Sıfatlar ve Sıfat Tamlaması Test Soruları

Sıfatlar ve Sıfat Tamlaması Test Soruları

 

1. “yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Çalışmanızı inceledim, yalnız birkaç konuda daha ayrıntılı çalışma yapmalısınız.

B) Bu kadar yorucu işlerin altında yalnız kaldım.

C) Bu kitapta yalnız bir adamın öyküsü anlatılıyor.

D) Birlikte başladığımız bu projeyi şimdi yalnız yürütüyorum.

E) Sizinle yalnız görüşseydi sonuç farklı olabilirdi.

 

(I) Çocukluğumdan beri benim fotoğrafa, kameraya ilgim olmuştur. (II) Muhsin Ertuğrul’un tiyatrosunda kurslara giderek öğrencilik yaptım. (III) O zamanlar rejisör veya oyun yazarı olmak istiyordum. (IV) Muhsin Ertuğrul bana tiyatro sevgisini katmıştır. (V) Dünyada hemen hemen gitmediğim yer, çekmediğim fotoğraf kalmadı.

2. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması vardır?

A) I.                        B) II.                    C) III.              D) IV.               E) V.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır?

A) Sanatçı her eserini sever ama özel olanı mutlaka vardır.

B) Yazdıklarımı bir arşivde toplamak istiyorum.

C) Bu şehirde fotoğraf çekmek için kompozisyon bulmak çok kolaydır.

D) Karikatürün birini çizmek için bazen günlerce düşünürüm.

E) Bütün sanatçılar toplumsal değişime sanatlarıyla katkıda bulunmak zorundadır.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır?

A) Kitapta teknolojideki son gelişmeleri içeren bilgilere ayrıntılı yer verilmiştir.

B) Araştırmada konuyla ilgili yazılı kaynaklardan ve görsellikten yararlanılmış.

C) Araştırmanın amacına uygun olması için gösteri kökenli sanatları inceledik.

D) Günümüz sahne sanatçıları farklı performansları deneyerek izleyiciyi büyülüyor.

E) Sanatçının dünyası, okuyucunun dünyasına yön verir.

 

Eserlerindeki (I) şiirsel anlatım, tarihsel ve (II) sosyal bir konuyu görsellerle (III)  anlatma ustalığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. (IV) Bir röportajında da anlatımını (V) oluşturan kaynakları açıklamıştır.

5. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır?

A) I.                     B) II.                     C) III.                     D) IV.                   E) V.

 

Toplumsal gelişmeler ile sanat, (I) ilk çağlardan beri birbirleriyle yakın ilişki içindedir. Bu nedenle (II) sanatın tarihi ile toplumların tarihi birbirinden bağımsız düşünülemez. Kimi zaman (III) toplumsal gelişmeler sanatı etkilemiş ve yönlendirmiş (IV) kimi zaman da sanatçılar toplumsal gelişime katkı sağlamışlardır. Hatta (V) göç eden sanatçılar, başka toplumlara da yön vermişlerdir.

6. Bu parçada altı çizili söz gruplarından hangisi tür yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) I                          B) II                   C) III                    D) IV                          E) V

 

(I) İnsanlığın göçlerinden birisi, Birinci Dünya Savaşı’nda gerçekleşmiştir. (II) Bu dönemde yaşanan olaylar, kitlesel göçleri arttırmıştır. (III) Devletlerin kurulması zorunlu göçleri tetiklemiştir. (IV) Savaş sonrasında on milyona yakın kişi mülteci durumuna düşmüştür. (V) Mülteciler, gittikleri ülkelerde yeni yaşam biçimlerine uyum sağlamak zorunda kalmıştır.

7. Bu parçada numaralı cümlelerin hangilerinde özne sıfat tamlamasından oluşmuştur?

A) I. ve II.                 B) II. ve III.                       C) II. ve IV.

D) III. ve IV.             E) IV. ve V.

 

(I) İnsanların sizi anlaması, aslında sizin neyi ne kadar anladığınızla ilgilidir. (II) Peki, biz onları nasıl ve ne kadar anlıyoruz? (III) Çoğu zaman anladığımızı sanmakla kalmayıp iddia bile ederiz. (IV) Nedense her düşündüğümüz bize mantıklı gelir. (V) Mantıklı olmayanlar bize kendilerini anlatamayanlardır.

8. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde isimleşmiş sıfat vardır?

 A) I. ve II.                       B) II. ve III.                            C) II. ve IV.

D) III. ve IV.                    E) IV. ve V.

 

(I) Pencereden içeri süzülen ışığın çağrısına uyarak dışarı çıktım. (II) İlk bakışta yerde ve gökte her şey yerli yerinde görünüyordu. (III) Vitrinlere bakarak birkaç sokak ötedeki kitabevine gittim. (IV) Burası sıcak bir kahve eşliğinde sohbet etme imkânımız olan ender mekânlardandır. (V) Ayrıca çocuk edebiyatının en zengin örneklerini de burada bulabilirsiniz.

9. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde yapıca birleşik sıfat vardır?

A) I.                   B) II.                      C) III.                  D) IV.                   E) V.

 

 

(I) Romanın olay örgüsü ustaca kurgulanmıştır. (II) Kitabın başlarında okurun gözünü korkutan, kendine has bir dile rastlıyoruz. (III) Okuyucu anlatımdan yılmayıp kitabı okumaya devam ederse zevk alacaktır. (IV) Çünkü bu roman, kendine hayran kitlesi yaratmıştır. (V) Hatta bazı okuyucular, roman kahramanlarını kendileriyle özdeşleştirmiştir.

10. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?

 A) I.                   B) II.                      C) III.                    D) IV.                  E) V.

 

(I) Edebiyatla ilgileneceğimi başından beri biliyordum. (II) İlk kitabımı yazmadan önce bile kendimi yazar olarak görüyordum. (III) İyi bir yazar olduğumu düşünmüyordum ama kaderimin edebiyat olduğunu hep bildim. (IV) Bu nedenle yazdığım kitapları yayımlatmak için hiç acele etmedim. (V) Bol vaktim vardı ve yazdıklarımı tekrar tekrar okudum.

11. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır?

 A) I.              B) II.                     C) III.                  D) IV.                 E) V.

 

(I) En kıymetli bilgi, şüphesiz kesin bilgidir. (II) Bu bilgiye bilimsel bilgi, kısaca “bilim” diyoruz. (III) Fakat her zaman kesin bilgiye sahip olamıyoruz. (IV) Günlük hayatımızda, tahmine ve zanna dayanan bilgilere de ihtiyaç duyuyoruz. (V) Örneğin hava tahmin raporları bu türdeki bilgilerdir.

12. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde sıfat tamlaması yüklem görevindedir?

A) I. ve V.                    B) II. ve III.                            C) II. ve V.

D) III. ve IV.                E) IV. ve V.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Polisiye romanların edebiyat tarihine ne zaman girdiği ve ilk romanın kime ait olduğu bilinmez.

B) Günümüz edebiyat tutkunlarının vazgeçmedikleri kitapların başında polisiye romanlar gelir.

C) İlk polisiye roman, 1881’de Ahmet Münif tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

D) Ahmet Mithat, Esrâr-ı Cinayât adlı eseriyle ilk polisiye roman yazarımız olmuştur.

E) Yazarımız, bir polisiye romanda yapılmaması gerekeni yapar, katile suçunu itiraf ettirir.

 

(I) Kurumumuz, küçük yaşta çalışan çocukların sorunlarıyla ilgilenmektedir. (II) Gönüllü arkadaşlarla birlikte onların eğitimlerine destek oluyoruz. (III) Ayrıca onların sosyal faaliyetlere katılmaları için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. (IV) Gerektiğinde diğer sosyal kurumlarla iş birliğine girerek başarılılara burs verilmesini sağlıyoruz. (V) Toplumsal barışa katkı sağlamak adına yaptığımız bu çalışmalardan mutluluk duyuyoruz.

14. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde isimleşmiş sıfat kullanılmıştır?

A) I.                    B) II.                    C) III.              D) IV.                   E) V.

 

(I) Her yaz tatilinde ülkemin bir köşesini gezmeye giderim. (II) Kimi zaman bir şehirdeki tarihi yapıları kimi zaman da bir göl kenarındaki balıkçıları izlerim. (III) Gördüğüm bütün insan ve manzaralardan kendime malzemeler çıkarırım. (IV) Bunları yazacağım kitaplarımda da bol bol kullanırım. (V) Böylece malzeme sıkıntısı çekmem, yazarken zaman kaybetmem.

15. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?

 A) I.                   B) II.                  C) III.                D) IV.              E) V.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, yapıca basittir?

A) Bilgilendirme toplantısı sonrasında dernek temsilcileri bir fotoğraf çektirdi.

B) Yazdığım kitapların okuyucusu ve en büyük eleştirmeni kardeşimdir.

C) Kitap, kıyafet ve oyuncaklardan oluşan malzemeler, kimsesiz çocuklara verildi.

D) Dünyadaki birçok kaynağın gözümüzün önünde tükendiğine şahit oluyoruz.

E) Kitap okurken önemli cümlelerin altını çizerim.

 

(I) Bir halkla ilişkiler uzmanının başarısı, müşterilerine doğru bilgi vermekle ölçülür. (II) Günümüzde işletmeler, müşterilerin güven duygusunu yükseltmeye özel önem göstermektedir. (III) Bu durum, halkla ilişkiler görevlilerinin önemini ortaya koyuyor. (IV) İşletmenin ve müşterinin hangi ortak ve uzlaşılabilir noktalarda buluşacaklarını söz konusu uzmanlar belirlemektedir. (V) Bu nedenle başarıyı hedefleyen işletme, halkla ilişkilere önem vermelidir.

17. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde isim birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

A) I.                     B) II.                         C) III.                D) IV.                   E) V.

 

(I) Tiyatro, büyük emek ve sabır isteyen bir çalışmadır. (II) Benim için tiyatro oyunculuğu her zaman önemli oldu. (III) Bana verilen rolleri hiçbir zaman reddetmedim. (IV) Deneyimlerimi genç arkadaşlarımla paylaşmaya özen gösterdim. (V) Çalışmalarda yoruldukları zaman, morallerini yüksek tutmaya çalıştım.

18. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması nesne görevindedir?

A) I.                B) II.                    C) III.                    D) IV.                       E) V.

 

(I) Şükriye Dikmen’in üslubu, kullandığı malzemelerdeki farklılıklar ve renk seçimleriyle özgün bir tavra bürünür. (II) Resimlerindeki kadın imgesi de çağdaş kadın tiplemelerini yansıtır. (III) Ayrıca yöresel Türk kültürü motiflerini anımsatan çarpıcı natürmortları da dikkat çekmektedir. (IV) Değindiği temalar yönüyle son dönemlerinde soyutlamalara ağırlık vermiştir. (V) Ancak, sanatçının, sade anlatım unsurlarını değişmeksizin sürdürdüğü söylenebilir.

19. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevindedir?

A) I.                   B) II.                     C) III.                 D) IV.                   E) V.

 

(I) Hayatımızdaki olumsuzlukların temelinde düşünme sanatını ihmal edişimiz yatmaktadır. (II) İnsanlarımız birbirini anlamıyorsa, bunun sebebi ortak bir dilin olmayışıdır. (III) Bilimin ve mantığın dilini kullanabilseydik anlaşma sistemimiz ortak olur, mutlu yaşardık. (IV) Anlaşmazlığın sebebi, herkesin kendi fikirlerine güvenmesidir. (V) Öznel yargılarımızın sağlamlığından emin olmak istiyorsak mantık biliminin hakemliğinden yararlanmalıyız.

20. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) I.                    B) II.                          C) III.                  D) IV.                 E) V.

 

(I) İnsanlar zor bir işi gerçekleştirmektense onun sahtesini aceleyle yapıp ortaya koymayı yeğliyor. (II) Bir şair duyarlılığı kazanmak için canınızı dişinize takacaksınız. (III) Bu duyarlılığı kazanmaya başladığınızda da şair olmayan şairlerin öldürücü oklarından korunmaya çalışacaksınız. (IV) Gerçek sanatçı (ki çok az sayıdadır) gerçek olmayan sanatçılar yığınının öfkesini çekecektir. (V) Sorun herhangi bir yetenek ya da deha sorunu olmaktan önce bir çaba sorunudur.

21. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat, birden fazla ismi nitelemiştir?

A) I.                   B) II.                    C) III.                    D) IV.                    E) V.

 

(I) Bugün bizim kısa şiirleri uzun şiirlere, ya da uzun şiirleri kısa şiirlere yeğlememizin ne gibi nedenlere dayandığı sorusu kolay kolay çözülemez. (II) Uzun bir şiiri, kısa bir şiir gibi sevmemize hiçbir engel yoktur. (III) Ama daha ileri gidersek, “Uzun şiir nedir, kısa şiir nedir?” sorusunu sormak gerekir. (IV) Kaç dizeye kadara kısa şiir denir, kaçıncı dizeden sonra uzun şiir başlar? (V) İşte bu soruları karşılamadan konuyu aydınlatamayız sanırım.

22. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmıştır?

A) I.                     B) II.                       C) III.                    D) IV.                     E) V.

 

Cevap Anahtarı

1C2E3D4E5C
6B7C8E9C10E
11D12A13B14D15E
16A17D18C19A20D
21E22B 

 

ÖSYM SORULARI:

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelenmiştir?

A) Sıcak yaz akşamlarında balkonda oturup geç saatlere kadar konuşurduk.

B) Onun ne kadar terbiyeli, titiz ve çalışkan bir insan olduğunu herkes bilir.

C) Bahar gelince köşkün büyük bahçesinde güller, karanfiller, nergisler açardı.

D) Büyük şehirlerde, yeşil alanların korunması ve çoğaltılması çalışmalarına önem veriliyor.

E) Onunla oturup uzun uzun geçmişten, okul günlerimizden söz ettik.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir adlaşmış sıfat vardır?

A) Otel sahibi bizi güler yüzle karşıladı.

B) Yürüyüşe çıkan konuklar henüz dönmediler.

C) Eski yöneticileri toplantıya çağırmışlar.

D) Sınıfın çalışkanı bu sınav sonunda belli olacak.

E) Kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermediler.

 

 

Tembeller başarılı olamaz.

3. Bu cümledeki “tembel” kelimesi “sıfat olduğu hâlde isim olarak” kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kelime vardır? 

A) Fidanlar susuz kalmış.

B) Gençler ağaç dikiyor.

C) Askerler bahçede spor yapıyor.

D) Çocuklar eve döner dönmez uyudu.

E) Arabalar yolun kenarına park etmiş.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen “iyi” sözcüğü, “Okuldayken çok çalışkan bir öğrenciydi.” cümlesindeki “çok çalışkan” sözü ile aynı görevde kullanılmıştır?

A) Onun gibi iyi insan az bulunur.

B) İyi dinlersen öğrenirsin.

C) Bu gece iyi uyudum.

D) Yeni gelen makine iyi çalışıyor.

E) Bu soruyu iyi cevapladın.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?

B) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

C) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

D) His var mı bu âlemde nekahet gibi tatlı?

E) Nasıl tahammül eder, eski, hasta bir tekne?

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?

A) İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi.

B) İnsana tepeden bakan, itici biriydi.

C) Gözü eski, cumbalı evleri arıyordu.

D) O yılarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler modaydı.

E) Her gün aynı yorgun, asık yüzleri görmekten bıkıp usanmıştı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Yeni bir kitaplık alması gerekli.

B) Bugünlerde sende bir durgunluk

C) Ağır işittiği için kulaklık kullanıyor.

D) Yalnızlık en korktuğu şeydi.

E) Kışlık odun ve kömürünü yazdan aldı.

 

Kimi sıfat takımlarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada bir iyelik eki (-i, -si) eklenerek bir sıfat grubu (bileşik sıfat) oluşturulur.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat grubu vardır?

A) Okul müdürümüz, uzun boylu, sert bakışlı, oldukça genç biriydi.

B) En büyük arzusu, salonu geniş bir eve sahip olmaktı.

C) Güzel değil fakat okunaklı bir yazısı vardı.

D) Bahçedeki iri gövdeli çınarın altında oturmayı çok severdi.

E) Okulun yıkık bahçe duvarını nihayet onarmışlar.

 

Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için bir sıfatın ilk seslisine kadar olan kısmı m, p, r, s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir ön ek olarak sıfatın başına getirilir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

A) Tabladaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyordu.

B) Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı.

C) Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu.

D) BU dümdüz yolda yolculuk ne kadar rahat oluyor.

E) Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam, dinç bir insandı.

 

Oyunda üç arkadaşın 1980’den bugüne kadar gelen birlikteliği, zaman zaman mizahi, zaman zaman da hüzünlü bir dil kullanılarak anlatılıyor.

10. Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) İlgeç vardır.

B) Sıfat-fiil vardır.

C) Yüklem, çatısı bakımından etkendir.

D) Zarf tümlecinde ikileme yer almıştır.

E) Belgisiz sıfat kullanılmıştır.

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki aldığı için belgisiz zamir olan, adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır?

A) Kimi insanlar karlı havada araba kullanmıyor.

B) Size başka bir gömlek verelim, dedi.

C) Sinemalardaki hiçbir filmi kaçırmazmış.

D) Bazısı işini ötekilerden erken bitirmiş.

E) Bugün yine birkaç kitap aldım.

 

(I) Ortalık ağır ağır aydınlanıyor, topraktan incecik buğular yükseliyordu. (II) Otlar ile pamuk fideleri daha ayırt edilemiyordu. (III) Az sonra güneş doğacak; kıpkırmızı, her yanı yakan bir güneş… (IV) Toprağa basamayacak, sıcaktan soluk alamayacak, bir fırının içine girmiş gibi kavrulacak insanlar. (V) Bütün bunlara karşın, güneşin doğuşu sabırsızlıkla bekleniyor. (VI) Güneş demek, yeni bir gün demek, umut demek.

12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümledeki “ağır ağır” ikilemesi zarftır.

B) II. cümledeki “ile” bağlaçtır.

C) III. cümledeki “kıpkırmızı” sözcüğü pekiştirme sıfatıdır.

D) V. cümledeki “karşın” sözcüğü ilgeçtir.

E) VI. cümledeki “umut” sözcüğü kökü bakımından isim soyludur.

 

Yıl sonları, pek çoğumuzun geçen yılla ilgili değerlendirmelere yöneldiği, gelecek için planlar yaptığı bir dönemdir.

13. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) “–ler, –lar” eki abartma göreviyle kullanılmıştır.

B) “yöneldiği” ve “yaptığı” sözcükleri sıfat-fiildir.

C) “yıl sonları” sözü belirtisiz isim tamlamasıdır.

D) Yüklem, sıfat tamlamasından oluşmaktadır.

E) Belgisiz zamir kullanılmıştır.

 

(I) Teşvikiye’deki gökyüzü manzaralı evden Bostancı’ya, Beyazıt’a giderken onca yılın içinden geçtim. (II) Ziyaret ettiğim kişi; sanat tarihçisi, yazar, akademisyen ve en önemlisi sürekli üreten bir insan. (III) Tükenmeyen merakı ve öğrenme isteği içinde büyüyen Nurhan’ın, bir kadın olarak meydan okuduğu hayata karşı araştırarak, okuyarak ve yazarak nasıl dimdik durduğunu öğrendim. (IV) Onu dinlerken tükenmeyen çalışma azminin kaynağına inmeye çalıştım, ipuçlarını aradım. (V) Hafızasının canlılığına tanıklık ederek kültür ve sanat dünyamıza kazandırdığı yayımların yol hikâyelerini dinledim.

14. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede sıfat tamlaması vardır.

B) II. cümlede derecelendirme zarfı vardır.

C) III. cümlede farklı türlerde fiilimsi bulunmaktadır.

D) IV. cümlede işaret sıfatına yer verilmiştir.

E) V. cümlede birden fazla isim tamlaması vardır

 

(I) Kıyıları dantel dantel, tepeleri zeytinlerle süslü Orak Adası’nı geçtik. (II) Balıkçı kayıkları güneyli rüzgârlarla salınıp duruyordu. (III) Sonra Çökertme Koyu’nda öğle yemeği yedik. (IV) Kaptan demiri toplayıp koydan çıkarken türküdeki Çökertme’nin burası olmadığını söyledi. (V) Yalıkavak beldesinin batı sahilindeki Geriş köyünün altına düşen bölgenin eski adı da Çökertme’ymiş ve türkülere konu olan Halil oralıymış.

15. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümledeki ikileme sıfat görevindedir.

B) II. cümlenin yüklemi bileşik zamanlıdır.

C) III. cümlede nesne ad tamlamasından oluşmaktadır.

D) IV. cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir.

E) V. cümlede “da” ile “ve” sözcükleri bağlaçtır.

 

Salvador Dali’nin bütün resimlerinin yer aldığı sergide, İspanyol ustanın sanat tarihine bıraktığı eşsiz mirası yansıtan iki yüz yetmiş yapıt sanatseverlere tanıtıldı.

16. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Birden fazla sıfat tamlaması vardır.

B) Yönelme durumu eki alan sözcükler zarf tümleci görevindedir.

C) Sayı sıfatı kullanılmıştır.

D) Yapım eki almış birden fazla sözcük vardır.

E) Bileşik sözcük kullanılmıştır.

 

Eski yıllarda olduğu gibi, (I) “bizi bize anlatan sanat” yani tiyatro, izleyici tarafından (II) bu dönemde de ilgiyle karşılandı. Özellikle (III) Devlet Tiyatroları,  hem düzenlediği festivaller hem de (IV) sahnelediği oyunlarla (V) verimli bir yıl geçirdi.

17. Yukarıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I.                     B) II.                      C) III.                    D) IV.                    E) V.

 

Okuma alışkanlığının gelişmemiş olması, bireylerin, yaşamı yeterince kucaklayamaması, olup bitenleri anlayamaması ve takvim yaşlarını dünyada birkaç yüzyıl yaşamışçasına engin bir zenginlikle donatamaması sonucunu doğurur.

18. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

A) Yer yön belirteci

B) Kalma durumu eki almış sözcük

C) Adlaşmış sıfat

D) Yeterlik fiilinin olumsuzuyla çekimlenmiş sözcükler

E) Belgisiz sıfat

 

Usta şairlerin şiir hakkındaki yazılarını okumak, yalnızca onların şiire ilişkin görüşlerini öğrenmemizi, kendi şiirlerini anlamamızı değil, bir devrin şiir anlayışını sorgulamamızı ve yapılan tartışmaları değerlendirebilmemizi de sağlar.

19. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bağlaç görevinde kullanılmış “de”

B) Sıfatlaştıran –ki

C) Sürerlik fiili

D) Ünlü düşmesi

E) Dönüşlülük zamiri

 

İnsanı etkileyen birçok şiirin gizleri, dünyanın her yerinde dilin ses, biçim, söz dizimi yönünden ustaca kullanılmasında aranmalıdır.

20. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Birden fazla belgisiz sıfat vardır.

B) Edilgenlik eki almış sözcükler vardır.

C) Birleşik yapılı, kurallı bir cümledir.

D) İlgi eki almış sözcük kullanılmıştır.

E) Fiilden isim yapma eki almış sözcük vardır.

 

Bilgisayar teknolojisiyle yetişen kuşaklarda ekrandan kitap okumanın yaratacağı hazzı, bilgisayarla ileriki yaşlarda tanışan insanlar tadamayacaktır.

21. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İyelik eki almış sözcük

B) Geçişsiz çatılı yüklem

C) İsim-fiil eki almış sözcük

D) Belirtisiz ad tamlaması

E) Sıfat tamlaması

 

İletişim konusunda çağımızda teknolojinin (I) bize sunduğu  olanaklardan olabildiğince yararlanmaya çalışırken öte yandan en yakınımızdaki kişilerin seslerini duymakta, dillerini anlamakta (II)  zorlanıyoruz. Giderek daha az göz göze geliyoruz. (III) Sevgimizi daha az dile getiriyoruz. Büyük kalabalıklar (IV) içinde yaşayan (V) “yalnız”ların sayısı günden güne artıyor böylece.

22. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük, yönelme durumu eki almış bir zamirdir.

B) II. sözcük, dönüşlülük eki almıştır.

C) III. sözcük, hem yapım eki hem çekim eki almıştır ve cümlede belirtili nesne görevinde kullanılmıştır.

D) IV. sözcük, ad soyludur ve bulunma durumu eki almıştır.

E) V. sözcük, belgisiz sıfattır.

 

(I) Kocaman gökyüzünün altında küçücüktü şalvarlı, yaşmaklı kadın. (II) Bükülmüş beline bakılırsa oldukça yaşlıydı. (III) Başının üzerindeki bulut kümesi ve kıvrılarak giden yol… (IV) Yaşlı kadın, içinden geçtiği bu güzelliği fark etmiş miydi acaba? (V) Yolun, belki her gün adımladığı kıyısından geçiyordu o. (VI) Sonbaharın renkleri içinde bir küçük lekeydi, yürüyüp gitti.

23. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde, belirtili ad tamlamasının tamlayanı sıfat almıştır?

A) I.                  B) II.                  C) III.                D) IV.                    E) V.

 

Fielding’in, Tom Jones’u yazmadaki amacı, kahramanların iç dünyalarının derinliklerine inmek ya da çelişkilerini yansıtmak değil, geleneklerin koşullandırdığı kalıplaşmış davranışları ele alarak tüm toplumu anlatan, güldürü ögelerinin ağır bastığı bir roman ortaya koymaktır.

24. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sıfatlaştıran –ki

B) Bağlaç

C) İlgi zamiri

D) Belgisiz sıfat

E) Zarf-fiil

 

I. Hepimiz onu çocukça hareketlerine karşın çok severdik.

II. Anlatacaklarımı güzelce dinle de ondan sonra işini yapmaya başla.

III. Daha önceki çalışmaları incelemedikleri sürece iyi bir proje hazırlamaları imkânsız görünüyor.

IV. Alfabesinin zorluğu, Japonca öğrenmeyi güçleştiren bir etken.

V. Konuyla ilgili genişçe bir rapor hazırlayıp önümüze getirmişti.

25. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır?

A) I. ve III.                 B) I. ve V.                    C) II. ve III.

D) II. ve V.                E) IV. ve V.

 

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Bu sonuçlara ulaşmak hepimiz için oldukça zor oldu.

B) Herkesin yaşama hakkı vardır ve bu kutsaldır.

C) Görsel veriler yardımıyla bunların öğretilmesi daha etkili.

D) Ne kadar açıklamaya çalışsa da bunun bir yararı olmayacaktı.

E) Bu onun tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun değildi.

 

İspanyol edebiyatının altın kalemi Cervantes, Don Kişot adlı ölümsüz eserinde, onuru için savaşan ve ölen, parası ölçüsünde değil, ahlaki erdemleri ölçüsünde saygı gören insan tipini ortaya koyarken aynı zamanda karmaşık bir çağı da özetliyordu.

27. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İsim tamlaması

B) Sayı sıfatı

C) III. tekil iyelik ekiyle çekimlenmiş sözcük

D) Birden fazla yapım eki almış sözcük

E) Ünlü uyumuna uymayan ek

 

Duvara mumya gibi vuran gölgeni ara

İnce çıtırtılarla odanda yansın ocak

Hayalinin gölünde belirsiz bir hatıra

Bir yaban kuşu gibi süzülüp kaybolacak

28. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yansıma sözcükten –tı ekiyle türemiş isim vardır.

B) Sıfat-fiil ekiyle türemiş sözcük, ismi nitelemiştir.

C) Belirtili isim tamlamasının başına sayı sıfatı gelmiştir.

D) Zarf-fiil ekiyle türemiş sözcük, fiili nitelemiştir.

E) Emir II. tekil kişi olarak çekimlenmiş fiil vardır.

 

29. Aşağıda verilen dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük, türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

 A) Sarı çiçek sallanıyor naz ile

Karışmış güllere çimenin dağlar

B) Ak elleri elvan elvan kınalı

Karadır gözleri sürmeli değil

C) Çıktım seyreyledim Niğde’yi, Bor’u

Acep gezsem ela gözlüm var m’ola

D) Kıvrım kıvrım olmuş zülfünün teli

Mor menekşe boynun eğdiği gibi

E) Yeşil olur bizim ilin dağları

Dağlara çıkmanın zamanı şimdi

 

O gece, en derin gönül macerasına dalmış akranlarının bile gözlerine uğrayan uyku, onun gözlerine uğramamış; gözleri, karanlık odanın tavanında bir satranç tahtasına takılıp kalmış, kendi kendine bir hayal âlemine dalıp gitmişti.

30. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

A) Dönüşlülük zamiri

B) Sayı sıfatı

C) Kişi zamiri

D) Belgisiz zamir

E) İşaret sıfatı

 

31. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır?

A) Bu yaşıma kadar dedemin hasta olduğunu hiç görmedim.

Tek başına kaldığı zamanlarda hasta düşünceler beynini kemiriyordu.

B) Bütün bu sorumlulukları yalnız göğüslemen işini zorlaştırır.

Yarınki toplantıyla ilgili düşüncelerimi yalnız sen biliyorsun.

C) Akşamüzeri tepeler uzaktan bakır bir zirve gibi görünüyordu.

Güneşin ışıkları vurdukça ışıl ışıl parlıyordu bakır saçları.

D) Ahmet’le Hüseyin’i yan yana gördüğünü akşam söylemişti.

Akşam, günün bütün telâşını bitirmiş; şehre bir sakinlik getirmişti.

E) Nasıl olur da bana yapılanları bildiği hâlde hâlâ beni suçlar?

Atandığım yerin nasıl bir ortamı olduğunu merak ediyordum.

 

Her zamanki gibi bir sabahtı. O gün de yandaki taş binanın yüksek tavanlarına ve eskimiş pencerelerinden odaya sızan renk renk ışıklara merhaba demişti.

32. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İlgi ekiyle türemiş sıfat

B) İkilemeyle oluşmuş sıfat

C) Belgisiz sıfat

D) İşaret sıfatı

E) Sıra sayı sıfatı

 

(I) Teşvikiye’deki gökyüzü manzaralı evden Bostancı’ya, Beyazıt’a giderken onca yılın içinden geçtim. (II) Ziyaret ettiğim kişi; sanat tarihçisi, yazar, akademisyen ve en önemlisi sürekli üreten bir insan. (III) Tükenmeyen merakı ve öğrenme isteği içinde büyüyen Nurhan’ın, bir kadın olarak meydan okuduğu hayata karşı araştırarak, okuyarak ve yazarak nasıl dimdik durduğunu öğrendim. (IV) Onu dinlerken tükenmeyen çalışma azminin kaynağına inmeye çalıştım, ipuçlarını aradım. (V) Hafızasının canlılığına tanıklık ederek kültür ve sanat dünyamıza kazandırdığı yayımların yol hikâyelerini dinledim.

33. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede sıfat tamlaması vardır.

B) II. cümlede derecelendirme zarfı vardır.

C) III. cümlede farklı türlerde fiilimsi bulunmaktadır.

D) IV. cümlede işaret sıfatına yer verilmiştir.

E) V. cümlede birden fazla isim tamlaması vardır.

 

Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

34. Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur?

A) Sıfat tamlaması

B) İsim tamlaması

C)  İsim-fiil grubu

D) Zarf-fiil grubu

E) Sıfat-fiil grubu

edebiyatvadisi

Next Post

Sözcükte Yapı Test Soruları

Çar May 6 , 2020
Sözcükte Yapı Test Soruları SÖZCÜKTE YAPI “Normal insanlar, hayatlarında bir defa (I) ergenlik acısı (II) çekerler.” der Goethe; ardından “Fakat” (II) diye devam eder: “Dehanın çocukları olan (IV) sanatçılar bu acıyı birçok kere yaşarlar ve böylece her defasında (V) gençleşirler.” 1. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? […]