Sayısal Verilerden Yararlanma

Sayısal Verilerden Yararlanma

Bir yazar, düşüncesini inandırıcı duruma getirmek için sayısal verilerden yararlanabilir. Böylece düşüncesini bilimsel yollarla desteklemiş olur.

Özellikle makalelerde karşılaşılan bir anlatım yöntemidir. Tarihler, istatistikler ve rakamlar, başlıca karşımıza çıkanlardır:

Ülkemizde ilköğretimde okullaşma oranı %94,87 olarak gerçekleşmektedir. Hızlı nüfus artışı, başta büyük kentler olmak üzere, köyden kente yapılan göç sonucunda ilköğretim okullarında ortaya çıkan ikili eğitim, yapılan bina ve dersliklerle azaltılmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 1997’de 30 iken 2016’da 18 olarak gerçekleşmiştir.

İlk şiirlerini 1936’da yayımlayan Melih Cevdet, Orhan Veli ve Oktay Rıfat’la birlikte şiirde başlattıkları Garip hareketinin üç öncüsünde biri olmuştur.

edebiyatvadisi

Next Post

Anlatımda Duyulardan Yararlanma

Cum Tem 12 , 2019
Anlatımda Duyulardan Yararlanma Görme, tatma, dokunma, duyma ve koklama duyularından biri ya da birkaçından yararlanarak düşünce ve duyguları etkili anlatma çabasıdır: Dümbelek, zurna, keman sesleri duyulur. Kara bıyıklı, poturlu ihtiyarlar gezer. Çamurlarda geçen kıştan, ne geçen kıştan öteki kıştan, Fatih’in İstanbul’a girdiğinin ertesi günü yağan yağmurdan kalma nal izleri vardır. […]

You May Like