İkileme (Tekrar) Grubu

İKİLEME (TEKRAR) GRUBU: İkilemeler; aynı sözcüklerin, benzer sözcüklerin ya da anlamca zıt sözcüklerin tekrarıyla yapılır:

Gide gide, sora sora, yavaş yavaş, ikişer ikişer, bir bir, göz göz, dilim dilim, çabuk çabuk, türlü türlü, çeşit çeşit…

İte kaka, güle eğlene, ev bark, açık seçik, eş dost…

Aşağı yukarı, iyi kötü, irili ufaklı, az çok, küçük büyük, kadınlı erkekli, sabah akşam…

İkilemeler isimlere eklendiklerinde “sıfat tamlaması” kurarlar ve sıfat tamlamasının görevlerini üstlenebilirler.

İkilemelerin Cümledeki Görevleri:

a) İkilemeler, cümlede yüklem olur:

Bahçedeki ağaçlar çeşit çeşitti.   Odasındaki eşyalar eski püsküydü.    Ufak tefek bir adamdı.

b) İkilemeler, cümlede özne olur:

Böyle günde dost düşman yanında olmalı.   Yaşlanınca geleni gideni olmadı. Çerden çöpten bir evleri vardı.

c) İkilemeler, cümlede nesne görevinde bulunabilir:

Evi barkı terk etti.    Parasını pulunu bu işe yatırdı. 

d) İkilemeler, cümlede dolaylı tümleç olur:

Vara yoğa bakmaz.  Ele güne rezil oldu.

e) İkilemeler, cümlede zarf tümleci olur:

Sora sora Bağdat bulunur.  Çocuklar güle oynaya evlerine gittiler. Sabah akşam dua eder.

edebiyatvadisi

Next Post

Aitlik Grubu

Pts Tem 8 , 2019
AİTLİK GRUBU: Aitlik grubu; aitlik ekinin (-ki) yalın, ilgi ve bulunma durumuna eklenmesiyle oluşur ve eklendiği sözcükle birlikte sıfata dönüşür: Geçen haftaki (yangın),  oturma odasındaki (halı), sözünü ettiğiniz kitaptaki (konu) yol kenarındaki (ağaçlar)… Aitlik Grubunun Cümledeki Görevi: Aitlik grubu, eklendiği sözcükle birlikte sıfat görevi üstlenir ve kendisinden sonra gelen isimle […]

You May Like