Yardımcı Sesler

YARDIMCI SESLER

Türkçede köklerle eklerin ya da eklerle eklerin doğrudan doğruya birleşmeleri her zaman mümkün olmaz. Çünkü bir sözcükte art arda iki ünlünün ya da iki ünsüzün bulunması -bazı özel durumlar dışında- Türkçenin yapısına aykırıdır.

Yardımcı sesler, köklerle eklerin ve eklerle eklerin Türkçenin ses yapısına uygun biçimde birleşmesini, kaynaşmasını sağlayan seslerdir. Yardımcı seslere, bu nedenle, “kaynaştırma sesleri” adı da verilir:

Türkçede iki tür yardımcı ses vardır:

a) Yardımcı Ünlüler: -ı-, -i-, -u-, -ü-

bak-ı-yor, gel-i-r, gör-ü-n-sün…

b) Yardımcı Ünsüzler: -n-, -s-, -ş-, -y-:

ev-i-n-de, mavi-s-i, oku-y-uş…

edebiyatvadisi

Next Post

Abartma

Paz Tem 7 , 2019
ABARTMA (=MÜBALAĞA): Herhangi bir varlığı ya da durumu olduğundan büyük ya da küçük gösterme sanatıdır. Abartma, genellikle övme ve kötüleme amacıyla kullanılır. Bu sanatın kullanılmasındaki amaç, duygu ya da düşüncenin daha güçlü biçimde vurgulanmasını sağlamaktır: Örneğin Bir ah çeksem dağı taşı eritir Gözüm yaşı değirmeni yürütür Dizelerinde “ah çekmek” eylemi […]

You May Like