ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlarda adayların Türkçeyi Kullanma Gücünü sorgulayan sorulara verdiği ağırlık, metinlerin doğru yorumlanması ve anlamlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle TYT, AYT ve KPSS sınavlarına hazırlanan tüm adayların sağlam ve köklü bir paragraf bilgisi edinmesi oldukça önemlidir. Bu kitap, özlü konu anlatımları, yüzlerce özgün soru, çözümlü örnek sorular ve […]

Roman 19. yüzyılda Türk edebiyatına girene dek, onun yerini tahkiyeli (öyküleyici eserler= mesneviler, destanlar) diğer eserler tutmuştur. Manzum ve mensur bir olayı anlatan tarih, masal, efsane, lâtife, destan, menkıbe vs. gibi tahkiye esasına dayanan bütün eserler genel olarak hikâye adıyla adlandırılmışlardır. Türkiye’de roman Tanzimat devrinde ortaya çıkmıştır ve Tanzimat devrinin […]

Bu kitap, TYT-KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan adayların üst düzeydeki paragraf sorularını bilinçli çözmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Her paragraf sorusunun ayrıntılı çözümleri yapılmış ve adayların paragraf sorularını çözmek için uygulayacakları stratejiler gösterilmiştir. Konu başlıkları altında özet bilgiler verilerek “paragraf” kavramı tüm yönleriyle tanıtılmıştır. Kitabımız ÖSYM’nin yeni tip soru anlayışına uygun […]

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir? A) Bu romanında, ölümle sonuçlanan bir olayda adı geçen kişilerin mesleklerine ilişkin bilgiler vermişti. B) Yapıtında, birkaç çarpıcı olayı ustaca anlatarak okurların bu konuda yorum yapmasına ortam hazırlamış. C) Bu yapıtında, sarsıcı toplum gerçeklerine dikkat çekip bunlara kalıcı çözümler önermiştir. D) Bu […]

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz deyim değildir? A) Hiçbir zaman işin kolayına kaçmazdı. B) O, işi düşmezse buralara gelmez. C) Bu işin içinden çıkabileceğini hiç sanmıyorum. D) Fabrikadaki işi biterse toplantıya geleceğini söylemiş. E) Meraklanmaya gerek yok, o işini bilir.   Okuyarak, dinleyerek ya da resimlere bakarak ulaşamayacağımız […]

Bu sanatçımız daha kitabın başlarında uyarıyor okurunu: “Ötekini oku; derinde, dipte duranı; ince şeyler bunlar.” Bu sözler, onun şiirlerinin anlaşılması için kendisinin cömertçe önümüze kattığı kılavuzlardır. Bunlara dikkat edilmezse yanlış anlaşılabilir onun şiiri, tekdüze bir tekrarlanış sanılabilir. 1. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ancak şiirsel […]

1. Yazıyla uğraşanlar gayet iyi bilir. İnsan, yazdığı iki satır yazıyı bile hemen sahiplenir. Üç sayfa yazsa bir kenarda saklar, yazıklarının üstüne titrer. Yazmak kolay değildir yazdığını yok etmekse belki en zorudur. Kim bilir nasıl bir ruh hâlidir, bir yazarın yapıtlarını hem de tek örneği bulunduğu hâlde bir çırpıda yok […]

Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Millî Edebiyat’tan kesin hatlarla ayrılamamaktadır, çünkü Millî Edebiyat devri sanatçıları, Cumhuriyet’in ilk yıllarında en önemli eserlerini vermişlerdir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit ve daha birçoğu Cumhuriyet’in ilk 50 yılına damgalarını vurmuşlardır. Cumhuriyet’in ilanını takiben hızlı bir şekilde yapılan dil ve harf devrimleriyle Latin […]

Noktalama İşaretleri Test Soruları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçla gösterilen yere iki nokta (:) konulmalıdır? A) Öyle bir olay ki ( ) eksiklerimizi, yetersizliklerimizi açıkça gösteriyor. B) İletişimde ölçüsüzlük dediğimiz şey ( ) sanat haberlerinde olduğu gibi spor haberlerinde de kendini göstermiştir. C) Yöneticilere düşen görevlerden biri de ( ) […]

Aleksandr Soljenitsın’ın “Kanser Koğuşu” adlı romanından (*);   BİRİNCİ KISIM Birinci Bölüm   Hastanenin kanserliler bölümü 13’üncü koğuştu. Pavel Nikolayeviç Rusanof batıl inançları olan bir kişi değildi ama kayıt fişine «13’üncü koğuş» yazdıkları zaman içinde birşeylerin çöktüğünü hissetti. Koğuşa “13” değil de “protez” ya da “barsak hastalıkları koğuşu” gibi bir […]

Yazım Kuralları Test Soruları 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı. B) İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir. C) Romandaki kişilerin, tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığını söyledi. D) Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu. E) Televizyondaki kültür […]

Sözcükte Yapı Test Soruları SÖZCÜKTE YAPI “Normal insanlar, hayatlarında bir defa (I) ergenlik acısı (II) çekerler.” der Goethe; ardından “Fakat” (II) diye devam eder: “Dehanın çocukları olan (IV) sanatçılar bu acıyı birçok kere yaşarlar ve böylece her defasında (V) gençleşirler.” 1. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? […]

Sıfatlar ve Sıfat Tamlaması Test Soruları   1. “yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? A) Çalışmanızı inceledim, yalnız birkaç konuda daha ayrıntılı çalışma yapmalısınız. B) Bu kadar yorucu işlerin altında yalnız kaldım. C) Bu kitapta yalnız bir adamın öyküsü anlatılıyor. D) Birlikte başladığımız bu projeyi şimdi yalnız yürütüyorum. […]

Edebî Akımlar ÖSYM Test Soruları   Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle Ka denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra […]

Anlatım Bozukluğu (ÖSYM’de Çıkmış Çözümlü Sorular)   A) Anlamsal Yönden Anlatım Bozukluğu İçeren Sorular 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003-ÖSS) A) Dünyada en çok yağış alan bölge burası. B) Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar. C) Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı. D) Ülkenin kuzeyinde elde edilen […]

Tolstoy’un “Hacı Murat” adlı romanından (*);   Tarlalar arasından geçerek eve dönüyordum. Tam yazın ortasıydı. Otlar yavaş yavaş kurumuş ve ekinler olgunlaşmaya başlamıştı. Bu mevsimde çiçek toplamak çok güzel ve iç açıcıdır. Göz alıcı, kokulu, kırmızı, beyaz ve pembe yoncalarla, menekşeler ve lalelerle dolu olurdu göz alabildiğine her taraf… Süt […]

Paragrafta Anlam ve Anlatım Testi 1   Bitkiler zeki mi? Sorunlarını çözebilir ve çevreleriyle iletişim kurabilir mi? Yoksa pasif, bağımsız eylem veya sosyal davranıştan yoksun mu? Filozoflar ve bilim insanları tarihin eski devirlerinden beri bu soruları merak ettiler; sık sık, bitkilerin düşüncesiz ve iletişimsiz olduklarını düşünerek şu sonuca vardılar: Çok sessiz, çok oturmuşlar […]

TYT Türkçe Deneme Sınavı 2   Kimi ansiklopediler ve bilimsel kitaplar, kaynakların iyi – – – – – ve anlatılanların doğru – – – – –  yüzünden büyük insanları harekete geçiren fikirlere yönelik  – – – – – bilgiler içermektedir. 1. Parçanın anlamlı bir bütün olması için boş bırakılan yerlere […]

TYT Türkçe Deneme Sınavı 1   1. Tiyatro yazarlığı konusunda verilecek eğitimlerin – – – – – olacağına kuşku yoktur. Ancak bu eğitimlerin güncel gelişmeleri izleyen – – – – – olması planlanmalıdır. Parçanın anlamlı bir bütün olması için boş bırakılan yerlere hangi sözcükler sırasıyla getirilmelidir? A) gereksiz – düzeyde  […]

Bir işin türlü durumlarını, bir bütünün parçalarını akılda yer edecek biçimde art arda sıralayıp söylemektir. Sayıp dökmeler aracılığıyla temel duygu ya da düşünce daha etkili biçimde söylenmiş olur. Sıralanan durum ya da nesneler, mutlaka bütünün parçalarını oluşturmalıdır: Örnek 1: İnsanları yaptıkları işler nedeniyle küçümsemeyin, onları yok saymayın. Çünkü onların da […]

1. Zarf-fiiller, fiillerin kök ya da gövdelerine getirilen “-a/ -e,  -arak/-erek, -ınca/-ince, -alı/-eli, -ıp/-ip,  -madan/-meden, -asıya/-esiye, -ken,  -dıkça/-dikçe, ir… mez/ -ır… maz, -dığında/-diğinde, -a… -a/-e… -e, -maksızın/-meksizin, -casına/-cesine” ekleriyle yapılır: bak-a bak-a,  gör-e gör-e, koş-arak, gülerek, yaz-ınca, gel-ince, duy-alı, bil-eli, alı-ıp, seç-ip, gül-üp, koş-up, duy-madan, iç-meden, tap-asıya, öl-esiye, düşer-ken, yaz-dıkça, bil-dikçe, […]

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir sanat hareketidir. Romantizme tepki olarak doğmuştur. Bu sanat akımı, bir bakıma, realizmin ve natüralizmin şiire uygulanmış şeklidir. Çünkü parnasizm; realizm ve natüralizmin güçlü gözlem düşkünlüğünü, açık anlatım tarzını, karamsar hayat felsefesini taşır. Adını A. Lemerre’in 1866’da yayınladığı Le Parnasse Contemporain isimli dergiden alan parnasizm, […]

Honore de Balzac’ın “Köylüler” adlı romanından; Toprağın var mı savaşın var!                                                      II  Vergilius’un Unuttuğu Bir Çoban Şiiri Bir Parisli kıra gittiği zaman bütün alışkanlıklarından yoksun kalır ve dostlarının sıcak ilgisine karşın, kısa sürede zamanın ne kadar […]

Honore de Balzac’ın “Goriot Baba” adlı romanından (*); … Bütün dar kafalı insanlar gibi Madam Vauquer de olayların halkası dışına çıkmaz, nedenlerini değerlendirmez, tartmazdı. Kendi hatalarından dolayı başkalarını sorumlu tutmaktan hoşlanırdı. Böyle bir kayba uğrayınca, talihsizliğinin baş nedeni olarak dürüst şehriyeciyi görmüş ve yavaş yavaş ondan uzaklaşmaya, soğumaya başlamıştı. Kuyruk […]

Knut Hamsun’un “Düğüm” adlı romanından (*); I Geçen yazın ortalarında Norveç’in küçük bir kıyı şehri görülmemiş birkaç olaya sahne oldu. Nagel adlı ilginç, kendine özgü bir şarlatan olan yabancı bir adam ortaya çıkıp dikkatleri üzerine çeken birtakım şeyler yaptıktan sonra, nasıl geldiyse yine öylece birdenbire ortadan kayboluverdi. Hatta bir keresinde […]

    Emile Zola’nın Nana adlı romanından (*); VI Bölüm Kont Muffat, karısı ve kızıyla beraber Fondettes’e geleli bir süre oluyordu. Orada oğlu George ile beraber yalnız yaşamakta olan Madam Hugon, onları bir hafta için davet etmişti. On yedinci asrın sonlarına doğru inşa edilen bu ev, etrafı dört köşe duvarlarla […]

Paragraf Oluşturma Test Soruları:   I. Lakabı “sessiz katil” olan karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve az bir miktarı ile çok çabuk zehirleme özelliğine sahip bir moleküldür. II. Neyse ki teknoloji bu sorunun üstesinden gelebilecek karbonmonoksit dedektörü ismi verilen cihazlar gibi çözümler sunuyor. III. Bulunduğumuz ortamda bir tehlike olduğunu duyularımızla anlamamız bu […]

(I) Bilim, yüzyıllar (II)  süren bilimsel bilgi üretme (III) sürecinde kendi niteliğini, (IV)  geleneklerini ve (V) standartlarını koymuştur. 1.  Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) I.           B) II.              C) III.              D) IV.                E) V.   Edebî […]

FİİLDE ÇATI TEST SORULARI   1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dönüşlü çatılıdır? A) Beğenilmeme kaygısına düşen sanatçı, yaratıcılığını yitirir. B) Sanatçı, yaşamın her alanını eserlerine yansıtır. C) Kimi yazarlar, yarattıkları kahramanın arkasına saklanır. D) Dramatik konuların izleyiciyi etkilediği söylenebilir. E) Okuyucu, yazarla romanın kurmaca dünyasında buluşur.   (I) İznik Gölü […]