KAYNAŞTIRMA SESLERİ

A) ÜNSÜZLER: Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmadığından, ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcükle ek arasına “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden biri girer.

mağaza – a mağaza – y – a   (durum ekinden önce)        anne – i anne – s – i     (iyelik ekinden önce)

kedi – in kedi – n – in   (tamlayan ekinden önce)              çanta – ı çanta – y – ı  (durum ekinden önce)

yedi – er yedi – ş – er  (üleştirme sıfatı ekinden önce)

kapının kolu – a

kapının kolu – n – a (iyelik ekinden sonra gelen durum ekinden önce)

B) ÜNLÜLER: Türkçe sözcüklerde –hece sonlarındaki yurt, kurt, Türk, sert gibi sözcükler dışında- iki ünsüz yan yana bulunmadığından ünsüzle biten bir sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek getirildiğinde sözcükle ek arasına “-ı, -i, -u, -ü” kaynaştırma ünlülerinden bir girer.

gel – r  gel – i – r (geniş zaman eki),        

görün – yor   görün – ü – yor (şimdiki zaman eki)

Kaynaştırma ünlüsü her durumda kullanılmaz:

yemek – li  yemekli                      

görün – mez    görünmez,      

kalp – siz  kalpsiz…

edebiyatvadisi

Next Post

SES BİLGİSİ TEST SORULARI

Cum Kas 8 , 2019
A-SORU ÖRNEKLERİ: 1. Her (I) sanatçı, geçmişin özlemiyle (II) geleceğin umudunu bütün (III) yoğunluğuyla yaşar ve (IV) yazdıklarında bu yaşayışın (V) etkisi görülür.  Altı çizili sözcüklerin hangilerinde ünsüz benzeşmesi vardır? A) I ile II                      B) I ile V                   C) II ile III                     D) III ile IV                  E) IV ile V […]