Sıfat-Fiil Grubu

SIFAT-FİİL GRUBU: Bir isim ve bu isme bağlı sıfat-fiilin oluşturduğu gruptur. Başka bir deyişle:

İsim + (yalın hâl / -i / -e / -de / -den durumlarından biri) ya da (ile edatı)  + sıfat-fiil = Sıfat-fiil grubu

Su içen (çocuk); kuş uçmaz, kervan geçmez (yol); geçenlerde gördüğü (rüya); odada bulunan (eşyalar), şimdiye kadar duymadığı (yenilikler); işini bilen (yönetici); dişe dokunur (işler); gün görmemiş (kadın)…

Sıfat-fiil grubu, cümlede sıfat değeri taşır ve kendisinden sonra gelen bir ismi niteleyerek sıfat tamlaması oluşturur:

Sıfat-fiil grubu                                                            Sıfat tamlaması

evden kaçan                                                              evden kaçan çocuklar

modası geçmiş                                                          modası geçmiş ürünler

sözünü ettiğim                                                           sözünü ettiğim olay

başa gelen                                                                 başa gelen dert 

Sıfat-fiil Grubunun Cümledeki Görevleri:

Sıfat-fiil grubu cümlede yüklem olabilir:

Bu hediyeler, sırasını bekleyenlerindir.         Sonuca ulaşan, azimle çalışandır.

İyi bir gözlemci, ne aradığını bilendir.

Sıfat-fiil grubu cümlede özne olabilir:

Denize düşen yılana sarılır.                  Sana getirdiği bu mu?                En son gelen kapıyı kapatsın.

Yerinde sayanlar, yürüyenlerden daha çok gürültü çıkarır.

Sıfat-fiil grubu cümlede nesne olabilir:

Uçaktan inenleri gördünüz mü?                 

Sıfat-fiil grubu cümlede dolaylı tümleç olabilir:

Bu konuyu konferansa katılanlara soralım.   

edebiyatvadisi

Next Post

Zarf-Fiil Grubu

Pts Tem 8 , 2019
ZARF-FİİL GRUBU: Bir isim ve bu isme bağlı zarf-fiilin oluşturduğu gruptur. Başka bir deyişle: İsim + (yalın hâl / -i / -e / -de / -den durumlarından biri) ya da (ile edatı)  + zarf-fiil = Zarf-fiil grubu Zarf-fiil grubunun cümledeki tek görevi zarf tümleci olmasıdır: Çocuk babasının boynuna sarılarak ağladı.    […]

You May Like