SES BİLGİSİ TEST SORULARI

A-SORU ÖRNEKLERİ:

1. Her (I) sanatçı, geçmişin özlemiyle (II) geleceğin umudunu bütün (III) yoğunluğuyla yaşar ve (IV) yazdıklarında bu yaşayışın (V) etkisi görülür.

 Altı çizili sözcüklerin hangilerinde ünsüz benzeşmesi vardır?

A) I ile II                      B) I ile V                   C) II ile III                    

D) III ile IV                  E) IV ile V

 

2. Halk edebiyatımız, insanın temel duygularına bir kaya gibi tutunduğu için üzerine en dayanıklı binaları kurmaya elverişlidir.

Bu cümlede hangi ses olayına örnek gösterilebilir?

A) Ünsüz yumuşaması                B) Ünlü düşmesi      

C) Ünlü daralması                       D) Ünsüz benzeşmesi                       

E) Ünsüz türemesi

 

3. (I) Sanatçılar, sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırır. (II) Sözcüklerin kullanımlarını zenginleştirirler. (III) Sözcükleri kılıktan kılığa sokar, başka bir şekle büründürürler. (IV) Günlük hayatımızdaki sıradan sözcükler bile, bir sanat yapıtına dönüşüverir. (V) Yeri gelir, bayağı anlatımlar bizi etkiler, bize farklı bir dünyanın kapısını açar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

A) I.                 B) II.                C)III.                  D) IV.              E) V.

 

4. Edebiyat tarihimizde dergicilik önemli bir yer tutar. İlk sayıdan sonra bir hastalığa dönüşen bu uğraş, kimi insanlar için bir yaşam biçimine çevrilir. Harçlıklar ortaya konulup birleştirilir, yana döne bir matbaa aranır ve yağmur çamur demeden koltuk altındaki sıcacık dergi dağıtılır.

Bu parçada altı çizili sözlerdeki ses olaylarından hangisine aşağıdaki yer verilmemiştir?

A) Ünsüz düşmesi    B) Ünsüz yumuşaması    C) Ünlü düşmesi    

D) Ünsüz benzeşmesi      E) Ünlü daralması

 

5. Boyalı Kuş, Jerzy Kosinski’nin 1965 yılında yayımlanmış romanıdır. Kitapta küçük bir çocuğun gözünden savaş ile onu yaratan ve yakından hisseden insanlar anlatılmıştır. Boyalı Kuş, yazıldığı dönemde büyük yankı uyandırmış ve otuzdan fazla dile çevrilmiştir.

Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi   B) Ünsüz benzeşmesi   C) Ünsüz türemesi  

D) Ünsüz yumuşaması    E) Ünlü daralması

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına aykırı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Yazdığı kitabıyla hayallerini gerçeğe dönüştürmüştü.

B) Her köşesi detay taşıyan odasını keşfediyoruz.

C) Duvardaki kitap dolu raflar dikkatimi çekti.

D) Gördüğümüz her şeyi okumaya, incelemeye çalıştık.

E)  Yazarların özlü sözleri bir kâğıda yazılarak panoya iliştirilmişti.

 

7.  “Sanatçıya, “İçinde yaşadığın toplumu, çizilen çemberin içinde yaşatacaksın!” demeye ne hakkımız var?” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi   B) Ünsüz türemesi   C) Ünlü düşmesi 

D) Ünsüz değişimi        E) Ünsüz yumuşaması

 

8. Sahneleyeceğimiz oyunlar için önceden ayrıntılı planlar yapamıyoruz. Çünkü oyuncularımız yaptıkları doğaçlamalarla kendileri için de sürpriz sonuçlara ulaşabiliyor.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü daralması      B) Ünsüz türemesi    C) Ünlü düşmesi    

D) Ünsüz benzeşmesi    E) Ünsüz yumuşaması   

 

9. Konak, yalı, köşk gibi mekânlar Tanzimat döneminden itibaren edebiyatımızda önemli yer almıştır. Sanatçılar, kurgularına dâhil ettikleri bu mekânlar hakkında mimarisinden eşyalarına kadar ayrıntılı bilgi vermiştir. Bu mekânlar, günümüzün popüler televizyon dizilerinde de kullanılarak izleyiciyi etkiliyor.

Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü daralması      B) Ünsüz türemesi     C) Ünsüz yumuşaması  

D) Ünsüz benzeşmesi       E) Ünlü düşmesi

 

10. Bir filme ulaşmak istiyorum. Seyircinin sinemadan çıktığında o an hissettiklerinden başka bir şeyden söz edemeyeceği, tamamen duygusal bir film… Ama bunu yapmayı ben değil, bir başkası başaracak.

Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez

A) Ünlü düşmesi     B) Ünlü daralması    C) Ünsüz türemesi 

D) Ünsüz yumuşaması   E) Ünsüz benzeşmesi

 

11. Yazmaya başladığım ilk yıllarda eserlerimin dünyayı değiştireceğine inanıyordum. Birkaç yıl sonra ise en azından eleştirilerin değişeceğini zannettim. Bugün ise eserlerimin sadece bir şeyi değiştirdiğini anlamaya başladım, beni…

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi    B) Ünlü daralması    C) Ünlü düşmesi   

D) Ünsüz yumuşaması    E) Ünsüz türemesi

 

B-ÖSYM SORULARI:

1. Filozof Wittgenstein insan aklını bir şişenin içine girmiş ufacık sineğe benzetiyor. Sinek, içine girdiği şişenin camını fark edemiyor ve her çıkmak istediğinde başını cama vuruyor ama buna bir anlam veremiyor. Şişenin ağzına doğru bir tünel var fakat onu bir türlü bulamıyor. Ancak birinin yolu göstermesiyle içine girdiği dünya şişesinden çıkabiliyor, özgürlüğüne kavuşabiliyor.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi      B) Ünlü daralması     C) Ünsüz yumuşaması

D) Ünsüz düşmesi           D) Ünsüz benzeşmesi

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlüsü düşmüş bir kelime yoktur?

A) Bizimkiler son iki yılda çok kayıp vermişti, Cemal Nadir bu kayıpların en büyüğüydü.

B) Doğru yolda, doğru bildiğim yolda ilerlemek kendime verdiğim en önemli söz.

C) Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum.

D) Bir fikrin münazarasıyla kütüphanenin önünde sabahladığımız geceler olurdu.

E) İki genç kadın, birbirini keşfeden iki yalnız çocuk gibi memnundular.

 

3. Hırkasını çekiştirdi, bir sandalyenin kenarına ilişti ve azıcık soluklandı. Bir iki kere konuşmaya yeltendi, sonra eliyle ağzını hafifçe kapatarak şarkı söylüyormuşçasına mırıldanmaya başladı.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmemektedir?

A) Ünlü düşmesi    B) Ünsüz benzeşmesi   C) Ünlü daralması

D) Ünsüz yumuşaması          E) Ünlü türemesi

 

4. Bir roman yazma amacım olabilir. Peki bu, roman yazmanın gerektirdiği yeterliklere sahip olduğum anlamına gelir mi?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Ünsüz yumuşaması            B) Hece düşmesi 

C) Ünsüz benzeşmesi             D) Yardımcı ses

E) Ses türemesi 

 

5.         Ben geldim geleli açmadı gökler;

            Ya ben bulutları anlamıyorum,

            Ya bulutlar benden bir şey bekler.

            Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum;

            Ben geldim geleli açmadı gökler.

Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

A) Ünlü daralması    B) Ünsüz türemesi     C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz düşmesi      E) Ünsüz yumuşaması

 

6. Tokat’ın Taşhan’ı, şehrin en gözde yerinde, en rağbet gören mekânı. Burada tarihin şahitlerini görmek mümkün. Ortası, göğe açılan bir pencere gibi bulutları selamlıyor. Etrafında küçücük odalar var. Her bir oda sanki bir dünyayı taşıyor.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması                 B) Ünlü düşmesi

C) Ünlü daralması                        D) Ünsüz düşmesi

E) Ünsüz benzeşmesi

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük   türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır?

A) Bu çiçeğin yaprakları çok çabuk sararmış.               

B) Geçen yıl dikilen bu elbise iyice daralmış.

C) Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış.                  

D) Kilo alınca yanakları iyice pembeleşmiş.

E) Saçları son aylarda çok beyazlaşmış.

 

8.           Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,

              Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan;

              Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını

              İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…

Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi                      B) Ünsüz düşmesi                        

C) Sert ünsüz yumuşaması       D) Ünlü daralması                  

E) Ünsüz benzeşmesi

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz düşmesine” uğramış birden çok sözcük kullanılmıştır?

A) Sevginin küçücük görünümünden sıcacık bir hikâye çıkardığını görmüştüm.

B) Ufacık dedikodular bile büyük bir aileyi dağıtmak için yeterli olur.

C) Evlerin minicik saçaklarından yere kadar buzlar sarkıyordu.

D) Araba, büyücek bir binanın önünde sarsılarak durdu.

E) Mahallenin daracık sokaklarında çeşitli oyunlar oynardık.

 

10. “Şiirlerimde sevgiyi güçlü hissettirmek istiyorum.”

cümlesindeki ses olaylarına aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer verilmiştir?

A) Sanatçı toplumsal değişimleri göz önünde bulundurmalıdır.

B) Resimlerinde kullandığı renkler, ufka doğru uzaklaştıkça solgunlaşmaktadır.

C) Gerçek sanatçılar sabırsız davranmadan ve kibre kapılmadan insanı tanımayı başarmıştır.

D) Kimi eleştirmenler, inceledikleri bir eser hakkında nitelikten çok onun okurda oluşturduğu etkiyi önemsiyor.

E) Bilimsel gelişmelerin başlangıç noktasını gözlem ve araştırma oluşturmuştur.

 

11. Merdivenden inerken merdivenin kaç basamak olduğunu saymayız. Bu durum oyunculukta da geçerlidir. Metnin kendiliğinden oluşması gerekir. Oyuncu hem oynar hem de “Birazdan şu cümleyi söyleyeceğim.” diye aklından geçirirse oynayamaz.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisine yer verilmemiştir?

A) Ünlü düşmesi             B) Ünlü daralması    

C) Ünsüz düşmesi          D) Ünsüz yumuşaması  

E) Ünsüz benzeşmesi

 

12. Tüm hayvanların vücudu dokulardan ve dokuların birleşmesiyle meydana gelen organlardan oluşur. Dokular vücudun çeşitli kısımlarını ve organlarını oluştururken küçücük, kıvrımlı ve karmaşık yapılara dönüşür. Epitel hücreler bu yapıların oluşmasında temel bir işleve sahiptir. Bu hücreler sıkı bir şekilde istiflenerek derinin, kan damarlarının ve organların dış tabakalarını meydana getirir.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması        B) Ünsüz benzeşmesi           C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz düşmesi               E) Ünlü daralması

Cevap Anahtarları

A:

1B2A3C4E5E
6C7C8B9C10A
11B        

B:

1D2A3D4E5A
6E7A8B9A10D
11C12E      

edebiyatvadisi

Next Post

Sıfatlar

Cum Ara 6 , 2019
  SIFATLAR: Sıfatlar; bir ismi nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımdan niteleyen, belirten sözcükleridir. Sıfatların asıl görevi, isimlerin ya da zamirlerin önlerine gelerek onların biçimini, durumunu, rengini, sayısını, sırasını, yönünü karşılamak ya da bunları sormaktır: Yuvarlak masa, yeşil elbise, çalışkan işçiler, dördüncü sokak, üst kat, hangi kitap, böyle olaylar… Sıfatların […]