Ünlemler

ÜNLEMLER

Sevinç, korku, nefret, acıma, şaşırma, üzüntü gibi duyguları anlatmaya yarayan sözcüklerdir. Ünlemler cümlede bir öge görevi almazlar, cümleyi sadece duygu yönünden güçlendirirler:

a, aaa: Çağırma, beğenme, emir, istek   abo, abov: Çağırma, beğenme’; aferin ‘takdir etme   ah: Üzüntü, acıma

aha; İşte     aman: kızgınlık, üzüntü       ay: Çağırma, ürkme      ayol: Hey, hay, vay       be, behey: Çağırma

bereket, bereket versin, bereket versin ki: Sevinme; uygun bulma; memnuniyet,    bre: Çağırma

eee, eh: Onaylama, yetinme    ey: Çağırma    eyvah: Acınma, şaşkınlık   ha: Vurgulama, tembih

ha, hay, hey: Çağırma    hah: Beğenmeme, yerme   hay hay: Evet, baş üstüne

hadi, haydi: Özendirme, cesaretlendirme    heyhat: Ne yazık ki   of, oof: Usanma, bıkkınlık

oh, ooh: Sevinme, rahatlama, ferahlama; üzülme, hayıflanma    öf: Sıkıntı; bıkkınlık; öfke

püf: Beğenmeme, küçük görme vah vah: Üzüntü, acıma; pişmanlık  vay: Yakınma; alay  ya: Vurgulama; soru

yahu: Çağırma yazık, yazık ki: Acıma pişmanlık yuf: Öfke, nefret, hınç yuh: Aşağılama, hor görme

edebiyatvadisi

Next Post

Divan Edebiyatı Sanatçıları

Pts Tem 8 , 2019
DİVAN EDEBİYATI SANATÇILARI 13. YÜZYIL: 1. HOCA DEHHANİ: Hoca Dehhani, bilinen ilk Divan şairidir. Dehhani’nin şiirleri gazel ve kasidelerden oluşmaktadır. Bugüne kadar 1 kaside ve 7 gazeli bulunmuştur. Aruzu başarıyla kullanmıştır. Şiirlerinde din dışı konulara yer vermiştir. Özellikle tabiat, çiçek, gül mevsimi ve bitkileri bütün canlılık ve güzellikleriyle şiirlerine taşımıştır. […]

You May Like