Paragrafta Ana Düşünce

Ana Düşünce

Ana düşünce, bir parçanın yazılma nedenidir.

Paragraftaki bütün cümleleri birleştiren ve yazının temelini oluşturan düşüncedir.

Ana düşünce, ileri sürülen, tanıtılan, açıklanan bir duygu ya da düşünce ile ilgili ortaya konan kesin yargıdır.

Başka bir deyişle, ana düşünce, konunun yorumlanarak yargı haline getirilmiş halidir.

Ana düşünce, paragrafın herhangi bir bölümünde olabileceği gibi, yazının bütününe de sindirilmiş olabilir.

Ana düşünceyi bulmak için önce konu bulunmalıdır. Bulunan konuyla ilgili olarak yazarın ulaştığı yargı, ana düşüncedir.

Ana düşünceyi belirlerken konuyla ilgili kişisel duygu ve düşüncelerimizin bir önemi yoktur.

Uygulamalar

Sanat fikirlerle gelişir, doğayla kurduğunuz ilişkiyle zenginleşir ve gerçekliğe kavuşur.  Bir ressam, öğrencilerine “Arkadaşlarınızı iyi seçin, yani Louvre Müzesi’ne gidin.” dermiş.  Oysa oradaki eserlerden olabildiğince kaçmalıyız. Doğaya çıkmalıyız, doğanın içimizde uyandırdığı duygulara teslim olmalıyız.

Bu parçada ana düşünce, ilk cümlede söylenmiştir. İkinci cümle, ana düşünceye karşıt bir görüşü taşımaktadır. Üçüncü ve dördüncü cümlelerde yazar, ilk cümledeki söylediği düşünceyi savunmayı sürdürmüştür.

Şiirlerimi, radyo oyunlarımı yazarken kendi bildiğime gitmelerden şikâyetçi olmadım. Ortak anlayışları, kendi yapıma göre yorumlamaktan asla vazgeçmedim. Beni kıyası eleştirdikleri zaman bile düşüncelerimden, olaylara bakış açımdan taviz vermedim. Belki gençliğimden aldığım cesaretti belki de öyle olması gerektiğine inanıyordum ama bugün hâlâ okurlarımın beni unutmaması, yaptıklarımın doğru olduğunu gösteriyor.

Bu parçada ana düşüncenin cümlelere “sindirilmiş” olduğunu görüyoruz. Parçadaki kişi, anlattıkları aracılığıyla “Doğru bildiğiniz yoldan asla ayrılmayın.” düşüncesini savunmuştur.

edebiyatvadisi

Next Post

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Cts Tem 13 , 2019
Yardımcı Düşünce Ana düşünceyi tamamlayan ya da destekleyen düşüncelere “yardımcı düşünce” denir. Ana düşüncenin etkili ve inandırıcı olabilmesi için kullanılan tanımlamalar, verilen örnekler ve sayısal veriler, yapılan benzetmeler, karşılaştırmalar; birer yardımcı düşüncedir. Bir paragrafta aşağıdaki cümleler aracılığıyla yardımcı düşüncelere yer verilir. “Bu konuda … da söyleyebiliriz.” “Ayrıca …  faydası vardır.” […]

You May Like