Üç Nokta

ÜÇ NOKTA:

1. Anlatım olarak tamamlanmamış, yüklemi söylenmemiş, cümlelerin sonuna konur:

Bizler, hayatlarını sürdürmeye çalışan makineleriz diyordu fakat bu yaklaşım …

2. Herhangi bir nedenle söylenmek istenmeyen yer adı ve sözcüklerin yerine kullanılır:

Akşama doğru B… Kentine varmıştık.   

3. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümle­rin yerine konur:

… derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı… (Tarık Buğra)

4. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:

— Yabancı yok!                    — Kimsin?                  — Ali…            — Hangi Ali?       — …

— Sen misin, Ali usta?            — Benim!..              — Ne arıyorsun bu vakit buralarda?

— Hiç…                                       — Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa!..

— !..                    (Ömer Seyfettin)

edebiyatvadisi

Next Post

Ünlem İşareti

Pts Tem 8 , 2019
ÜNLEM İŞARETİ: 1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarele­rin sonuna konur: Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun! Ne kadar akıllı adamlar var! Vah vah! 2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur: Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (Atatürk) 3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı […]

You May Like