Sıfatlar Test 1

SIFATLAR TEST 1

1. (I) Çocukların yanlış ve zarar verici bir davranışı gözlendiğinde aşırı tepkisel davranılmamalıdır. (II) Özellikle çocukları cezalandırmak, olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. (III) Onların olumsuz davranışları neden gösterdikleri öğrenilmelidir. (IV) Gerektiğinde uzman yardımı alınmalıdır. (V) Ebeveynler, ayrıca çocuklarıyla yeni iletişim yolları denemelidir. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

A) I.            B) II.            C) III.           D) IV.           E)  V.

2. (I) Oldukça yoğun bir tempo içinde çalışıyoruz. (II) Ancak çalıştığım ortamlarda oldukça güzel vakit geçiriyorum. (III) Ayrıca uzun süredir devam eden disiplinli bir ortamımız var. (IV) Bu yoğunluk içinde sağlıklı yaşamaya da özen gösteriyorum. (V) Benim için zor olan sadece tümünü bir arada yürütebilmek…

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, ismi nitelememiştir?

A) I.            B) II.            C) III.           D) IV.           E)  V.

3. (I) Şükriye Dikmen’in üslubu, kullandığı malzemelerdeki farklılıklar ve renk seçimleriyle özgün bir tavra bürünür. (II) Resimlerindeki kadın imgesi de çağdaş kadın tiplemelerini yansıtır. (III) Ayrıca yöresel Türk kültürü motiflerini anımsatan çarpıcı natürmortları da dikkat çekmektedir. (IV) Değindiği temalar yönüyle son dönemlerinde soyutlamalara ağırlık vermiştir. (V) Ancak, sanatçının, sade anlatım unsurlarını değişmeksizin sürdürdüğü söylenebilir.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevindedir?

A) I.          B) II.           C) III.             D) IV.           E) V.

4. (I) Hepimiz her gün birçok konuda hükümler veriyoruz. (II) Verdiğimiz hükümlerin doğruluğu yahut yanlışlığı, hem bizi hem toplumumuzu etkiliyor. (III) Başarılarımız ve yanılgılarımız, mutluluk ve hüzünlerimiz çoğu zaman hükümlerimize bağlıdır. (IV) Buna rağmen toplumumuzda hüküm verme sanatını bilen değilse de kullananın hemen hemen kalmadığını söyleyebiliriz. (V) Bu konuları öğretenler dahi bu bilgileri düşünce hayatına uygulama alışkanlığını kazanamamaktadır.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde isimleşmiş sıfat vardır?

A) I. ve II.      B) II. ve III.        C) II. ve IV.      D) III. ve IV.        E) IV. ve V.

5. (I) Günümüzde hızla bozulan doğal çevre, insanoğlunu yeni ve farklı arayışlara götürmektedir. (II) Özellikle yapılaşmanın artmasıyla azalan yeşil alanlar, bu arayışın en temel nedenleridir. (III) Yapılarla birlikte doğal çevreyi koruyan ve geliştiren daha sistemli oluşumlara ihtiyaç vardır. (IV) Sürdürülebilir, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan yeşil binalar ise işte bu noktada çok önemli bir eksiğe karşılık gelmektedir. (V) Çevre ile uyumlu olarak ön plana çıkan yeşil binalar; kent yaşamına katkıda bulunan üretici bir sistem durumunda olmalıdır.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde değildir?

A) I.          B) II.           C) III.             D) IV.           E) V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim, birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

A) Sanat; kapsamlı, sözcüklerle sınırlanamayacak kadar geniş boyutlu bir olaydır.

B) Sanat ve bilim insanoğlunun yaşamında bir denge unsurudur.

C) Sanat modern zamanların hiçbir döneminde, bugün olduğundan daha yaygın olmamıştır.

D) Sporda başarı birey ya da takım olarak üstünlük sağlamak, kazanmak olarak değerlendirilmektedir.

E) İnsanın yaşamında bilim kadar sanat, sanat kadar da bilim gereklidir.

7. (I) İnsanlar zor bir işi gerçekleştirmektense onun sahtesini aceleyle yapıp ortaya koymayı yeğliyor. (II) Bir şair duyarlılığı kazanmak için canınızı dişinize takacaksınız. (III) Bu duyarlılığı kazanmaya başladığınızda da şair olmayan şairlerin öldürücü oklarından korunmaya çalışacaksınız. (IV) Gerçek sanatçı (ki çok az sayıdadır) gerçek olmayan sanatçılar yığınının öfkesini çekecektir. (V) Sorun bir yetenek ya da deha sorunu olmaktan önce bir çaba sorunudur. 

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat, birden fazla ismi nitelemiştir?

A) I.             B) II.              C) III.           D) IV.              E) V.

8.   (I) Bugün bizim kısa şiirleri uzun şiirlere, ya da uzun şiirleri kısa şiirlere yeğlememizin ne gibi nedenlere dayandığı sorusu kolay kolay çözülemez. (II) Uzun bir şiiri, kısa bir şiir gibi sevmemize hiçbir engel yoktur. (III) Ama daha ileri gidersek, “Uzun şiir nedir, kısa şiir nedir?” sorusunu sormak gerekir. (IV) Kaç dizeye kadara kısa şiir denir, kaçıncı dizeden sonra uzun şiir başlar? (V) İşte bu soruları karşılamadan konuyu aydınlatamayız sanırım.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmıştır?

A) I.             B) II.              C) III.           D) IV.              E) V.

Cevap Anahtarı: 1-A, 2-E, 3-A, 4-E, 5-C, 6-A, 7-E, 8-B

edebiyatvadisi

Next Post

Cümle Oluşturma

Pts Tem 15 , 2019
Cümle Oluşturma Cümle, bir duygu ya da düşüncenin bir yargıya bağlanarak aktarıldığı söz ya da söz dizisidir. Cümlenin temel işlevi bir yargıyı bildirmesidir. Türkçede kurallı bir cümle Özne + Tümleç + Yüklem biçiminde sıralanır. Ancak bir cümlede tümlecin kullanılması zorunlu değildir. Tümleçlerin sıralanmasında ise zarf tümlecinin yüklemden önce kullanılması esastır. […]