Paragrafta Anlam ve Anlatım Testi 1

Paragrafta Anlam ve Anlatım Testi 1

 

Bitkiler zeki mi? Sorunlarını çözebilir ve çevreleriyle iletişim kurabilir mi? Yoksa pasif, bağımsız eylem veya sosyal davranıştan yoksun mu? Filozoflar ve bilim insanları tarihin eski devirlerinden beri bu soruları merak ettiler; sık sık, bitkilerin düşüncesiz ve iletişimsiz olduklarını düşünerek şu sonuca vardılar: Çok sessiz, çok oturmuşlar ve bizden çok farklılar. Ancak, son elli yılda yapılan keşifler, bu fikirlere meydan okuyor ve bitkilerin olağanüstü yetenekleri ve karmaşık iç yaşamları hakkında yeni ışık tutuyor.

1. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Sorular yoluyla ilgi uyandırılmıştır.

B) Yanlış bilinen bir düşünce tanıtılmıştır.

C) Kimi nitelemelerden yararlanılmıştır.

D) Deyimlere yer verilmiştir.

E) Benzetmeler yapılmıştır.

 

Aydın bir gazete okuyucusu, her gün “inanılmaz” öykülerle karşılaşır ve önce “satır aralarını” okuyup o anda akla en yakın gelen sonucu çıkarır. Daha sonra da başka haberlere bakarak bu inanılmaz öyküyü doğrulamaya çalışır.

2. Parçadaki okuyucunun niteliği hangisidir?

A) ayrıntılara önem veren

B) kendi düşüncelerini savunan

C) anlatılanların gerçekliğini sorgulayan

D) gazete aracılığıyla kendini geliştiren

E) olayların etkisinde kalan

 

(I) Köylerde köylülerin hemen tümünün ekebileceği kadar toprağı vardır. (II) Köyün iklimsel ve kültürel niteliğine göre uygun olan ürünlerin yetiştiriciliği köylüler tarafından yapılır ve ürünlerin tüketimden artan bölümü satışa sunulur.(III) Ülkemizde tarla işleri, yoğun olarak yaz günlerinde yapılır. (IV) Genellikle ailede tarla işlerini yapacak sayıda insan gücünün bulunmaması, sürenin kısa olması, ürünün zamanında ekilip biçilmesi zorunluluğu, beraber çalışmadan duyulan haz derecesinin yüksek olması ve bazı tarla iş­lerinin tek bir aile tarafından yapılmasının olasılık dışı olması gibi nedenler, bu tür işlerde yardımlaşmayı gerektirir. (V) Genellikle iyi anlaşan aileler veya akrabalar birbirlerine yardım ederek işin zamanında ve kısa sürede bitirilmesini sağlarlar.

3. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yardımlaşmanın gerekçelerine yer verilmiştir?

A) I.                       B) II.                  C) III.                      D) IV.                  E) V.

 

(I) Rüzgâr enerjisi, çok eskiden beri bilinen bir enerji kaynağıdır. (II) Havanın hızlı yer değiştirmesi ile içindeki parçacıkların hareketi de hızlı olur. (III) Havanın bu özelliğini kinetik enerjiye dönüştürme işlemine rüzgâr enerjisi adı verilir. (IV) Kurulan rüzgâr enerjisi santrallerinin yakıt maliyetleri yoktur ve işletme masrafları çok azdır. (V) Çevre koşulları uygun olduğunda sürekli enerji oluşturan bir kaynaktır. (VI) Ayrıca küresel ısınmaya yol açan fosil yakıtların aksine temiz ve güvenilir yoldan enerji üretmektedir. (VII) Ancak enerji üreten türbinlerin kanatları çevrede kuş ölümlerine neden olabilmektedir.

4. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde rüzgâr enerjisi üretimine yönelik olumsuz bir düşünce söylenmiştir?

A) II.                B) IV.                     C) V.                  D) VI.                       E) VII.

 

Örüntü, bir nesne ve ya olay kümesindeki elemanların ardışık olarak düzenli bir biçimde birbirlerini takip ederek yenilenmesi olarak tanımlanabilir. Örüntü kavramı çok basit bir kavrammış gibi gözükse de yapay zekâya giden yol örüntülerden geçmektedir. Yüz tanıma sistemleri, optik karakter okuyucular, parmak izi tanıma sistemleri, DNA çözümleme sistemlerindeki algoritmalarda hep örüntüden yararlanılır.

5. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinde örüntüden söz edilemez?

A) Bir yılın içinde yer alan ayların tam ve düzenli listesi

B) Bir sınıfa ait öğrenci isimlerinden oluşan liste

C) Fayans döşeli bir zeminde belli aralıklarla tekrarlanan desenler topluluğu

D) Kendinden önce gelen iki sayının toplamından oluşan sayılar kümesi

E) Bir caddenin ortasında sıralanan aydınlatma direkleri

 

Atatürk, yaptığı bir konuşmasında “Siz, genç arkadaşlar, yorulmadan beni izlemeye söz vermişsiniz. İşte ben bilhassa bu sözden çok duygulandım. Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni izlemektedir. Yorgunluk her insan için doğal bir durumdur. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevî bir kuvvet vardır ki işte bu kuvvet, yorulanları dinlendirmeden yürütür.” sözlerine yer vermiştir.

6. Atatürk, bu sözleriyle aşağıdaki durumlardan hangisini vurgulamıştır?

A) Uygarlık yolunda ilerleme

B) Toplumsal değerleri koruma

C) Sportif çalışmalara önem verme

D) Başkalarının haklarına saygı duyma

E) Geleceğe güvenle bakma

 

İnsanı kağnıdan uzay gemisine ulaştıran ……….., birtakım hukuk kurallarını da beraberinde getirmiştir. Uçaklar ortaya çıkmadan önce nasıl hava hukuku söz konusu olmamışsa Ay’a ulaşan bilimsel ve teknolojik güce sahip günümüz toplumlarında ………………………….. tartışılması doğaldır.

7. Bu parçanın anlamlı bir bütün olması için boş bırakılan yerlere hangi sözler getirilmelidir?

A) teknoloji – uzay hukukunun

B) bilim – toplumsal yasaların

C) kültür – ahlak değerlerinin

D) sanat – anlayış farklılıklarının

E) eğitim – öğrenme yöntemlerinin

 

Deyimler, günlük konuşma dilinde sıkça kullandığımız söz varlıklarıdır: Çok yorulduğumuz zamanlarda, (I) canım çıktı, deriz. Çok sevindiğimiz bir haber aldığımızda (II) deliye döneriz. Kaygılandığımız zamanlarda, olumsuz duruma çözüm bulmak için bizi bir (III) düşüncedir alır.  Bir fedakârlık yapmamız gerektiğinde çevremizdekilere (IV) gözdağı veririz. Belirlediğimiz bir amaca ulaşmak için işin (V) yolunu yaparız.

8. Bu parçadaki altı çizili deyimlerden hangisi verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?

 A) I.             B) II.                 C) III.           D) IV.              E) V.

 

(I) Bireyler yaşadıkları toplumun bir parçasıdır ve toplumla her zaman etkileşim içindedir. (II)  Birey, hem toplumdan etkilenen hem de yaşadığı toplumu etkileyen konumdadır. (III) Ürettiği düşünce ve ortaya koyduğu davranışlarla toplumsal gelişimin güçlenmesine katkıda bulunur. (IV) Topluma ait değerlerin, ortak temel davranış kalıplarının bireye aktarılması ise bireyin toplumsallaşmasını, bireyin o toplumun parçası hâline gelmesini sağlar. (V) Geçmişten gelen kültür mirasına, değerlere yenilerinin eklenmesiyle birey üzerinde geçmişle gelecek arasında bir köprü kurulur.

9. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde toplumun birey üzerindeki etkisinden söz edilmiştir?

A) I.                  B) II.                    C) III.                     D) IV.                    E) V.

 

Çocukluğumu doya doya yaşadığım köyüme yıllar sonra yeniden gitme fırsatım olmuştu. Kayısı ağaçları arasında kendisini gösteren evimiz, yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyordu. Bahçesini saran yabanî otlar, yürümemi zorlaştırmıştı. Çatırdayan merdivenleri bana “Çıkma!”, diye sesleniyor; gıcırdayan kapıları “Açma!” diye inliyordu. Her odadaki eşyalar, bana geçmişimi hatırlatıyor; benimle birlikte yaşlandıklarını bana gösteriyorlardı.

Bu parçada kişileştirilen varlıklardan hangileri birlikte verilmiştir?

A) bahçe – kapılar

B) köy – oda

C) ev – merdivenler

D) kayısı ağaçları – merdivenler

E) otlar – yıllar

 

Cevap Anahtarı:

12345678910
ECDEBAADDC

 

edebiyatvadisi

Next Post

Hacı Murat

Paz May 3 , 2020
Tolstoy’un “Hacı Murat” adlı romanından (*);   Tarlalar arasından geçerek eve dönüyordum. Tam yazın ortasıydı. Otlar yavaş yavaş kurumuş ve ekinler olgunlaşmaya başlamıştı. Bu mevsimde çiçek toplamak çok güzel ve iç açıcıdır. Göz alıcı, kokulu, kırmızı, beyaz ve pembe yoncalarla, menekşeler ve lalelerle dolu olurdu göz alabildiğine her taraf… Süt […]