Yazım Kuralları Test Soruları 1

Yazım Kuralları Test Soruları 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı.

B) İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir.

C) Romandaki kişilerin, tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığını söyledi.

D) Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu.

E) Televizyondaki kültür ve sanat programlarını sürekli izlerdi.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bize hep: “İyi bir kitap okuru olmakla övününüz.” derdi.

B) “Bugünlerde işlerimiz iyi.” diyerek ellerini ovuşturdu.

C) “O zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü.” diye söze başladı.

D) Öğrencilerine her zaman dürüst olmayı öğütlerdi.

E) Doktor, anneme: “Günde üç öğün yemek yiyin.” dedi.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu kitap, ilk basımının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, yeniden yayımlandı.

B) Çiçekcinin yeni açtığı dükkân çok iyi çalışıyor.

C) Bir yapıtın kalıcılığını sağlayan birçok etken vardır.

D) Bu romanda yüzyılımızın temel sorunları yansıtılıyor.

E) Başarılı olmak için düzenli ve sürekli çalışmak gerekir.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.

B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.

C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.

D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim.

E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum.

 

Altı yıl önce aramızdan (I)  ayrılan değerli sanatçımız, İstanbul’da açılan bir sergiyle anılıyor. Sanat yaşamı boyunca yapıtlarında çağdaş sanat akımlarını (II) göz ardı etmeyen, bunun (III) yanı sıra geleneklerimizi ve (IV) Anadolu Estetiğini de yüzeye çıkarmayı başaran sanatçının yapıtları (V) 7 Şubat 2006 tarihine kadar izlenebilir.

5. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                 B) II.                   C) III.               D) IV.              E) V.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma hamlesi Tanzimat Fermanı ile başlamıştır.

B) Hicaz, Türk müziğinde en sevdiğim makamlardan biridir.

C) Çocukken gittiğim Uzungöl Beldesi, unutamadığım yerlerdendir.

D) Reşat Nuri’nin Gamsız’ın Ölümü adlı öyküsü, Bakanlığın ders kitaplarına girdi.

E) Homeros’un eşsiz eserlerinde Eski Yunan tanrıları ana kahramanlardır.

 

Yayınevimiz (I) 2003’de kuruldu. 60’a yakın şiir kitabı yayımladık. Tüm olumsuzluklara karşın (II) şiirde bugün bir hareketlilik yaşanıyor. İyi şiir (III) yazılıyor mu? Evet. Güçlü bir şiir geliyor. Ne var ki yayımladığımız kitaplar çok satılmıyor. Bu, büyük (IV) yayınevlerinde de  (V)  aşağı yukarı böyle.

7. Yukarıdaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                    B) II.                   C) III.                   D) IV.                E) V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu tedaviden sonra hastalığın seyri değişti.

B) Yıllık izninin bir bölümünü bu ay kullanıyor.

C) Organ nakliyle yaşama döndürülen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor.

D) Çağırılmadığı için akşamki davette o yoktu.

E) Uzun süre yağmur altında yürüdükten sonra sığınacak bir yer buldu.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla birlikte çizmişler.

B) Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.

C) O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.

D) Buraya yeni bir yaya geçiti yapılacak.

E) Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.

 

(I) 1920’li yıllardı. Bizim evde dedem (II) utunu yanından hiç eksik etmezdi. Gramofondan (III) klasik Türk müziği dinlerdik o yıllarda. (IV) İstanbul Şehir Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul’un sahneye koyduğu oyunları kaçırmazdık. Ayrıca (V)  öğretmenlerimiz de bizi kitap okumaya yönlendirirdi.

10. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I.                     B) II.                    C) III.                        D) IV.                  E) V.

 

Top peşinde koşan çocukları, pencereden sarkıp çamaşır asan genç kızları çekinmeden (I) fotoğraflamak mı  istiyorsunuz? O zaman Balat vazgeçilmez mekânınızdır. Hele akşamüstü eski semtin (II) dar sokaklarına öyle bir ışık (III) düşerki hayran kalırsınız. Son yıllarda yapılan (IV) restorasyon çalışmalarıyla güzelleşen (V) Balat Kültür Evini de görmeden edemezsiniz.

11. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) IV.                B) V.                 C) III.                      D) II.                     E) I.

 

Mudurnu, (I) Abant’ın merkezine (II)  18 km mesafede ve (III) Arnavut kaldırımlı sokakları, eski evleri, köprüleriyle çok çekici. Çarşısında Ahilik geleneği yaşatılıyor ve her (IV) Cuma tören yapılıyor. Ayrıca buradaki tarihî (V) yapıları da seyretmeye doyum olmuyor.

12. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                B) II.                 C) III.                  D) IV.                      E) V.

 

Kaplumbağalar, roman kişileri ve kullanılan dil bakımından Fakir Baykurt’un, aynı zamanda köy edebiyatının (I) başyapıtlarından biri olarak okunmalıdır. Kahramanların gerçekliğinin (II) yanısıra, (III) dilleri de kişiliklerini adım adım oluşturan (IV) yetkinliktedir. Ayrıca, çok sayıda romanı ve öykü kitabı yayımlanmış (V) herhangi bir yazarı, Kaplumbağalar gibi bir roman bile ölümsüzleştirebilir.

13. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                    B) II.                     C) III.                   D) IV.                   E) V.

 

Diller yeşerdikleri kültürle büyüyor, onunla zenginleşiyor. (I) Öyleki dillerin ölümüyle (II) kültürler de yitip gidiyor ve bu (III) yok oluş yalnızca o dili konuşan insanları değil, dünyayı da etkiliyor. Her (IV) on dört günde bir içlerinden biri daha sessizliğe doğru uğurlanan diller, dünya (V) mozaiğinin bir parçasını da beraberinde götürüyor.

14. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                  B) II.                      C) III.                        D) IV.              E) V.

 

Işıldayan canlıların ilginç dünyasının (I) bilim insanlarının (II)  yanısıra film (III) yapımcılarını da meraklandırdığını ve onlara ilham verdğini görüyoruz. Bazılarınız Avatar adlı (IV) bilim kurgu filmini sinemada seyretmişsinizdir. Pandora isimli bir uyduda yaşayan mavi renkli insanların ve ışıldayan canlıların ekrandaki görüntüleri (V) sahiden de büyüleyiciydi.

15. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                    B) II.                      C) III.                       D) IV.                 E) V.

 

Sonsuzluk hissi uyandıran geniş (I) bozkırları, (II) keşfedilmeyi bekleyen vadileri, ormanları, tarihî kalıntıları, yöresel yemekleriyle Anadolu’nun önemli duraklarından biri olan (III) Çorum ili, bulunduğu yörenin en büyük (IV) sanayi merkezi olma (V) ünvanını da taşıyor.

16. Bu parçadaki numaralanmış altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                 B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.

 

Kendisine (I) 2’inci Aristo sıfatı verilen Farabi, insan ihtiyaçlarının farklılığı nedeniyle toplum içindeki (II) iş birliğinin önemli olduğunu vurgulamıştır. (III) Özel mülkiyeti (IV) kabul eden Farabi, topluma ait pek çok malın (V) herkesçe kullanılması gerektiğini belirtir. Ona göre devlet, toplumsal sözleşmeye dayanarak adaleti sağlar.

17. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                    B) II.                  C) III.                    D) IV.                 E) V.

 

Lyon, bir milyonu aşan (I)  nüfusuyla Fransa’nın üçüncü büyük kenti. (II) UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu (III) tarihî kent merkezindeki dar sokaklar, tüneller görülmeye değer. Sinema bu kentte (IV) icadedilmiş. Bu nedenle sinemanın (V) ana vatanı sayılıyor.

18. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I.                  B) II.                  C) III.               D) IV.               E) V.

 

Yazma sadece (I) Orta Doğu’nun Mısır ve Mezopotamya gibi (II) oldukça büyük uygarlıklarına özgü bir eylem (III) olagelmişken Homeros denen dev; MÖ IX. veya VIII. yüzyıl içinde, tarihin derinliklerinden gelen tüm destanlardan, efsanelerden ve masallardan aldıklarını bir senteze kavuşturdu ve bize daha önce (IV) hiç kimsenin kapılarını aralamadığı (V) sıradışı insanlık serüvenleri anlattı.

19. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                   B) II.                  C) III.                      D) IV.               E) V.

 

“Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır.”

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Adını şarkılarda duyduğumuz yalıçapkını, adalarda yaşayan bir kuş türüdür.

B) Yemekten sonra tatlı olarak birer porsiyon bülbülyuvası siparişi verdik.

C) Doğum günüm için annem bana camgöbeği renginde bir kazak örmüş.

D) Pek çok kişinin sandığının aksine denizyılanı nehirlerde de yaşayabilir.

E) Yazar bu öyküsünde semt pazarlarındaki ayaküstü sohbetlere önemli bir yer ayırmış.

 

21. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Bunca yıllık tanışıklığımıza rağmen benden şüphelendiğiniz için teessüf ederim.

B) Durumu üst makama arzederiz, verilecek cevaba göre de ne yapacağımızı kararlaştırırız.

C) Bu saatten sonra gelse de gelmese de hiç fark etmez; her şey için çok geç artık.

D) Antalya’da etkili olan yağış, seraları bir anda su altında bıraktı ve bütün mahsulü mahvetti.

E) O her istediğini yapacak, istediği gibi at koşturacak; biz de öylece oturup seyir mi edeceğiz?

 

(I) Gökova Körfezi’ndeki Okluk Koyu’nun girişinde bir (II) heykeltıraşımızın yaptığı deniz kızı heykeli var. Kayalıklar üzerindeki heykel, 1995 yılının (III) 28 Ekim Günü “bir (IV) şükran borcuolarak” dikilmiş. Heykelin üzerinde şu sözler yazılı: “Bu deniz kızı, düşlerini süsleyen cennete erişebilmek için, nice engin denizler, ufuklar aştı. Kıtalar, adalar, koylar dolaştı. Ta ki (V) Gökova’ya ulaşana kadar.”

22. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                  B) II.                    C) III.                   D) IV.                   E) V.

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Orada karşılaştığı sorunları mı anlatıyor?

B) Olaylardan hem kendisi hemde ailesi etkilenmiş.

C) Anladık ki söylediklerinde haklıymış.

D) Benim ne işle uğraştığımı biliyor mu ki?

E) Söyleseydik o da bizimle gelir miydi?

 

Bodrum, (I) (II) 4. yy.da kurulur. Ticarete ve denizciliğe elverişli olduğundan hızla gelişir. Toplanan vergilerle, ünlü (III)  heykeltıraş ve mimarlar, (IV) şehiri (V) daha da geliştirip güzelleştirirler.

24. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.             B) II.                C) III.                  D) IV.               E) V.

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Albümdeki eski fotoğraflara sık sık bakardı.

B) Sokaklardaki elektrik direkleri kaldırılacakmış.

C) Caddenin kışın bozulan asvaltı yazın yenilenecekmiş.

D) Bu konuda bilgi edinmek için ansiklopediye bakmalısın.

E) Geçen ay oldukça ağır bir ameliyat geçirmiş.

 

Derneğimizin (I)  Çankaya’da (II) 22 Ocak Pazartesi (III) Günü saat 14.30’da yapılacak olan toplantısında siz (IV) değerli  (V) üyelerimizi de aramızda görmek istiyoruz.

26. Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                 B) II.                   C) III.                 D) IV.             E) V.

 

Bizans Döneminin (I) İstanbul’u heykeller, çeşitli anıtlar, dikili taşlar bakımından çok zengindi. Ancak yüzyıllar boyunca depremler, yangınlar, yağmalamalarla bunlar ya (II) yok olmuş ya hasar görmüş ya da yurt dışına götürülmüştü. Çoğu günümüze kalamayan bu yapıtların kimilerini, (III) Avrupalı sanatçıların çok eski (IV)  dönemler de yaptıkları resimlerde ya da (V) Osmanlı minyatürlerinde görebiliyoruz.

27. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                 B) II.                   C) III.                      D) IV.                 E) V.

 

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Uzun zamandır aradığım kitabı önceki gün bu kitapçıda buldum.

B) Sandalyeyi kendine doğru çekip oturdu ve bize olaydan söz etmeye başladı.

C) İki saat süren bir yolculuktan sonra Eğirdir Gölü bütün güzelliğiyle gözlerinin önüne serilmişti.

D) Yazarın “Savaş Ve Barış” isimli kitabını, birçok bölümünün altını çizerek okudum.

E) Fizik alanındaki çalışmalarıyla ismini bütün dünyaya duyurmuş bir bilim adamıydı.

 

Yazınsal yapıtlarda öyle karakterler (I) vardır ki bir fotoğraf, bir resim olarak belleklere kazınmıştır. Oysa benim (II) romanlarımda karakterlerin “fiziksel görünümleri” yoktur. (III) Varsada ciddiye alınmayacak kadar siliktir. (IV) Sizin de bildiğiniz gibi benim karakterlerim sözcüklere bürünür. Düşünceleriyle tanınıp anımsanmak ve (V) belki de benimsenmek ister.

29. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I.                B) II.                  C) III.                      D) IV.              E) V.

 

Masal geleneğinin, söylencelerin büyük ölçüde kaynağı olan Doğu ülkeleri ve (I) Anadolu toprakları Hattilere, Hititlere, (II) Truva efsanesine ev sahipliği yapmıştır. Noel Baba’nın da Keloğlan’ın da yaşadığı topraklar buralardır. (III) Alaca Höyük’ün Hattuşaş’ı, “Yüzüklerin Efendisi” gibi filmlere konu olacak zenginliklerle doludur. Böylesine zengin (IV) Antik çağ söylencelerini ve mitolojilerini barındıran Anadolu, kendi mitoloji ve söylencelerini gün yüzüne çıkarmalı ve (V) dünyaya ciltlerce yapıt hediye etmelidir.

30. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.              B) II.                C) III.                D) IV.               E) V.

 

Sanırım (I) pek çok insan, yaşamının (II) her hangi bir aşamasında şunu düşünmüştür: “Gençliğimde hayalini kurduğum yaşam bu değildi. (III) Git gide (IV) her günün birbirini tekrarlaması, usul yerini bulsun diye ailece yenen bir yemek, sonra biraz televizyon izlemek ve erkenden uykuya dalmak… Düşlediğimiz (V) bu muydu?”

31. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I.                  B) II.                C) III.                 D) IV.                E) V.

 

(I) Oluz Höyük kazılarında bu yıl bir (II) Roma Sikkesi bulundu. Gümüşten üretilmiş 1,8 cm çapında ve 3,6 gram (III)  ağırlığındaki paranın önemi, Roma’da basılmış olması. Yapılan (IV) ön incelemeler, gümüş sikkenin (V)  MÖ 142’de bastırıldığına işaret ediyor.

32. Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I.                 B) II.                C) III.              D) IV.                E) V.

 

33. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Türkçenin sözcük türetme imkânları oldukça geniştir.

B) Mehmet Bey, konuyla ilgili görüşmeler yapmak üzere cumartesi günü İstanbul’a gidecek.

C) Bilge Kağan anıtındaki yazıları okumaya çalışıyor ancak pek başarılı olamıyordu.

D) Sabahleyin yedide yola çıkabilirsek en geç öğleden sonra ikide Tokat’tayız.

E) Cumhuriyet Bayramı, bütün Türkiye’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

 

Sokaklarını dolaştıktan sonra çarşısından hediyelik eşya ve (I) ayçiçeği yağı satın alabilir, kıyıda (II) yanyana dizilmiş kahvelerde soluklanabilirsiniz. (III) Acıktınız mı? (IV) Pek çok yöresel yiyecek sizi bekliyor. Ayrıca deniz ürünleri (V) açısından da oldukça zengin bir yerdesiniz.

34. Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                    B) II.                    C) III.                     D) IV.                           E) V.

 

Geçen (I)  temmuzda  (II) Uzak Doğu’dan beni ziyarete gelen eski bir dostumla hasret giderdik. Dostumun bana hediye olarak getirdiği vazonun (III)  Çin’de yapıldığını öğrendim. (IV) Çin’lilerin sanat anlayışını gösteren bu vazo, (V) 1800’lü yıllardan izler taşımakta.

35. Bu parçada numaralandırılmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I.                 B) II.                    C) III.                  D) IV.                       E) V.

 

(I) Hancının ihsan ettiği şövalye unvanı, destanlar dünyasında hiç bir değer taşımaz. (II) Kahramanımız artık bu kubbe de hoş bir seda bırakmak amacındadır. (III) Birşeyler yaptığını vehmetmektedir. (IV) Gerçekte ise yanlız kendisinin yaşadığı bir iç dramın ana karakteridir. (V) Hiç kimse onun dünyasına izni olmadan girmek istemez.

36. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I.                 B) II.                        C) III.                    D) IV.               E) V.

 

(I) Arkeologlara göre Buzul Dönemi insanları, hayvanlardan yalnızca gıda ve barınak gibi (II) stratejik ihtiyaçları için yararlanmadı. Kazılarda hayvanların diş, kemik ve boynuzlarından yapılmış birçok (III) aksesuvar bulunması, bunun en önemli göstergesiydi. Bulunan (IV) objelerin bazıları, yaklaşık 30.000 yıl önce kemik, taş ve kil gibi çok çeşitli malzemelerden oyulmuş hayvan ve insan (V) figürleriydi.

37. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                      B) II.                     C) III.                     D) IV.                   E) V.

 

Film, öyküyü göstermenin farklı yollarını ararken yeni imajlar oluşturur. (I) Başlangıçta bir yüzü aydınlatır, sonra bir (II) çalılığı, sonra (III) arka planı ve sonra tekrar yüzü aydınlatır; âdeta bir otomatik dikkat söz konusudur. Film (IV) bir kaç saniyeliğine (V) bir şeye göz diker, sonra başka imgelere odaklanır.

38. Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                      B) II.                    C) III.                       D) IV.                 E) V.

 

İnsan her gün hoş bir şarkı dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir resme bakmalı ve (I) aklıbaşında (II) birkaç güzel söz (III) söylemelidir ki günlük yaşamın koşturmacası (IV) içinde estetik duyarlığını (V) kaybetmesin.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                   B) II.                    C) III.                  D) IV.                      E) V.

 

(I) Erciyes, 3 bin 916 metrelik yüksekliğiyle Orta Anadolu’nun doruk noktasıdır. (II) Sönmüş bir volkanik dağ olan Erciyes, özellikle Mart ayında dağcılık sporu açısından önemli bir merkezdir. (III) Dağın kuzey yamacında yer alan Tekir Yaylası, kış sporu tutkunlarına hizmet verir. (IV) Karla kaplı tepeleri ve ovaları seyrederek ilerleyip ulaşacağınız Erciyes, Kayseri’ye 25 km uzaklıktadır. (V) Dağın zirvesine doğru çıktığınızda ise sizi Kapadokya’nın büyüleyici manzarası karşılar.

40. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I.                  B) II.                 C) III.                       D) IV.                    E) V.

 

Eskiden beri (I) aşçılık ilgi alanıma girmiştir. Yemek yapmayı çok severim. Bazı günler sabahtan (II) başlıyan yemek telaşı akşama ancak son bulur. Artık dışarı çıkmak yerine cuma (III) akşamlarını da mutfakta geçirir oldum. Son zamanlarda arkadaşlarımın pek çoğu bu yüzden bana küstü. Ne yapayım (IV) affetsinler beni. Aramızdaki (V) hukuğu temelli bozacak değiller ya!

41. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangilerinin yazımı yanlıştır?

A) I ve IV                   B) II ve III                     C) II ve V

D) III ve IV                  E) IV ve V

 

(I) Her biri doğal bir liman olan ve bir hilali andıran (II) art arda sıralanmış koyların ortasında tüm heybetiyle (III) yüzyıllara meydan okuyor Bodrum Kalesi. Antik Çağ’ın harikalarından Mausoleum’un taşları ile inşa edilmiş bir başyapıt tam anlamıyla. (IV) Haçlı Seferleri’nin  ardından, Kudüs’e giden (V) denizyolunu kendi egemenlikleri altında tutmak isteyen şövalyeler tarafından yapılmış.

42. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.                   B) II.                C) III.                     D) IV.                   E) V.

 

Cevap Anahtarı

1B2C3B4C5D
6C7A8D9D10B
11C12D13B14A15B
16E17A18D19E20D
21B22C23B24D25C
26C27D28D29C30D
31B32B33C34B35D
36E37C38D39A40B
41C42E

 

 

edebiyatvadisi

Next Post

Kanser Koğuşu

Çar May 6 , 2020
Aleksandr Soljenitsın’ın “Kanser Koğuşu” adlı romanından (*);   BİRİNCİ KISIM Birinci Bölüm   Hastanenin kanserliler bölümü 13’üncü koğuştu. Pavel Nikolayeviç Rusanof batıl inançları olan bir kişi değildi ama kayıt fişine «13’üncü koğuş» yazdıkları zaman içinde birşeylerin çöktüğünü hissetti. Koğuşa “13” değil de “protez” ya da “barsak hastalıkları koğuşu” gibi bir […]

You May Like