Ses Olayları Test 1

Ses Olayları Test 1

 

Her sanatçı (I), geçmişin özlemiyle geleceğin (II) umudunu bütün yoğunluğuyla (III) yaşar ve yazdıklarında (IV)bu yaşayışın etkisi (V) görülür.

1. Altı çizili sözcüklerin hangilerinde ünsüz benzeşmesi vardır?

 A) I ile II          B) I ile V           C) II ile III           D) III ile IV         E) IV ile V

 

Halk edebiyatımız, insanın temel duygularına bir kaya gibi tutunduğu için üzerine en dayanıklı binaları kurmaya elverişlidir.

2. Bu cümlede hangi ses olayına örnek gösterilebilir?

A) Ünsüz yumuşaması

B) Ünlü düşmesi

C) Ünlü daralması

D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünsüz türemesi

 

(I) Sanatçılar, sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırır. (II) Sözcüklerin kullanımlarını zenginleştirirler. (III) Sözcükleri kılıktan kılığa sokar, başka bir şekle büründürürler. (IV) Günlük hayatımızdaki sıradan sözcükler bile, bir sanat yapıtına dönüşüverir. (V) Yeri gelir, bayağı anlatımlar bizi etkiler, bize farklı bir dünyanın kapısını açar.

3. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

A) I        B) II             C) III                D) IV           E) V

 

Edebiyat tarihimizde dergicilik önemli bir yer tutar. İlk sayıdan sonra bir hastalığa dönüşen bu uğraş, kimi insanlar için bir yaşam biçimine çevrilir. Harçlıklar ortaya konulup birleştirilir, yana döne bir matbaa aranır ve yağmur çamur demeden koltuk altındaki sıcacık dergi dağıtılır.

4. Parçada altı çizili sözlerdeki ses olaylarından hangisine aşağıdaki yer verilmemiştir?

A) Ünsüz düşmesi

B) Ünsüz yumuşaması

C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünlü daralması

 

Boyalı Kuş, Jerzy Kosinski’nin 1965 yılında yayımlanmış romanıdır. Kitapta küçücük bir çocuğun gözünden savaş ile onu yaratan ve yakından hisseden insanlar anlatılmıştır. Boyalı Kuş, yazıldığı dönemde büyük yankı uyandırmış ve otuzdan fazla dile çevrilmiştir.

5. Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi

B) Ünsüz benzeşmesi

C) Ünsüz düşmesi

D) Ünsüz yumuşaması

E) Ünlü daralması

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına aykırı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Yazdığı kitabıyla hayallerini gerçeğe dönüştürmüştü.

B) Her köşesi detay taşıyan odasını keşfediyoruz.

C) Duvardaki kitap dolu raflar dikkatimi çekti.

D) Gördüğümüz her şeyi okumaya, incelemeye çalıştık.

E) Yazarların özlü sözleri bir kâğıda yazılarak panoya iliştirilmişti.

 

7. “Sanatçıya, “İçinde yaşadığın toplumu, çizilen çemberin içinde yaşatacaksın!” demeye ne hakkımız var?” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi

B) Ünsüz türemesi

C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz değişimi

E) Ünsüz yumuşaması

 

Sahneleyeceğimiz oyunlar için önceden ayrıntılı planlar yapamıyoruz. Çünkü oyuncularımız yaptıkları doğaçlamalarla kendileri için de sürpriz sonuçlara ulaşabiliyor.

8. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü daralması

B) Ünsüz türemesi

C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünsüz yumuşaması

 

Konak, yalı, köşk gibi mekânlar Tanzimat döneminden itibaren edebiyatımızda önemli yer almıştır. Sanatçılar, kurgularına dâhil ettikleri bu mekânlar hakkında mimarisinden eşyalarına kadar ayrıntılı bilgiler vermiştir. Bu mekânlar, günümüzün popüler televizyon dizilerinde de kullanılarak izleyiciyi etkiliyor.

9. Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü daralması

B) Ünsüz türemesi

C) Ünsüz yumuşaması

D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünlü düşmesi

 

Bir filme ulaşmak istiyorum. Seyircinin sinemadan çıktığında o an hissettiklerinden başka bir şeyden söz edemeyeceği, tamamen duygusal bir film… Ama bunu yapmayı ben değil, bir başkası başaracak.

10. Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?

A) Ünlü düşmesi

B) Ünlü daralması

C) Ünsüz türemesi

D) Ünsüz yumuşaması

E) Ünsüz benzeşmesi

 

 

Ses Olayları Test 1 Çözümleri:

1. “Sanatçı” ve “etkisi” sözcüklerinde ünsüz benzeşmeleri vardır: sanat-çı (t-ç), et-ki (t-k). Cevap B

 

2. “Tutunduğu” (tutunduk-u) sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır (k — ğ). Cevap A

 

3. III. cümledeki “şekle” (şekil-e) sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Cevap C

 

4. “Hastalığa” sözcüğünde (hastalık-a) ünsüz yumuşaması, “çevrilir” sözcüğünde (çevir-ilir) ünlü düşmesi, “birleştirilir” sözcüğünde (birleş-tirilir) ünsüz benzeşmesi, “sıcacık” sözcüğünde de (sıcak-cık) ünsüz düşmesi vardır. Altı çizili sözcüklerde ünlü daralması yoktur. Cevap E

 

5. “Kitapta, anlatılmıştır, çevrilmiştir” sözcüklerinde ünsüz benzeşmesi (kitap-ta, anlatılmış-tır, çevrilmiş-tir), “çocuğun, yazıldığı” sözcüklerinde ünsüz yumuşaması (çocuk-un, yazıldık-ı), “küçücük” sözcüğünde ünsüz düşmesi (küçük-cük), “çevrilmiştir” sözcüğünde de ünlü düşmesi (çevir-ilmiştir) vardır. Parçada ünlü daralması yoktur. Cevap E

 

6. Sonu (p, ç, t, k) ünsüzüyle biten sözcükler ünlüyle başlayan ek ya da ses aldıklarında (b, c, d, g, ğ) yumuşak ünsüzlerinde uygun olanı alırlar. Parçada bu kurala aykırı kullanım “dikkat” sözcüğünde vardır. Sözcüğün sonu “t” sert ünsüzüyle bitip ünlüyle başlayan ek almasına rağmen “t” sert ünsüzü “d” yumuşak ünsüzüne dönüşmemiştir: dikkatimi. Cevap C

 

7. “Sanatçıya” sözcüğünde sert ünsüz benzeşmesi (sanat-çı), “çember” sözcüğünde ise ünsüz değişimi (çenber —– çember) vardır. “Yaşadığın” sözcüğünde ünsüz yumuşaması (yaşadık-ın), “hakkımız” sözcüğünde ünsüz türemesi (hak-k-ımız) vardır. Cümlede ünsüz düşmesine örnek yoktur. Cevap C

 

8. “Sahneleyeceğimiz” sözcüğünde ünsüz yumuşaması (sahneleyecek-imiz), “ayrıntılı” sözcüğünde ünlü düşmesi (ay-ı-r-ıntı), “yapamıyoruz”da ünlü daralması (yapama-yor) ve “yaptıkları” sözcüğünde ünsüz benzeşmesi (p-t) vardır. Parçada ünsüz türemesi taşıyan sözcük yoktur. Cevap B

 

9. “Almıştır, sanatçılar, ettikleri, vermiştir ve etkiliyor sözcüklerinde ünsüz benzeşmesi (ş-t, t-ç, t-t, t-ç, t-k), “hakkında” sözcüğünde ünsüz türemesi (hak-k-ında), “ayrıntılı” sözcüğünde ünlü düşmesi (ay-ı-r-ıntı) ve “etkiliyor” sözcüğünde ünlü daralması (etkile-yor) vardır. Parçada ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük yoktur. Cevap C

10. “İstiyorum” sözcüğünde ünlü daralması (iste-yor), “çıktığında ve hissettiklerinden” sözcüklerinde ünsüz benzeşmesi (k-t, t-t) yine hissettiklerinden” sözcüğünde ünsüz türemesi (his-s-et-) “çıktığında ve edemeyeceği” sözcüklerinde ünsüz yumuşaması (çıktık-ında, et-emeyecek-i) vardır. Parçada ünlü düşmesine uğramış sözcük yoktur. Cevap A

 

edebiyatvadisi

Next Post

Ses Olayları Test 2

Pts Ara 21 , 2020
Ses Olayları Test 2 Gideceğim, ey gemi, bilinmedik ellere. Demir al, sallayarak direklerini. Sızlar yürek ümitle ama sonra her şeyi anlar. Belki de fırtınaları çağıran direkler, Şu anda rüzgârla gelecek ölümü bekler. O zaman ne yelken ne de ümit… ama sen yine Kalbim, gemicilerin şarkılarını dinle!   1. Bu dizelerde […]

You May Like