Tuyuğ

Tuyuğ

Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmış bir nazım türüdür. Halk edebiyatındaki mani türünün Divan edebiyatındaki karşılığıdır.

Tek dörtlük hâlinde ve aruzun “Failatün, failatün, failün” kalıbıyla yazılır. Kafiye düzeni mani ile aynıdır: aaxa Manide olduğu gibi cinaslı kafiye kullanılır.

14. yüzyıl şairi Kadı Burhaneddin, bu türün kurucusu sayılır. Seyyid Nesimi ve Ali Şir Nevayi de bu türde eserler vermişlerdir.

Dilberin işi itâb ü nâz olur

Çeşmi cadû, gamzesi gammaz olur

Ey gönül sabret, tahammül kıl ana

Yâre erişmek işi az az olur        (Kadı Burhaneddin)

edebiyatvadisi

Next Post

Şarkı

Pts Tem 8 , 2019
Şarkı Tuyuğ gibi yine Türklerin bulduğu bir nazım türüdür. Genellikle dörtlükler hâlinde ve bestelenmek amacıyla yazılır. Bu nedenle dörtlük sayısı azdır. 5 ya da 6 dizelik bentlerle yazılmış şarkılar da vardır. Kafiye düzeni aaaa, bbba, caaa… biçimindedir. İlk dörtlüğün 2. ve 4. dizeleri ya da sadece 4. dizesi bütün dörtlüklerin […]

You May Like