştiri yok!” sözü, ortalıkta dolaşıyor. Bu sözün yarattığı alışkanlık, eleştiriye yönelik olumlu bakış açısını da engelliyor. Aslında sözün kaynağında […]

CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM TEST 1 1. (I) eğitildikleri mesleklerde çalışmaları (II) toplumun ihtiyaçları açısından eğitilmeleri (III) ülkemizin kalkınması açısından bireylerin (IV) kritik ve büyük önem taşımaktadır (V) üretken ve verimli olmaları Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür? A) II – III – I – V – IV                        […]

1. (I) Kitaplarında daima zaman atlamaları var. (II) En son hangi karakteri tanıdığınızı bile unutuyorsunuz. (III) Siz de karmaşık bir rüyanın içindesiniz artık. (IV) Okur olarak rahat bırakmalısınız kendinizi. (V) Bakalım bu rüya âlemi sizi nereye götürecek? Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinin ögeleri -sırasıyla- dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne ve […]