ÖSYM’nin soru anlayışına uygun olarak hazırlanmış 50 soru ve ayrıntılı çözümlerinden oluşan Ses Bilgisi Tematik Soru Bankası’nı inceleyebilirsiniz: https://play.google.com/store/books/details?id=urHiEAAAQBAJ

Mavi Kitap Türkçe Soru Bankası, YKS ve KPSS’ye hazırlanan adayları Türkçe birikimlerini güçlendirmek için hazırlanmış eşsiz bir soru bankasıdır. Bu kitap konu anlatımlı Mavi Kitap Türkçe kitabının sadece sorulardan oluşan ve soru bankası zenginleşitirilmiş sürümüdür. Adayların soruları mobil araçlarıyla daha kolay ve açık şekilde görebilmelerine ilişkin  yoğun istekleri üzerine düzenlenen […]

ÖSYM’nin yeni puanlama sistemiyle birlikte YKS ve KPSS sınavlarında Türkçenin önemi artmıştır. Akademik eğitim almak istediğiniz alan hangi puan türünde olursa olsun Türkçe puanınızın yüksek olması son derece önemlidir. Ayrıca KPSS’de elde edeceğiniz yüksek puan, size çalışma hayatınızın kapısını açacaktır. Mavi Kitap TÜRKÇE; LGS, YKS ve KPSS sınavlarına hazırlanan adayların […]

Bu kitap, TYT-KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan adayların üst düzeydeki paragraf sorularını bilinçli çözmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Her paragraf sorusunun ayrıntılı çözümleri yapılmış ve adayların paragraf sorularını çözmek için uygulayacakları stratejiler gösterilmiştir. Konu başlıkları altında özet bilgiler verilerek “paragraf” kavramı tüm yönleriyle tanıtılmıştır. Kitabımız ÖSYM’nin yeni tip soru anlayışına uygun […]

ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlarda adayların Türkçeyi Kullanma Gücünü sorgulayan sorulara verdiği ağırlık, metinlerin doğru yorumlanması ve anlamlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle TYT, AYT ve KPSS sınavlarına hazırlanan tüm adayların sağlam ve köklü bir paragraf bilgisi edinmesi oldukça önemlidir. Bu kitap, özlü konu anlatımları, yüzlerce özgün soru, çözümlü örnek sorular ve […]

Cümle Ögeleri Test 1 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi, sıfat tamlamasından oluşmaktadır? A) Kitaplardan öğrenilenlerle kendine bir dünya kurmak, onun içinde yaşayabilmek demektir. B) Babamın verdiği parayla köşe başındaki butikten yeni bir takım satın aldım. C) İnsana bir alışkanlık edindirmeye çalışmak, zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. D) Çocukluğundan kalma […]

SÖZCÜKTE YAPI TEST 3 Araştırma grubunun (I) kuruluş aşamasında gençlerin (II) birbirlerine alışmalarını ve grup çalışmasına katılmalarını (III) sağlamak amacıyla (IV) grup çalışmalarına süreklilik (V) verildi. 1. Bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır? A) I             B) II      […]

  SÖZCÜKTE YAPI TEST 4 Her kuşağın, nedenini (I) bilmeden, daha çok sevdiği türlü güzellikleri vardır; bazen bu güzellikler eksiklerle dolu (II) olur ama bunlar o kuşağın anlayışına (III) uyar. Bu kuşağa kızacağınıza, önüne ilkeleri (IV) atacağınıza sevme nedenlerini (V) araştırmak iyi olmaz mı? 1. Parçadaki altı çizili sözcüklerde kullanılan […]

Ses Olayları Test 3   (I) Yazmanın güçlüğü yaratıcı olma zorunluluğundan ileri gelir. (II) Yazmak, gerçekten bir mantık bulma uğraşı değil midir? (III) Karmaşada düzeni aramak, kendi gerçeğini oluşturmak…  (IV) Ben, eserlerimde sadece bu konuyu anlatmaktan hoşlanırım.  (V) Ancak bunun üstesinden başarıyla geçmeniz şarttır. 1. Parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde ünsüz […]

Ses Olayları Test 2 Gideceğim, ey gemi, bilinmedik ellere. Demir al, sallayarak direklerini. Sızlar yürek ümitle ama sonra her şeyi anlar. Belki de fırtınaları çağıran direkler, Şu anda rüzgârla gelecek ölümü bekler. O zaman ne yelken ne de ümit… ama sen yine Kalbim, gemicilerin şarkılarını dinle!   1. Bu dizelerde […]

Ses Olayları Test 1   Her sanatçı (I), geçmişin özlemiyle geleceğin (II) umudunu bütün yoğunluğuyla (III) yaşar ve yazdıklarında (IV)bu yaşayışın etkisi (V) görülür. 1. Altı çizili sözcüklerin hangilerinde ünsüz benzeşmesi vardır?  A) I ile II          B) I ile V           C) II […]

Roman 19. yüzyılda Türk edebiyatına girene dek, onun yerini tahkiyeli (öyküleyici eserler= mesneviler, destanlar) diğer eserler tutmuştur. Manzum ve mensur bir olayı anlatan tarih, masal, efsane, lâtife, destan, menkıbe vs. gibi tahkiye esasına dayanan bütün eserler genel olarak hikâye adıyla adlandırılmışlardır. Türkiye’de roman Tanzimat devrinde ortaya çıkmıştır ve Tanzimat devrinin […]

Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Millî Edebiyat’tan kesin hatlarla ayrılamamaktadır, çünkü Millî Edebiyat devri sanatçıları, Cumhuriyet’in ilk yıllarında en önemli eserlerini vermişlerdir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit ve daha birçoğu Cumhuriyet’in ilk 50 yılına damgalarını vurmuşlardır. Cumhuriyet’in ilanını takiben hızlı bir şekilde yapılan dil ve harf devrimleriyle Latin […]

Aleksandr Soljenitsın’ın “Kanser Koğuşu” adlı romanından (*);   BİRİNCİ KISIM Birinci Bölüm   Hastanenin kanserliler bölümü 13’üncü koğuştu. Pavel Nikolayeviç Rusanof batıl inançları olan bir kişi değildi ama kayıt fişine «13’üncü koğuş» yazdıkları zaman içinde birşeylerin çöktüğünü hissetti. Koğuşa “13” değil de “protez” ya da “barsak hastalıkları koğuşu” gibi bir […]

Tolstoy’un “Hacı Murat” adlı romanından (*);   Tarlalar arasından geçerek eve dönüyordum. Tam yazın ortasıydı. Otlar yavaş yavaş kurumuş ve ekinler olgunlaşmaya başlamıştı. Bu mevsimde çiçek toplamak çok güzel ve iç açıcıdır. Göz alıcı, kokulu, kırmızı, beyaz ve pembe yoncalarla, menekşeler ve lalelerle dolu olurdu göz alabildiğine her taraf… Süt […]

TYT Türkçe Deneme Sınavı 2   Kimi ansiklopediler ve bilimsel kitaplar, kaynakların iyi – – – – – ve anlatılanların doğru – – – – –  yüzünden büyük insanları harekete geçiren fikirlere yönelik  – – – – – bilgiler içermektedir. 1. Parçanın anlamlı bir bütün olması için boş bırakılan yerlere […]

TYT Türkçe Deneme Sınavı 1   1. Tiyatro yazarlığı konusunda verilecek eğitimlerin – – – – – olacağına kuşku yoktur. Ancak bu eğitimlerin güncel gelişmeleri izleyen – – – – – olması planlanmalıdır. Parçanın anlamlı bir bütün olması için boş bırakılan yerlere hangi sözcükler sırasıyla getirilmelidir? A) gereksiz – düzeyde  […]

Bir işin türlü durumlarını, bir bütünün parçalarını akılda yer edecek biçimde art arda sıralayıp söylemektir. Sayıp dökmeler aracılığıyla temel duygu ya da düşünce daha etkili biçimde söylenmiş olur. Sıralanan durum ya da nesneler, mutlaka bütünün parçalarını oluşturmalıdır: Örnek 1: İnsanları yaptıkları işler nedeniyle küçümsemeyin, onları yok saymayın. Çünkü onların da […]

1. Zarf-fiiller, fiillerin kök ya da gövdelerine getirilen “-a/ -e,  -arak/-erek, -ınca/-ince, -alı/-eli, -ıp/-ip,  -madan/-meden, -asıya/-esiye, -ken,  -dıkça/-dikçe, ir… mez/ -ır… maz, -dığında/-diğinde, -a… -a/-e… -e, -maksızın/-meksizin, -casına/-cesine” ekleriyle yapılır: bak-a bak-a,  gör-e gör-e, koş-arak, gülerek, yaz-ınca, gel-ince, duy-alı, bil-eli, alı-ıp, seç-ip, gül-üp, koş-up, duy-madan, iç-meden, tap-asıya, öl-esiye, düşer-ken, yaz-dıkça, bil-dikçe, […]

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir sanat hareketidir. Romantizme tepki olarak doğmuştur. Bu sanat akımı, bir bakıma, realizmin ve natüralizmin şiire uygulanmış şeklidir. Çünkü parnasizm; realizm ve natüralizmin güçlü gözlem düşkünlüğünü, açık anlatım tarzını, karamsar hayat felsefesini taşır. Adını A. Lemerre’in 1866’da yayınladığı Le Parnasse Contemporain isimli dergiden alan parnasizm, […]

Honore de Balzac’ın “Köylüler” adlı romanından; Toprağın var mı savaşın var!                                                      II  Vergilius’un Unuttuğu Bir Çoban Şiiri Bir Parisli kıra gittiği zaman bütün alışkanlıklarından yoksun kalır ve dostlarının sıcak ilgisine karşın, kısa sürede zamanın ne kadar […]

Honore de Balzac’ın “Goriot Baba” adlı romanından (*); … Bütün dar kafalı insanlar gibi Madam Vauquer de olayların halkası dışına çıkmaz, nedenlerini değerlendirmez, tartmazdı. Kendi hatalarından dolayı başkalarını sorumlu tutmaktan hoşlanırdı. Böyle bir kayba uğrayınca, talihsizliğinin baş nedeni olarak dürüst şehriyeciyi görmüş ve yavaş yavaş ondan uzaklaşmaya, soğumaya başlamıştı. Kuyruk […]

Knut Hamsun’un “Düğüm” adlı romanından (*); I Geçen yazın ortalarında Norveç’in küçük bir kıyı şehri görülmemiş birkaç olaya sahne oldu. Nagel adlı ilginç, kendine özgü bir şarlatan olan yabancı bir adam ortaya çıkıp dikkatleri üzerine çeken birtakım şeyler yaptıktan sonra, nasıl geldiyse yine öylece birdenbire ortadan kayboluverdi. Hatta bir keresinde […]

    Emile Zola’nın Nana adlı romanından (*); VI Bölüm Kont Muffat, karısı ve kızıyla beraber Fondettes’e geleli bir süre oluyordu. Orada oğlu George ile beraber yalnız yaşamakta olan Madam Hugon, onları bir hafta için davet etmişti. On yedinci asrın sonlarına doğru inşa edilen bu ev, etrafı dört köşe duvarlarla […]

A) ÜNSÜZLER: Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmadığından, ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcükle ek arasına “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden biri girer. mağaza – a mağaza – y – a   (durum ekinden önce)        anne – i anne – s – i     (iyelik ekinden […]

Sözcüklerin sonundaki ünsüzlerin bir sonraki sözcüğün başındaki ünlülere ulanarak (bağlanarak) okunmasıdır. Aşağıdaki dizelerde, altı çizili bölümlerde ulama vardır. Hep bülbül_öterdi bağımızda, bahçemizde Ilık bir sonbahar_akşamında yüreğim_aşkınla dolu Bir hayal_için sürdüm_atımı ufuklara Yok_artık yaralı kalbimde sevgiden_eser Kapından_ağır_ağır geçtim_ey güzel Not: Arasında noktalama işareti bulunan sözcüklerde ulama yoktur. Polis, arabaları durdurdu. Gençlik, […]