Sözcük ve Cümle Düzeyinde Anlam Test 4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir?

A) Bu romanında, ölümle sonuçlanan bir olayda adı geçen kişilerin mesleklerine ilişkin bilgiler vermişti.

B) Yapıtında, birkaç çarpıcı olayı ustaca anlatarak okurların bu konuda yorum yapmasına ortam hazırlamış.

C) Bu yapıtında, sarsıcı toplum gerçeklerine dikkat çekip bunlara kalıcı çözümler önermiştir.

D) Bu romanında merak ve heyecan ögelerini yoğun bir biçimde kullanarak okuyucuyu etkilemeye çalışıyor.

E) Bu yapıtıyla, beğenilen bir yazar olduğunu, bir kez daha ortaya koyuyor.

 

Kimi ülkelerde çocuklara yönelik etkinlikler (I) hafife alınıyor. Tiyatrolarda çocuklara seslenen dramalar (II) küçümseniyor, çocuk yazını (III) ciddiye alınmıyor, dergilerde onlarla ilgili yazılar (IV) kabul görmüyor. Kısacası çocuk eğitimi (V) önemsenmiyor.

2. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ötekilerden farklıdır?

A) I.                 B) II.                   C) III.                 D) IV.                 E) V.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden, ayraç içinde verilen anlam çıkarılamaz?

A) Yeni kredi kartınızı kullanmaya başlamadan, eski kartınızı keserek yok etmeniz herhangi bir sorunla karşılaşmanızı engelleyecektir. (Uyarma)

B) Yeni kredi kartınızın kullanım limiti ile hesap kesim tarihi, eski kartınızla aynıdır. (Eşitlik)

C) Yeni kartınızda yer alan çip, sahtecilik işlemlerini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. (Önlem)

D) Alışverişleriniz ve nakit çekme işlemlerinizde yeni kartınızı eski kartınız gibi güvenle kullanabilirsiniz. (Benzerlik)

E) Yeni kartınızla yapacağınız bir işlem, eski kartınızın otomatik olarak kullanıma kapatılmasını sağlayacaktır. (Öncelik)

 

Folklorik ögelerin kalıplaşmış bir yapısı vardır; bu da yaratıcılığı sınırlar, diyenler var. Bana göre yanlış bir saptamadır bu. Böyle diyenlerin belleklerinde klişeleşmiş bazı şiirler var. Oysa gerçek çok farklıdır. Folklordan yararlanma türden türe ya da sanatçıdan sanatçıya değişiklik gösterir. Hiçbir zaman folklorik ögeler olduğu gibi kullanılmaz, bunun için de anlatım donup kalmaz.

4. Bu parçada geçen “donup kalmamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlamını yitirmemek

B) Dolaylı söyleyişlere yönlendirmek

C) Basmakalıp bir nitelik kazanmamak

D) Anlatım yeteneğini engellemek

E) Kurallara uygun davranmak

 

Bu değerlendirmeleri yaparken salt metinle karşı karşıya kalmayı yeğledim. Gene de zaman zaman metinlerin arkasında tanıdığım yazarın siluetini gördüm. Emeğe duyduğum saygı, sayfalarda soluyan bir insan, yargılarımı değiştirdi mi bilemem.

5. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargılarında yazarın kişiliğinin etkisinden kurtulamamak

B) Metni değişik boyutlarıyla ele almak

C) Nesnel bir tutum takınmak

D) Metnin oluşturuluş serüvenini araştırmak

E) Metnin anlatım dokusu üzerinde yoğunlaşmak

 

(I) Televizyon dizilerinin her zaman yaşamımızda önemli bir yeri oldu. (II) Ancak, son birkaç yıldır ağırlıklarını daha çok hissetmeye başladık. (III) Eş dost sohbetlerine kadar sızdı bu programlar. (IV) Günlük yaşamımızı, izlediğimiz dizinin ekrana geleceği güne ve saate göre planlıyoruz. (V) Diziler, öyküleriyle, öykülerinin geçtiği yerlerle, karakterleriyle ve müzikleriyle de yaşamımızın vazgeçilmezleri arasına girdi.

6. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?

 

  1. A) I. B) II. C) III.               D) IV.             E) V.

 

(I) Türkçemizin söz varlığı, insanımızın soyutlama, somutlaştırma ve algılama gücünü ortaya koymaktadır. (II) Anadilimizin doğurgan yapısı, söz diziminin esnekliği her duyguyu ve düşünceyi dile getirmeye uygundur. (III) Dilimizin bu nitelikleri ona çok geniş anlatım olanakları kazandırmaktadır. (IV) Örneğin bilim, teknik ve sanatla ilgili terimleri kolaylıkla karşılayabilmektedir. (V) Dil Devrimiyle başlatılan girişimlerin hayata geçirilmesiyle, özellikle yabancı ögelerin yarattığı yozlaştırıcı etkenlerin silinebileceği düşünülmektedir.

7. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, Türkçeyle ilgili bir beklenti dile getirilmektedir?

A) I.                   B) II.                 C) III.                   D) IV.                 E) V.

 

(I) Dilinde doğup büyüdüğü yöreyle ilgili izler yok olmuştu. (II) Bu yönüyle mahalledeki kadınlardan farklıydı. (III) Konuştuğu kişilerde beklediği kibarlığı görmüşse diline dil, sözüne söz bulunamaz, incelir de incelirdi. (IV) Salt dili ve davranışlarıyla değil, görünüşüyle de öteki kadınlardan ayrıydı. (V) Uzun boyu, iri mavi gözleriyle dikkat çekerdi.

8. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde pekiştirmeli bir anlatıma başvurulmuştur?

A) I.                 B) II.                    C) III.               D) IV.               E) V.

 

(I) Özenle düzenlenmiş bu sergide, Picasso’nun kimi çizimleri ve seçilmiş tabloları yanında, kendinde kalan çalışmaları da yer almış. (II) Sanatçının ünlenen resimlerinin tümü olmasa bile bir bölümünün bu salonlarda yer almasını isterdim. (III) İsterdim istemesine de buradakilerin değerini de biliyorum elbette. (IV) Bir çağa damgasını vurmuş, resimde kurallar koymuş koca Picasso’nun yapıtlarını; öne çıkanlar, ikinci planda kalanlar diye kimin sınıflandırdığını bilmiyorum. (V) Tabloların yerleştirilmesinde benim bilemediğim başka kurallara da uyulmuş olmalı. (VI) Bu arada şunu da belirteyim ki alanında ne kadar yetkin olursa olsun hiç kimsenin resimle ilgili kesinlik içeren yargılarına değer vermem.

9. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tahmin söz konusudur?

A) II.                     B) III.                  C) IV.                 D) V.               E) VI.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraç içindeki sözün anlamını içeren bir söz yoktur?

A) Valizini alelacele toplayıp yola çıktı. (çabucak)

B) Kaleden bakınca, göz alabildiğine uzanan yemyeşil ova görünüyordu. (sınırsızcasına)

C) Sevmenin verdiği özlemle dolup taşmalısın. (gereğinden çok)

D) Acılar da sevinçler gibidir, olgunlaştırır insanı. (sakınmak)

E) Eğlenceyi de tadında bırakmak gerekir. (aşırılığa kaçmamak)

 

Büyük şair, iyi roman, kötü öykü gibi ayrımlar yapmak, hiçbir sanat anlayışına sığmaz. Gerçek eleştiri anlayışında bu en iyi, bu en kötü, diye çürük-sağlam ayırırcasına bir eleştiri yoktur. Yapılması gereken, yaratıcılığını, gücünü, özgünlüğünü değerlendirerek herkesi kendi yerine oturtmaktır.

11. Bu parçada geçen “herkesi kendi yerine oturtmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıflandırmalardan kaçınmak

B) Değerlendirmelerde kırıcı olmamak

C) Olumlu ve olumsuz özellikleri görebilmek

D) Haksızlıkları ortadan kaldırmak

E) Aşırı övgü ve yergilerden uzak durmak

 

(I) Kaleden kent merkezine doğru indiğinizde, tarihi bedesten ve demirciler çarşısına varırsınız. (II) Burada şunu söylemeliyim: Eğer kendi aracınızla seyahat ediyorsanız, dar sokaklar yüzünden sıkıntı çekebilirsiniz; park yeri sorunu yaşayabilirsiniz. (III) Biraz daha aşağıya doğru devam ederseniz Kurtuluş Caddesi’ndeki Gedik Ahmet Paşa Külliyesi ve İmaret Camisi’ne ulaşırsınız. (IV) Mimar Ayaz Ağa’nın yaptığı külliye, yirmi altı kubbeli bir medrese, hamam ve imaretten oluşuyor. (V) Yapıtın hemen yan bölümünde bulunan Taş Medrese, kısa süre önce restore edilmiş ve sanat merkezine dönüştürülerek korunmuş.

12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde uyarı anlamı vardır?

A) I.                    B) II.                       C) III.                  D) IV.               E) V.

 

(I) Kimyon ve hardal otundan üretilmiş parlak sarılar, taze ceviz kabuğundan damıtılmış yakıcı kızıl kahveler ve daha birçok renk… (II) Hepsi de doğal yollarla elde edilir ve uzun yıllar parlaklığını korur. (III) Türkiye’nin ulu dağlarını, sarp geçitlerini anlatan renkler, en az kendileri kadar etkileyici olan motif ve desenlerde boy gösteriyor. (IV) Muhabbet kuşu, koç boynuzu, yayla gülü ve hayat ağacı motiflerine canlılık kazandırıyor. (V) Bütün bu renk ve desenlerin düğüm düğüm sıralandığı kilimlerse görmüş geçirmiş bir Anadolu bilgesi gibi sessizce duruyorlar. (VI) Kilimlerde savaş zamanının acı ve sıkıntılarını, umutsuz aşkları ve bunları dokuyan kadınların ruhsal durumlarını görmek mümkün.

13. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?

A) II.                    B) III.                 C) IV.                  D) V.                E) VI.

 

Cevap Anahtarı:

1A2D3E4C5A
6B7E8C9D10D
11C12B13B

 

 

edebiyatvadisi

Next Post

Çözümlü Paragraf Soru Bankası

Cum Eki 9 , 2020
Bu kitap, TYT-KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan adayların üst düzeydeki paragraf sorularını bilinçli çözmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Her paragraf sorusunun ayrıntılı çözümleri yapılmış ve adayların paragraf sorularını çözmek için uygulayacakları stratejiler gösterilmiştir. Konu başlıkları altında özet bilgiler verilerek “paragraf” kavramı tüm yönleriyle tanıtılmıştır. Kitabımız ÖSYM’nin yeni tip soru anlayışına uygun […]