Bu kitap, TYT-KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan adayların üst düzeydeki paragraf sorularını bilinçli çözmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Her paragraf sorusunun ayrıntılı çözümleri yapılmış ve adayların paragraf sorularını çözmek için uygulayacakları stratejiler gösterilmiştir. Konu başlıkları altında özet bilgiler verilerek “paragraf” kavramı tüm yönleriyle tanıtılmıştır. Kitabımız ÖSYM’nin yeni tip soru anlayışına uygun […]

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir? A) Bu romanında, ölümle sonuçlanan bir olayda adı geçen kişilerin mesleklerine ilişkin bilgiler vermişti. B) Yapıtında, birkaç çarpıcı olayı ustaca anlatarak okurların bu konuda yorum yapmasına ortam hazırlamış. C) Bu yapıtında, sarsıcı toplum gerçeklerine dikkat çekip bunlara kalıcı çözümler önermiştir. D) Bu […]

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz deyim değildir? A) Hiçbir zaman işin kolayına kaçmazdı. B) O, işi düşmezse buralara gelmez. C) Bu işin içinden çıkabileceğini hiç sanmıyorum. D) Fabrikadaki işi biterse toplantıya geleceğini söylemiş. E) Meraklanmaya gerek yok, o işini bilir.   Okuyarak, dinleyerek ya da resimlere bakarak ulaşamayacağımız […]

Bu sanatçımız daha kitabın başlarında uyarıyor okurunu: “Ötekini oku; derinde, dipte duranı; ince şeyler bunlar.” Bu sözler, onun şiirlerinin anlaşılması için kendisinin cömertçe önümüze kattığı kılavuzlardır. Bunlara dikkat edilmezse yanlış anlaşılabilir onun şiiri, tekdüze bir tekrarlanış sanılabilir. 1. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ancak şiirsel […]

1. Yazıyla uğraşanlar gayet iyi bilir. İnsan, yazdığı iki satır yazıyı bile hemen sahiplenir. Üç sayfa yazsa bir kenarda saklar, yazıklarının üstüne titrer. Yazmak kolay değildir yazdığını yok etmekse belki en zorudur. Kim bilir nasıl bir ruh hâlidir, bir yazarın yapıtlarını hem de tek örneği bulunduğu hâlde bir çırpıda yok […]

Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Millî Edebiyat’tan kesin hatlarla ayrılamamaktadır, çünkü Millî Edebiyat devri sanatçıları, Cumhuriyet’in ilk yıllarında en önemli eserlerini vermişlerdir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit ve daha birçoğu Cumhuriyet’in ilk 50 yılına damgalarını vurmuşlardır. Cumhuriyet’in ilanını takiben hızlı bir şekilde yapılan dil ve harf devrimleriyle Latin […]

Noktalama İşaretleri Test Soruları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçla gösterilen yere iki nokta (:) konulmalıdır? A) Öyle bir olay ki ( ) eksiklerimizi, yetersizliklerimizi açıkça gösteriyor. B) İletişimde ölçüsüzlük dediğimiz şey ( ) sanat haberlerinde olduğu gibi spor haberlerinde de kendini göstermiştir. C) Yöneticilere düşen görevlerden biri de ( ) […]

Aleksandr Soljenitsın’ın “Kanser Koğuşu” adlı romanından (*);   BİRİNCİ KISIM Birinci Bölüm   Hastanenin kanserliler bölümü 13’üncü koğuştu. Pavel Nikolayeviç Rusanof batıl inançları olan bir kişi değildi ama kayıt fişine «13’üncü koğuş» yazdıkları zaman içinde birşeylerin çöktüğünü hissetti. Koğuşa “13” değil de “protez” ya da “barsak hastalıkları koğuşu” gibi bir […]

Sözcükte Yapı Test Soruları SÖZCÜKTE YAPI “Normal insanlar, hayatlarında bir defa (I) ergenlik acısı (II) çekerler.” der Goethe; ardından “Fakat” (II) diye devam eder: “Dehanın çocukları olan (IV) sanatçılar bu acıyı birçok kere yaşarlar ve böylece her defasında (V) gençleşirler.” 1. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? […]

Sıfatlar ve Sıfat Tamlaması Test Soruları   1. “yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? A) Çalışmanızı inceledim, yalnız birkaç konuda daha ayrıntılı çalışma yapmalısınız. B) Bu kadar yorucu işlerin altında yalnız kaldım. C) Bu kitapta yalnız bir adamın öyküsü anlatılıyor. D) Birlikte başladığımız bu projeyi şimdi yalnız yürütüyorum. […]

Edebî Akımlar ÖSYM Test Soruları   Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle Ka denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra […]

Anlatım Bozukluğu (ÖSYM’de Çıkmış Çözümlü Sorular)   A) Anlamsal Yönden Anlatım Bozukluğu İçeren Sorular 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003-ÖSS) A) Dünyada en çok yağış alan bölge burası. B) Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar. C) Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı. D) Ülkenin kuzeyinde elde edilen […]

Tolstoy’un “Hacı Murat” adlı romanından (*);   Tarlalar arasından geçerek eve dönüyordum. Tam yazın ortasıydı. Otlar yavaş yavaş kurumuş ve ekinler olgunlaşmaya başlamıştı. Bu mevsimde çiçek toplamak çok güzel ve iç açıcıdır. Göz alıcı, kokulu, kırmızı, beyaz ve pembe yoncalarla, menekşeler ve lalelerle dolu olurdu göz alabildiğine her taraf… Süt […]

Paragrafta Anlam ve Anlatım Testi 1   Bitkiler zeki mi? Sorunlarını çözebilir ve çevreleriyle iletişim kurabilir mi? Yoksa pasif, bağımsız eylem veya sosyal davranıştan yoksun mu? Filozoflar ve bilim insanları tarihin eski devirlerinden beri bu soruları merak ettiler; sık sık, bitkilerin düşüncesiz ve iletişimsiz olduklarını düşünerek şu sonuca vardılar: Çok sessiz, çok oturmuşlar […]

TYT Türkçe Deneme Sınavı 2   Kimi ansiklopediler ve bilimsel kitaplar, kaynakların iyi – – – – – ve anlatılanların doğru – – – – –  yüzünden büyük insanları harekete geçiren fikirlere yönelik  – – – – – bilgiler içermektedir. 1. Parçanın anlamlı bir bütün olması için boş bırakılan yerlere […]

TYT Türkçe Deneme Sınavı 1   1. Tiyatro yazarlığı konusunda verilecek eğitimlerin – – – – – olacağına kuşku yoktur. Ancak bu eğitimlerin güncel gelişmeleri izleyen – – – – – olması planlanmalıdır. Parçanın anlamlı bir bütün olması için boş bırakılan yerlere hangi sözcükler sırasıyla getirilmelidir? A) gereksiz – düzeyde  […]

Honore de Balzac’ın “Goriot Baba” adlı romanından (*); … Bütün dar kafalı insanlar gibi Madam Vauquer de olayların halkası dışına çıkmaz, nedenlerini değerlendirmez, tartmazdı. Kendi hatalarından dolayı başkalarını sorumlu tutmaktan hoşlanırdı. Böyle bir kayba uğrayınca, talihsizliğinin baş nedeni olarak dürüst şehriyeciyi görmüş ve yavaş yavaş ondan uzaklaşmaya, soğumaya başlamıştı. Kuyruk […]

    Emile Zola’nın Nana adlı romanından (*); VI Bölüm Kont Muffat, karısı ve kızıyla beraber Fondettes’e geleli bir süre oluyordu. Orada oğlu George ile beraber yalnız yaşamakta olan Madam Hugon, onları bir hafta için davet etmişti. On yedinci asrın sonlarına doğru inşa edilen bu ev, etrafı dört köşe duvarlarla […]

FİİLDE ÇATI TEST SORULARI   1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dönüşlü çatılıdır? A) Beğenilmeme kaygısına düşen sanatçı, yaratıcılığını yitirir. B) Sanatçı, yaşamın her alanını eserlerine yansıtır. C) Kimi yazarlar, yarattıkları kahramanın arkasına saklanır. D) Dramatik konuların izleyiciyi etkilediği söylenebilir. E) Okuyucu, yazarla romanın kurmaca dünyasında buluşur.   (I) İznik Gölü […]

ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlarda adayların Türkçeyi Kullanma Gücünü sorgulayan sorulara verdiği ağırlık, metinlerin doğru yorumlanması ve anlamlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle TYT, AYT ve KPSS sınavlarına hazırlanan tüm adayların sağlam ve köklü bir paragraf bilgisi edinmesi oldukça önemlidir. Bu kitap, özlü konu anlatımları, yüzlerce özgün soru, çözümlü örnek sorular ve […]

Türkçede geniş ünlüyle (a,e) biten bir sözcük “-yor” eki aldığında o sözcüğün geniş ünlüsünü “ı, i, u, ü” ye çevirerek daraltır. bilm(e) – yor bilm(i)yor         ist(e) – yor ist(i)yor           izl(e) – yor izl(i)yor    sızl(a) – yor sızl(ı)yor            suçl(a) – yor suçl(u)yor       gözl(e) – yor gözl(ü)yor     durm(a) – yor durm(u)yor     verm(e) […]

Sözcüklerin asıllarında bulunmayan ünlü veya ünsüz bir sesin türemesi olayıdır. A) ÜNLÜ TÜREMESİ: “-cık, -cik” eki alan bazı sözcüklerde ek ile sözcüğün arasında “a, e, ı, i” ünlülerinin türediği görülür. az – cık az(ı)cık            bir – cik    bir(i)cik                   genç – cik   genc(e)cik                  dar – cık    dar(a)cık sapsağlam>sapasağlam, güpgündüz>güpegündüz, bircik>biricik, genççik>gencecik, […]

A) ÜNLÜ DÜŞMESİ (HECE DÜŞMESİ): İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecesindeki dar ünlüsünü düşürür. kar(ı)n – ı karnı,                      boy(u)n – um boynum,      keş(i)f – i keşfi,                       bur(u)n – u burnu şeh(i)r – e şehre,                    as(ı)l -ı aslı,      buy(u)r – […]

Çağlara, toplumlara ve sanat alanına göre farklılık gösteren sanat kavramı ilk zamanlar çok geniş olarak insanın tüm yaratıcı eylemlerini tanımlamak için kullanılmış ve insanın hayatta kalma eylemlerini içermiştir.     Daha geniş bir bakış açısıyla sanat, din ve bilim gibi insanın bütün diğer uğraşlarından doğan yaratıcı gücü göstermek için kullanılmıştır. […]

Edebiyatın Tarihle İlişkisi Edebiyat ve Tarihin Ortak Yönleri:  (Tarih, geçmişte edebiyatın içinde yer alırken 19. yüzyıldaki tarihçilerin tarih araştırmalarında  bilimsel yöntemleri kullanmasıyla edebiyattan ayrılır.)   1. Her ikisi de genelde insanlığın, özelde ise toplumların geçmişte karşı karşıya kaldıkları olaylardan yararlanır.   2. Toplumlara yön veren, kitleler üzerinde etkili olan kişi […]

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Şeyyâd Hamza 14. yüzyıl divan şairidir. Onun divan edebiyatı geleneğinin yanı sıra halk edebiyatından da etkilendiği görülmektedir. Şeyyâd Hamza’nın Anadolu’yu şehir şehir, köy köy dolaşan, gittiği her yerde tasavvufla ilgili şiirler söyleyen gezici bir şair olduğu düşünülmektedir. Şeyyâd Hamza, şiirlerinde hem hece hem de aruz […]

Ahmed Fakih (? – (?)1252) Hayatı hakkındaki bilgiler, oldukça kısıtlıdır. Araştırmalara göre Ahmed Fakih, Horasan’dan gelerek Konya’ya yerleşmiştir. Halk arasındaki şöhretinin büyük olduğu bilinmektedir. Hükümdar ve emirlerin saraylarında serbestçe hareket edebilen Ahmed Fakih ile ilgili bilgi, Eflâki’nin Menâkibü’l-ârifin adlı eserinde bulunmaktadır. Eflâki’ye göre Ahmed Fakih çok meşhur olmakla birlikte Mevlâna […]

1. Tiyatro yazarlığı konusunda verilecek eğitimlerin – – – – – olacağına kuşku yoktur. Ancak bu eğitimlerin güncel gelişmeleri izleyen – – – – – olması planlanmalıdır.  Parçanın anlamlı bir bütün olması için boş bırakılan yerlere hangi sözcükler sırasıyla getirilmelidir? A) gereksiz – düzeyde      B) sorunlu – yapıda     C) yararlı […]