Sözcük ve Cümle Düzeyinde Anlam Test 3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz deyim değildir?

A) Hiçbir zaman işin kolayına kaçmazdı.

B) O, işi düşmezse buralara gelmez.

C) Bu işin içinden çıkabileceğini hiç sanmıyorum.

D) Fabrikadaki işi biterse toplantıya geleceğini söylemiş.

E) Meraklanmaya gerek yok, o işini bilir.

 

Okuyarak, dinleyerek ya da resimlere bakarak ulaşamayacağımız güzellikleri görebilmek için yolculuğumuza devam ediyoruz.

2. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleden çıkarılabilecek bir yargıdır?

A) Değişik yapıya sahip yerler, insanların ilgisini çeker.

B) Kimi yerlerin ayrımına ancak oralar gezilip görülerek varılır.

C) Farklı kültürel özelliklere sahip şehirler turizm açısından gelişmeye açıktır.

D) Tarihî kalıntıları görmek o yerlerin geçmişini öğrenmek için yeterli değildir.

E) Çeşitli kitaplar, ansiklopediler yardımıyla gidilecek yerler hakkında bilgi edinilebilir.

 

O, 43 yıldır hep insan fotoğrafları çekiyor ve bu süre içinde edindiği deneyimlerini şöyle anlatıyor: (I) Başka insanların dünyasına girerken onlardan izin alın ve onlara karşı zorlayıcı tavırlar takınmayın. (II) Aranızda bir yakınlık kurulmasını sağlayın ki sizi reddetmeleri olasılığı ortadan kalksın. (III) Fotoğrafını çekeceğiniz kişiyle aynı dili konuşmanız şart değil, bunu beden diliyle de sağlayabilirsiniz. (IV) Müzelere gidip ressamların kompozisyonlarını inceleyin, böylece çekeceğiniz karenin kompozisyonunu makinenizde nasıl yerleştireceğinizi öğrenirsiniz. (V) Günümüzde dijital makinelerle çekilen fotoğraflar üzerinde oynanarak bazı görüntüler kesilip değiştiriliyor, ancak bu yolla iyi bir kompozisyon oluşturmayı öğrenemezsiniz.

3. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde öneri ve gerekçesi birlikte verilmiştir?

A) I. ve II.                    B) II. ve III.                     C) II. ve IV.

D) III. ve IV.                E) III. ve V.

 

Vazolara yerleştirdiğiniz çiçeklerin uzun süre canlı kalması için şunları yapmalısınız: (I) Öncelikle vazoya yerleştirdiğiniz çiçeklerin yapraklarının suya değmemesine dikkat edin. (II) İki günde bir vazodaki suyu dinlenmiş suyla değiştirin. (III) Suyu mikroplardan arındırdığı için her su değişiminde bir yemek kaşığı çamaşır suyunu vazoya koyun. (IV) Her su değişiminde çiçek saplarını çapraz olarak 5 cm kesin. (V) Çiçeğin çabuk açılmasına yol açacağından, sararıp solmasını hızlandıracağından çiçeği, doğrudan güneş alan yerlere koymayın.

4. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. ve II.                    B) I. ve IV.                      C) II. ve III.

D) III. ve V.                 E) IV. ve V.

 

Her yazıyı, her kitabı (I) sözcük sözcük okumak gerekli mi? Yazıdan yazıya, kitaptan kitaba değişir bu. Onlar arasında öyleleri vardır ki okuyayım diye (II) kendimizi sıkmak gereksizdir. Ama öyle yazılar, kitaplar da vardır ki sözcükleri (III) tada tada okuruz. Bu tür yazılarda bizi (IV) kendine çeken nedir? Yazarın kişiliği, ustalığı ve (V)bizi ne ölçüde gerçeklerle yüzleştirdiğidir.

5. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I. söz: Özenle, anlamlarını düşünerek

B) II. söz: Bir işi yapabilmek için onun zorluğuna katlanmak

C) III. söz: Yerinde kullanılmanın verdiği güzelliğin ayrımına vararak

D) IV. söz: Cesaretlendiren, güçlendiren

E) V. söz: Doğruları yansıtıp yansıtmadığı

 

Elbette her yazar okunmak ister. Ama eğer okur için yazmak gibi bir kaygısı varsa, okurunu çoğaltmak, onun hoşuna gitmek ya da ünlenmek için yazıyorsa, gerçek edebiyat okuru onu dışlayacaktır. İster bin, isterse yüz bin okuru olsun, edebiyat, vize vermek için okurun niceliğine bakmaz, yetkinliğine bakar.

6. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyatta başarı, okurların sayısıyla değil, düzeyiyle ölçülür.

B) Çok sayıda okura ulaşabilmek için toplumsal değerlere ters düşmemek gerekir.

C) Okurları düşünerek yazanlar, kendi gerçek duygularını yansıtamazlar.

D) Tanınma amacıyla yazanlar, çıkarlarını düşünenlerdir.

E) Kimi okur, kendi görüşlerine uymayan yapıtları başarısız sayar.

 

I. Pülümür’ün bir dağ köyünde gördüm onu

Yaşını sordum, kimi seksen dedi kimi yüz

 

II. Önüme düştü konukseverce

Soluk kadife mantosu sırtında

 

III. Beni tek odalı köy yapısı kulübesine götürdü

En soylu yoksulluğun toprak döşeli sarayına

 

IV. Zamanı onda yitirdim ben

Yitik zamanlara onda eriştim

7. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde birbirine karşıt çağrışımlar içeren sözler kullanılmıştır?

A) I. ve II.                  B) I. ve III.                    C) II. ve III.

D) II. ve IV.               E) III. ve IV.

 

(I) Ev havalansın diye açtığım pencereyi kapatırken derin bir soluk aldım. (II) Körfezden bembeyaz bir gemi geçiyor. (III) Canım dışarı çıkmak istedi. (IV) Uzun bir yürüyüş yapsam… (V) Bu yürüyüş sırasında İzmir’ in sabırsız baharını selamlasam, imbatı koklasam… (VI) Ardından kıyıya oturup denizi seyrederken çayımı yudumlasam, gazetemi okusam… (VII) Sonra, okuduğum heyecanlı romanın son bölümünü bitirsem…

8. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde insana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır?

A) II.                B) IV.                C) V.              D) VI.             E) VII.

 

(I) Kitapların, özellikle de romanların, bir okurun yaşamındaki yeri nedir? (II) Çocuklukta, ilk gençlikte ya da daha geç dönemlerde okunan kimi romanların tadı, nasıl olur da üzerinden yıllar geçmesine karşın unutulmaz? (III) Yazarımız, benzer soruları kendine sormuş olmalı ki çocukluğundan bugüne değin yaşamında iz bırakan kitaplardan söz eden bir yapıt ortaya koymuş. (IV) Yapıtın önsözünde belirttiği gibi o kitapları okumaktan aldığı hazzı, yaptığı anımsatmalarla okurlarına da tattırmak istemiş. (V) Bunda başarılı olduğu konusunda eleştirmenler ortak bir kanıya varmışlar.

9. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır?

A) I.                  B) II.              C) III.                  D) IV.                E) V.

 

(I) Okul dergilerinde çok fazla şiir yayımlanması doğru bir tutum değil. (II) Çünkü yapılması gereken, bütün öğrencilerin değil, şiir yazabilecek öğrencilerin öne çıkarılmasıdır. (III) Bir öğrencide yazma tutkusu varsa o, şiirlerini kabul ettirene kadar çabalayacak, hep daha iyisini arayacaktır. (IV) Böyle bir tutkusu yoksa şiire ilgi duymayacaktır. (V) Bunun sonucunda da ucuz aşk şiirleri yazmaktan öteye geçemeyecektir.

10. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde koşul anlamı vardır?

A) I. ve II.                        B) I. ve IV.                         C) II. ve III.

D) III. ve IV.                    E) IV. ve V.

 

Cevap Anahtarı:

1D2B3C4D5D
6A7E8C9C10D

 

edebiyatvadisi

Next Post

Sözcük ve Cümle Düzeyinde Anlam Test 4

Sal May 26 , 2020
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir? A) Bu romanında, ölümle sonuçlanan bir olayda adı geçen kişilerin mesleklerine ilişkin bilgiler vermişti. B) Yapıtında, birkaç çarpıcı olayı ustaca anlatarak okurların bu konuda yorum yapmasına ortam hazırlamış. C) Bu yapıtında, sarsıcı toplum gerçeklerine dikkat çekip bunlara kalıcı çözümler önermiştir. D) Bu […]