ÜNSÜZ BENZEŞMESİ (ÜNSÜZ UYUMU)

A) SERT ÜNSÜZ BENZEŞMESİ: Sert ünsüzlerden biriyle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir sözcükten sonra yumuşak ünsüzle “c, d, g” başlayan bir ek gelirse ekin başındaki yumuşak ünsüzler “ç, t, k” şeklinde değişerek sertleşir:

balık-cı balıkçı; kitap-cı kitapçı; sert-ce sertçe; sınıf-da sınıfta 

uçak-dan uçaktan; yürümüş-dü yürümüştü; beklet-di bekletti; 1975’de 1975’te     

seç-gin seçkin;       konuş-gan konuşkan

B) DUDAK ÜNSÜZÜ BENZEŞMESİ: Dudak ünsüzlerinden “b”, kendinden önceki “n”yi “m”ye dönüştürür.

sakla(n)baç sakla(m)baç            dola(n)baç dola(m)baç        

te(n)bel te(m)bel                         pe(n)be pe(m)be                       

a(n)bar a(m)bar                          ka(n)bur ka(m)bur

ca(n)baz ca(m)baz                     ta(n)bur ta(m)bur

edebiyatvadisi

Next Post

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI (ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ)

Cum Kas 8 , 2019
Süreksiz sert ünsüzlerden biriyle (p, ç, t, k) biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse süreksiz sert ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g, ğ”ye dönüşür: hesap-ı hesabı;      uçak-a uçağa;      amaç-ım amacım;      dert-i derdi;  kalp-i kalbi;    ahenk-i ahengi;       ayak-ı ayağı kap>kabı, sarkaç>sarkacı, öğüt>öğüdü, soğuk>soğuğa, kulaç>kulacı, söğüt>söğüdün, ekmek>ekmeği, tabak>tabağını cevap>cevabın, […]

You May Like