Sözcük ve Cümle Düzeyinde Anlam Test 1

1. Yazıyla uğraşanlar gayet iyi bilir. İnsan, yazdığı iki satır yazıyı bile hemen sahiplenir. Üç sayfa yazsa bir kenarda saklar, yazıklarının üstüne titrer. Yazmak kolay değildir yazdığını yok etmekse belki en zorudur. Kim bilir nasıl bir ruh hâlidir, bir yazarın yapıtlarını hem de tek örneği bulunduğu hâlde bir çırpıda yok edebilmesi! Haftalarca, aylarca, yıllarca uğraş, didin; sonra bir kibrit çak üstüne. Sonrası mı? Bir kibrit alevinin sarı mavi dansında seyretmek hayal gücünün intiharını…

Bu parçada geçen “hayal gücünün intiharı” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürettiklerinin varlığına son verme

B) Yazdıklarını beğenmeme

C) Yeniliklere kapalı olma

D) Verimli çalışamama

E) Öznellikten kaçınma

 

2. Bana neden gezgin olduğumu soruyorlar hep. Bence yolculukta iki yönlü bir hareket var. Bir taraftan dünyaya açılıyorsunuz, bir taraftan da değişik şeyler gördüğünüz için, kendinizin daha fazla farkına varıp kendi içinize çekiliyor, orada ikinci bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Benim için yolculuğun çekici yanı bu. Dış yolculukları bahane ederek kendi içimde yolculuklara çıkmak için gezdiğimi söyleyebilirim.

Bu parçada konuşan kişinin “kendi içinde yolculuklara çıkmak” sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşadıklarını unutmak, mutlu olmak

B) Bulunduğu ortamdan uzaklaşmak, yenilikler aramak

C) Kendi yaşamını değiştirmek, koşulları göz önünde bulundurmak

D) Kendini anlamak, yeni yönlerini tanımak

E) Sahip olduğu şeylerin değerini bilmek, hırslarından uzaklaşmak

 

3. Sözlüğün tarihi, (I) elbette (hiç kuşkusuz) yazının icadıyla başlar. İnsanoğlu, acaba yazıdan önce sözlük olarak (II) kabul edilebilecek (varsayılabilecek) bir şey koymuş mudur ortaya? Örneğin kaya resimleri insanoğlunun yalnızca (III) maharetini (ustalığını) göstermek       istediği yapıtlar mıdır? Dünyanın pek çok (IV) yerinde (bölgesinde), geniş bir zaman diliminde yapılmış bu resimlerle ilgili olarak atalarımızın neler anlatmaya çalıştığı üzerine çok şey yazılıp söylenmiştir. 1868’de bulunan ilk mağara olan Altamira’daki resimler, başlangıçta (V) çok yönlü (seçici) düşünemeyenlerin ürünü olarak görülmemiştir.

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yerine ayraç içinde verilen söz kullanıldığında, anlamca bir değişiklik olur?     

A) I                 B) II                    C) III                    D) IV                    E) V

 

4. Okur için yazmıyorum. Evet, ama okura yazdığım da bir gerçek. Demem şu ki okur için yazmak başka şeydir, okura yazmak başka… Birinde özgürlük vardır. Öteki ise sizin elinizi kolunuzu bağlar, sizi bağımlı kılar. Ben böyle düşünüyorum.

Bu parçadaki altı çizili cümleyle yazar aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A) Beğenilecek konuları işlediğini

B) Kendi düşüncesini okurlara benimsetmeye çalıştığını

C) Okurların beklentilerine göre değil, kendi istediği gibi yazdığını

D) Toplumu ilgilendiren konulara değindiğini

E) Belli bir kitleye seslenmek istediğini

 

5. Ülkemizde çok iyi oyuncular var ama ne yazık ki bunlar yabancı dile gereken önemi vermiyorlar. Ana dilleri gibi Fransızca ve İngilizce bilseler yabancı ülkelerdeki oyuncuları bile gölgede bırakırlar.

Bu parçada geçen “gölgede bırakmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkalarından üstün duruma gelmek

B) Eğitim yoluyla kendini geliştirmek

C) Çağın gereklerine uymak

D) Yeni oyun teknikleri geliştirmek

E) Bilgi dağarcığını zenginleştirmek

 

6. (I) Yazmada, çocuğa ya da yetişkine göre, diye bir ayrım yok. (II) Her ikisi için belli bir düzeyi tutturmak, anlatımda kimi ölçütleri gözetmek yeterli. (III) Çocuk ya da yetişkin için yazarken yazarın, bu işi eğlenmek amacıyla yaptığını sanmam. (IV) Yazar kullandığı her sözcüğü nice kaygıdan sonra yerine oturtur. (V) Eğlenme bir yana, yazarın, işini yaparken yer yer acılarla kıvrandığını bile söyleyebilirim. (VI) Ne var ki yazısını çocuğa yöneltirken toprağa ilk fidanı diken bir çiftçi gibi daha özenli çalışmanın zorunlu olduğunu bilir; sorumluluk duygusu doruktadır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, yalnızca çocuklar için kitap yazmanın gerekleri üzerinde durulmuştur?

A) II.                    B) III.                 C) IV.                     D) V.                   E) VI.

 

7. (I) Sosyal yönün gelişmişse yazar olamazsın. (II) Bu uğraşı benimsemişsen sosyal yanında bir eksiklik var demektir. (III) Böyle bir eksiklik insanlarla iletişim kurmanı zorlaştırır. (IV) Sen de oturursun tek başına masaya ve iğneyle kuyu kazmaya başlarsın. (V) Bence bu, birçok yazarın karşılaştığı bir durumdur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, bir koşuldan söz edilmektedir.

B) II. cümlede, bir çıkarım yapılmaktadır.

C) III. cümlede, II. cümlede belirtilenlere bağlı olarak bir sonuca varılmaktadır.

D) IV. cümlede, bir amaç belirtilmektedir.

E) V. cümlede, genelleme yapılmaktadır.

 

Halkımız günlük konuşmalarında, insana özgü birçok durumu, “yüz” sözcüğüyle kurulan sözsel bağdaştırmalarla anlatmıştır. Söz gelimi, övünmeyi gerektiren bir duruma (I) yüz akı, ortaya çıkan utanılacak duruma (II) yüz karası demektedir. Bir kimsenin çirkinliğini belirtmek için (III) yüzüne bakılmaz, karşısındakini utanacak duruma düşürenler için (IV) yüzünün derisi kalın sözünü kullanmaktadır. Bir                      kimsenin çok güzel olduğunu vurgulamak için de (V) yüzüne bakmaya kıyamazsın deyimini…

8. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin, kendinden önce verilen açıklaması yanlıştır?

A) I.              B) II.               C) III.               D) IV.               E) V.

 

9. Öyküler dünyanın farklı yerlerinde geçse de okuyanda tuhaf bir “bizden”lik duygusu uyandırıyor; aşkın, kararsızlığın, tekinsizliğin ve yalnızlığın evrensel olduğunu, bu öykülerde kendimizi yazara yakalanmış hissettiğimizde bir kez daha hatırlıyoruz.

Bu cümledeki altı çizili sözle, okurla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlatılanları değişik biçimlerde algılama

B) Yaşamla ilgili düşüncelerini pekiştirme

C) Anlatılanları yaşadığını duyumsama

D) Anılarına bağlı olarak mutluluk duygusuna kapılma

E) Okuduklarının doğruluk derecesini düşünme

 

Titizlikle, kılı kırk yararak ortaya koyduğu ürünlerini kitaplaştırmak için yıllarca bekler; kendi deyişiyle, “onların sirkeleşip sirkeleşmediğini” görmek ister.

10. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstenilen yetkinliğe ulaşıp ulaşamama

B) Eskiyip unutulma

C) Olumlu ya da olumsuz yönlerden algılanma

D) Zamanla çekiciliğini yitirip yitirmeme

E) Başkalarınca örnek alınma

 

Cevap Anahtarı:

1A2D3E4C5A
6E7D8D9C10A

 

edebiyatvadisi

Next Post

Sözcük ve Cümle Düzeyinde Anlam Test 2

Sal May 26 , 2020
Bu sanatçımız daha kitabın başlarında uyarıyor okurunu: “Ötekini oku; derinde, dipte duranı; ince şeyler bunlar.” Bu sözler, onun şiirlerinin anlaşılması için kendisinin cömertçe önümüze kattığı kılavuzlardır. Bunlara dikkat edilmezse yanlış anlaşılabilir onun şiiri, tekdüze bir tekrarlanış sanılabilir. 1. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ancak şiirsel […]