Tanımlama

Tanımlama

Bir varlık ya da kavramı en belirgin, önemli ve diğerlerinden ayırıcı özellikleriyle tanıtmaktır. Kısaca “…nedir?” sorusuna cevap vermektir.

İki tür tanımlama vardır:

a) Nesnel tanımlama: Bir varlığın herkes için geçerli ve gerçek özelliklerinin ortaya konulmasıyla yapılır:

Üçgen, uç uca gelmiş üç doğru parçasının oluşturduğu, üç tepe noktası ve üç açısı olan geometrik biçimdir.

b) Öznel tanımlama: Kişiden kişiye değişen, göreceliğin hâkim olduğu tanımlardır:

Samimilik, bence, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükten sonra canı pahasına da olsa savunmayı göze alarak ortaya çıkardığı davranıştır. 

Aşağıdaki cümleler, birer tanım cümlesidir:

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine özgü yasaları olan ve ancak bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir anlaşma sistemidir.

Sinema dendiğinde çoğumuzun aklına gelen ilk şey, ardı ardına akan ve birçok kareden oluşan farklı kategorilerde işlenmiş görüntülerin bir araya gelmesidir.

Ekosistem, belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere denir.

Bir paragraf, bütün olarak da tanımlama cümlelerinden oluşabilir:

Manas destanı, Türk sözlü geleneğinin en önemli, en kapsamlı bir destanıdır. Manas destanı, Kırgız Türklerinin tarihini, örf ve âdetlerini, düşünce sistemlerini, olaylar karşısında halkın tutum ve davranışlarını, yaşam biçimlerini içeren bir bilgi hazinesidir. Manasçı adı verilen destan okuyucuları tarafından yüzyıllardır yaşatılan bir destandır.

edebiyatvadisi

Next Post

Karşılaştırma

Per Tem 11 , 2019
Karşılaştırma Karşılaştırma, varlık ve kavramlar arasındaki benzer ve farklı yönleri göstermektir. Karşılaştırmalı anlatım, konuya çekicilik kazandırır. Karşılaştırmada “-se” eki ya da “ise, oysa, oysaki, halbuki, böyle söylenmesine rağmen” gibi karşı sözler çok kullanılarak nesneler arasındaki farklar belirtilir. “Tıpkı, bunun gibi, aynısı” gibi destek sözleri kullanılarak nesneler arasındaki ortak yönler söylenir. […]

You May Like