Tematik Testler

DİL BİLGİSİ  

Anlam Bilgisi

Anlatım Bozukluğu (ÖSYM’de Çıkmış Sorular)

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test 1

Paragrafta Anlam ve Anlatım Testi 1  10 sorudan oluşan testtir.

Paragraf Oluşturma Test Soruları

Paragrafta Yapı

 

Ses Bilgisi

Ses Bilgisi Test Soruları 23 sorudan oluşan Ses Bilgisi test sorularıdır.

 

Yapı Bilgisi

Sözcükte Yapı (ÖSYM) Test Soruları

Yapım Ekleri – Çekim Ekleri Test Soruları

 

Sözcük Bilgisi

Fiilde Çatı Test Soruları: 20 sorudan oluşan çatı sorularıdır.

Fiilde Çatı Test Soruları: 34 sorudan oluşan çatı sorularıdır.

Fiilimsiler, Fiilde Yapı Test Soruları: 35 sorudan oluşan fiilimsiler ve fiilde yapı test sorularıdır.

Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları Test Soruları:  57 sorudan oluşan bu testte ÖSYM soruları da yer almaktadır.

Sözcük Türleri  37 sorudan oluşan, isimler, sıfatlar ve tamlamaları kapsayan testi inceleyebilirsiniz.

 

Cümle Bilgisi

 

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Test Soruları: 42 sorudan oluşan kapsamlı ÖSYM sorularıdır.

 

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri Test Soruları: 41 sorudan oluşan ÖSYM sorularıdır.

 

EDEBİYAT

Edebî Akımlar