Paragraf Oluşturma Test Soruları

Paragraf Oluşturma Test Soruları:

 

I. Lakabı “sessiz katil” olan karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve az bir miktarı ile çok çabuk zehirleme özelliğine sahip bir moleküldür.

II. Neyse ki teknoloji bu sorunun üstesinden gelebilecek karbonmonoksit dedektörü ismi verilen cihazlar gibi çözümler sunuyor.

III. Bulunduğumuz ortamda bir tehlike olduğunu duyularımızla anlamamız bu özelliklerinden dolayı neredeyse imkânsızdır.

IV. Bu cihazlar, bulundukları ortamda belirli bir miktarın üzerinde karbonmonoksit tespit ettiklerinde alarm çalmaya başlıyor.

V. Sızıntıları tespit etmesindeki başarısı sayesinde dünyanın bazı şehirlerinde kapalı ortamlarda karbonmonoksit dedektörü bulunuyor.

1. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?

A) I ile V              B) II ile III                  C) II ile IV              D) III ile V                E) IV ile V

 

 (I) Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni askerî keşif yöntemleri ortaya çıkmaktadır. (II) Günümüzde keşif görevleri, farklı araçlarla yapılabiliyor. (III) Mikro hava araçlarıyla da keşif görevlerini daha güvenli hâle getirmek hedefleniyor. (IV) Yörüngelerdeki uydular, yüksek irtifalara çıkabilen uçaklar veya insansız hava araçları keşif için kullanılan araçlar arasında. (V) Tek bir askerin, sırt çantasında taşıyabileceği bu araçlarla küçük çaplı operasyonlarda, bilgiler hem daha ucuz hem de daha güvenli bir şekilde elde edilebiliyor.

 

2. Bu parçada numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?

A) I ile II                B) II ile III             C) II ile V            D) III ile IV              E) IV ile V

 

I. Birçok şeyi içimden geldiğince deneyerek öğreniyordum.

II. Yaşlandıkça tabiatı bir menzile ulaşmak gibi görmeye başladım.

III. Tabiat, çocukluğumda benim için yapboz tahtası gibiydi.

IV. Aynı zamanda eğlencenin doruğunda yaşıyordum.

V. Ama bir yanım hep çocuk kaldı ve bu, tabiat sayesinde oldu.

3. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu olur?

 A) I            B) II            C) III                D) IV                  E) V

 

I. Bu indirgeme ve ayrıştırma beşerî ilişkileri tanımlamada da yol gösterici olmuştur.

II. Adam Smith’in Ulusların Zenginliği adlı eserinde iş yönetimi ile ilgili önerilerinin insan yönetimine aktarılması da bunun bir örneğidir.

III. Daha çok el yordamıyla yürütülen, ağırlıklı olarak insanın fiziksel gücüne dayalı işler, 1770’li yıllarda önemli bir değişime uğramıştır.

IV. Smith, üretim sürecindeki işleri basite indirgemiş ve temel görevlere ayırmıştır.

V. Genelde yönetim, özelde ise insan yönetimi zamanla değişen bu içerikten önemli ölçüde etkilenmiştir.

4. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A) I             B) II                   C) III                D) IV                  E) V

 

 I. Anadolu’nun tarih öncesindeki biyolojik çeşitliliğine yapacağımız yolculuğa başlıyoruz.

II. Burada yapılan kazılarda ayı, tilki, panter, yarasa, at gibi farklı türlere ait çok sayıda fosil ortaya çıkarılmış.

III. Yarımburgaz mağarası, tarih boyunca değişik zamanlarda hem insanlara hem de vahşi hayvanlara ev sahipliği yapmış.

IV. İlk olarak İstanbul’un Avrupa yakası sınırları içindeki Yarımburgaz mağarasındayız.

V. En çok da Avrupa’da geniş bir bölgede yaşamış ve soyu tükenmiş bir tür olan mağara ayısı fosiline rastlanmış.

5. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?

A) I ile II              B) I ile III                C) II ile IV         D) III ile V                 E) IV ile V

 

I. Kötü adamların sinemadaki yeri, yıllarca göz ardı edildi.

II. Ancak bu konuda çok ileri gidilmesi, tanıtımlarda bazı belirsizliklere sebep oluyor.

III. Fragmanlarda kötü adamların fazlaca öne çıkarılması, filmin başrolünün kime ait olduğu sorusuyla kafaları karıştırıyor mesela.

IV. Bunun için olsa gerek, film tanıtımlarının neredeyse tamamını kötü adamlar üzerinden yapıyorlar artık.

V. Neyse ki yıllar sonra yapımcılar, onların değerini geç de olsa anladılar.

6. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler bir paragraf oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi sonuncu olur?

A) I            B) II               C) III                D) IV                  E) V

 

I. Ebrunun çerçevelenerek resim gibi seyirlik bir sanat eserine dönüştürülmesi, bu zorlamaya örnektir.

II. Hâlbuki ebru, ciltçiliğin ve hat sanatının bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır.

III. Bu yaygınlık ve popülerleşmenin etkisiyle bazı deneysel girişimlere ve geleneğe aykırı zorlamalara da üzülerek tanık oluyoruz.

IV. Bugün, tarihinde hiç olmadığı kadar yaygınlık kazanan ebru sanatı; çoğu sanat atölyesinde ustasından meraklısına öğretilen bir ders konusu hâline gelmiştir.

V. Uzun bir ihmal hatta inkâr döneminin ardından ebru sanatı, geleneksel sanatlarımızın çoğu gibi yeniden dirilmiştir.

7. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi dördüncü olur?

A) I             B) II              C) III                D) IV                  E) V

 

I. Toprakla temas etmeyen ve dört mevsim yeşil kalan bir bitki olan ökse otu; köknar, söğüt, çam, armut, elma, kayısı gibi ağaçların dallarında bulunur.

II. Sarımsı yeşil renkteki ökse otları, ağaçlar yapraklarını döktüğü zaman çıplak dallarda kuş yuvası şeklindeki görünüşleriyle dikkat çeker.

III. Meyvenin yapışkan kısmını yiyen ardıç kuşu; ökse otunun, kursağında yumuşattığı tohum kısmını dallara bırakır.

IV. İlginç görüntüleri yanında ökse otlarının; yapışkan, zehirli bir madde içeren beyaz, yuvarlak ve nohut büyüklüğünde meyveleri vardır ama meyvenin içindeki zehir, hayvanları etkilemez.

V. Kuşlar aracılığıyla gerçekleşen bu üreme, ökse otunu farklı kılan bir diğer özelliktir.

8. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?

A) I ile II                B) I ile III            C) II ile IV                D) III ile IV                    E) IV ile V

 

I. Ayrıca, sinema salonunda bulunan kişilerin reklam başlayınca televizyonda olduğu gibi kanal değiştirme, başka işlerle meşgul olma gibi şansları bulunmamaktadır.

II. Sinema, bir reklam ortamı olarak televizyonla benzeşmektedir.

III. Bu durum, izleyicilerin beyaz perdedeki reklamları başından sonuna değin izlemesini zorunlu kılmakta ve reklamın etkisini daha da yükseltmektedir.

IV. Çünkü sinema salonlarının sahip oldukları dev ekranlar, gelişmiş ses donanımları, izleyiciler üzerinde reklamları oldukça etkili kılmaktadır.

V. Ancak, sinemada yayımlanan reklamlar, izleyicilerin ilgisini çekmede televizyondan daha başarılıdır.

9. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu cümle olur?

A) I           B) II                      C) III                D) IV                  E) V

 

I. Sözcükleri ustalıkla kullanma yeteneğiyle ün salmış arkadaşlarımız olmuştur.

II. Kullandıkları dille çok sıkıcı konuları bile özel bir renge büründürebildikleri için onların e-postalarını veya telefon mesajlarını da keyifle okuruz.

III. Örneğin, ünlü Çek yazar Franz Kafka, gündüzleri sigorta memuru olarak çalışan biriymiş.

IV. Her gün aramızda gördüğümüz bu insanların önemli bir yazar olabileceğini aklımıza getirmeyiz.

V. Onun arkadaşları da içerdiği ince mizah ve zarif üslubu nedeniyle, yazdığı rapor ve tutanakları sabırsızlıkla beklermiş.

10. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?

 A) I ile II         B) I ile V                C) II ile III               D) III ile IV        E) IV ile V

 

I. Wassily Kandinsky, iç yaşamı tüm zenginliğiyle yakalayabilen bir ruh ressamıdır.

II. Ruh, bu ahengi yakaladığı zaman ancak estetik hazzı yakalayabilir.

III. Onun seyircisi, ruhunu içsel sezginin duyuruşuna ve saf iç sesin algılamasına açabilecek şekilde bir olgunluğa kavuşturduğunda ancak resmin ahengine kavuşabilir.

IV. Bu estetik haz, maddeyi anlama, buzu suya dönüştürür.

V. Bu nedenle Kandinsky, bugün birçok sanat tarihçisi ve sanat eleştirmeni tarafından soyut sanatın öncüsü olarak kabul edilmektedir.

11. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?

A) I ile II           B) II ile III                C) II ile V       D) III ile IV              E) IV ile V

 

I. Bir teknoloji ve yazılım şirketi, garson robot Ada’yı, açılışını yaptığı bir kafe ve robotik uygulama merkezinde görücüye çıkardı.

II. Ada’nın yol takip edebilen ve masaların yerlerini tespit edebilen bir robot olduğu belirtilerek, robotun bilgisayar sistemiyle çalıştığı söylendi.

III. Asıl hedeflerinin geliştirdikleri teknolojiye dikkat çekmek olduğu ve bu amaçla kafenin sadece dikkat çekmek amacıyla kullanıldığını belirtti.

IV. Şirket yetkilisi, merkezin sadece bir kahve içme mekânı olmadığını, yurt genelinde ilk olacak bir vizyonla çalışacağını söyledi.

V. Tanıtımın bitiminde, yakın zaman içinde bir robot fabrikasının açılarak garson robotun seri üretimine geçileceği bildirildi.

12. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir?

A) II. ile III.                 B) II. ile IV.                C) III. ile IV.           D) III. ile V.           E) IV. ile V.

 

I. Bu sözcük, günümüzde, eski kültür ve sanat yapıtlarını yakıp yıkan, bunların değerini bilmeyen kişiler için de kullanılıyor ve ülkemizde de onlarla karşılaşmaya başladık.

II. Likya’ya zamanında başkentlik de yapmış olan bu kentteki bir kaya mezarının duvarına sprey boya ile yazılan ve bir sondaj firmasına ait olduğu görülen reklam yüzünden tarihi yapı zarar gördü.

III. Vandal, Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir Doğu Germen halkına verilen bir addır.

IV. Tarihi eserlerin duvarlarını yazı tahtasına çevirmenin ilkel bir yöntem olduğunu dile getiren vatandaşlar, herkesi sanat eserlerine karşı saygılı olmaya davet etti.

V. MÖ 5. yüzyıldan itibaren bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı kabul edilen antik kent Limyra’ya da vandallar uğradı.

13. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi dördüncü olur?

 A) I               B) II              C) III                D) IV                  E) V

 

I. Günümüzde çocuklarımıza tavsiye edilebilecek çok çeşitli telif ve çeviri eserler bulunmaktadır.

II. Bunlardan bir bölümü kapakları ve içlerindeki renkli resimleriyle ilk bakışta insanda olumlu izlenimler uyandırmaktadır.

III. Ancak hiçbir edebî ve eğitsel değer taşımayan eserler de kitapçı vitrinlerinde sergilenmektedir.

IV. Fakat görünüşleriyle çekici olan bu eserlerin çoğu konu, tema ve anlatım bakımından çocukların düşünsel ve dil gelişimlerine herhangi bir katkıda bulunacak nitelikte değildir.

V. Bu durum, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklara kitap seçiminde yardımcı olabilmeleri için bazı durumlara dikkat etmelerini zorunlu kılmaktadır.

14. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir?

A) I. ile III.           B) I. ile IV.           C) II. ile III.           D) II. ile IV.                    E) III. ile IV.

 

I. Osmanlı’nın son dönemlerinde, Batılılaşma kavramının tartışılır olmasıyla birlikte Batı’da doğup gelişen roman, heykel, resim gibi sanatlarda da ilk eserler ortaya çıkmaya başladı.

II. Ancak karikatürün seyri ilk üçünden çok farklı gelişti.

III. Bazı sanatlar, bu topraklarda düşünce alanında yeni akımların filizlenmesinin ardından boy gösterdi.

IV. Türk halkının o dönemde tanıştığı sanatlardan biri de karikatürdü.

V. Sanki kendi içinden çıkmış gibi karikatürü sahiplenen bu topraklar; dünyaca ünlü birçok karikatürist yetiştirdi, dünyanın en çok satan karikatür dergilerine ev sahipliği yaptı ve kendi karikatür anlayışını yarattı.

15. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?

A) I             B) II              C) III              D) IV               E) V

 

I. Modern çağda teknoloji ilerledikçe ve hayatın uzunca bir maratona dönüşmesiyle birlikte bireylerin tahammül gücü ve anlama kapasitesinde azalma gözlemlenmektedir.

II. Sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda farklılıklar yaşayan bireyler, diğer yaşantıları anlamakta zorluk çekmekte ve devamında gelen sorunlarla karşılaşmaktadır.

III. İnsanlar, bu durumu aşmak için karşısındaki insanı algılamaya çalışırsa zor zamanlarında anlayışla karşılaşacağı bireyleri yanında bulur.

IV. Aynı Konfüçyüs’ün dediği gibi: “İnsanlar beni anlamıyorlar, diye kaygılanmam. Eğer ben insanları anlamazsam kaygı duyarım.”

V. Böylece bir olay hakkında hızlı yargıya varmaktan kaçınarak, bir durum üzerinde detaylıca düşünerek, ilk önce kendini tanımaya çalışarak empati olgusunu kaybetmeyi engelleyebilir ve geliştirebilir.

16. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir?

A) I. ile II.               B) II. ile III.              C) II. ile IV.              D) III. ile V.                         E) IV. ile V.

 

I. Bu nedenle, aynı modelden de olsa, birbirinin tamamen aynı iki adet Momiji bebek bulabilmeniz neredeyse imkânsızdır.

II. İlk bakışta oyuncak bebek gibi görünen Momiji’ler, aslında yetişkinler için koleksiyon ürünüdür.

III. Böylece arkadaşınıza, kardeşinize ya da kime isterseniz hediye edebileceğiniz bir Momiji’nin içerisine ekleyeceğiniz not ile hediyeniz daha anlamlı hale gelmektedir.

IV. Yaklaşık 8 cm boyunda olan Momiji’lerin alt kısmında da mesajınızı iletebileceğiniz bir bölüm vardır.

V. Reçineden yapılan ve her biri tek tek elde boyanan bu bebekler Asya stilinden ilham almaktadır.

17. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi üçüncü olur?

 A) I              B) II                       C) III                D) IV                  E) V

 

I. Ego, id ve süperego birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen farklı görevleri üstlenen zihin katmanlarıdır.

II. Ego, insanın dış dünyaya dair kuralları kavrarken geliştirdiği, bu dünyayla uyum içinde yaşamasını sağlayan zihinsel işlevler bütünüdür.

III. Bir başka zihin katmanı olan id, tüm ilkel isteklerimizin, dürtülerimizin ait olduğu katmandır.

IV. Kişinin iç dünyasında süregelen haz arayışı ve dış dünyada hâkim olan gerçekler arasında dengeyi kuran bir araçtır.

V. Süperego ise toplumsal değer yargılarını, kişinin ulaşmak istediği İdeal Ben’i temsil eder ve dış dünyayı gözlemleyerek kendi normlarına göre belli anayasalar oluşturur.

18. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir?

A) II. ile III.             B) II. ile IV.              C) III. ile IV.              D) III. ile V.                E) IV. ile V.

 

I. Bu alanlarda özellikle göze çarpan şey, insan ilişkilerindeki değişmedir.

II. İki nesil arasındaki bu anlaşmazlık, toplumun bütününü içine almakta ve o nesil boyunca devam etmektedir.

III. Bu değişme, teknolojik alanda olduğu kadar sosyal ve kültürel alanlarda da görülmektedir.

IV. Günlük hayatta “nesiller arası anlaşmazlık” olarak bilinen değer ve tutum farkları, bu değişimi yansıtmaktadır.

V. Toplumumuzun hızlı bir değişme içinde bulunduğunu hepimiz biliyor ve söylüyoruz.

19. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi üçüncü olur?

A) I                   B) II                 C) III            D) IV               E) V

 

I. Kitap okumak, bulmaca çözmek ya da bir müzik aleti çalmak gibi yeni şeyler öğreten düzenli aktivitelerde bulunmak da egzersiz yerine geçer.

II. İş yerinde tanıştığınız insanların isimlerini hatırlamakta güçlük çekiyor, kendinizi günlerdir üzerinde çalıştığınız projenin ayrıntılarını dahi hatırlamaz hâlde mi buluyorsunuz?

III. Evinize daha evvel kullanmadığınız bir yoldan gitmek, saçınızı tararken ya da dişinizi fırçalarken sürekli kullanılan el yerine arada diğer elinizi kullanmak, hafızanızı güçlendirebilir.

IV. Ayrıca haftada iki öğün balık tüketmek ve ara öğün atıştırmalıklarını çilek ve kuruyemişten yana kullanmak, düşünce akışınızı hızlandırır.

V. Bu durumda hafızayı güçlendirmek için bazı alışkanlıklarınızı bırakarak beyninizi fiziksel ve düşünsel yönlerden uyarmanız gerekiyor.

20. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?

A) I                B) II                   C) III                 D) IV                E) V

 

I. Böylece romanın uyandırdığı ilgi ve anlatanların yarattığı efsane, bu basit ve içe işleyen kitabın kendisinden çok daha ünlü ve önemli hâle gelmiştir.

II. İnsancıklar, Dostoyevski’nin yirmi dört yaşında yazdığı ilk romanıdır.

III. Belinski, “Yeni bir yazar, yeni bir yeteneğin kalemi bu. Onu tanımıyorum ama Rusya yeni bir Gogol kazandı.” demiştir.

IV. Yazar, eseri bitirir bitirmez bir arkadaşına okutur; o da eserden o kadar etkilenir ki romanı hemen gecenin bir yarısı döneminin önemli şairlerinden Nikolay Nekrasov’a götürür.

V. Romanı başyapıt olarak tanımlayan şair, ertesi gün romanın el yazmalarını saygın bir eleştirmen olan Belinski’ye götürür.

21. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?

A) I               B) II                   C) III              D) IV               E) V

 

I. Hatta yakınlık duydukları birini kabaca da olsa bir parçacık allayıp pulluyorlarsa bunu sadece okurlarına iyilik etmek için yaparlar.

II. Eleştirmenlerin övgü yazıları, okurların saygılı selamları böylesi yazarlar için çok gereklidir.

III. Ancak kavramın geniş anlamıyla “edebiyat”ı yaratan onlardır ve onlar Orta Çağ’ın olağanüstü tapınaklarını yapmış isimsiz duvarcılara benzer.

IV. Bu yazarlar uzun ömürlü değildir ve adlarını “yüzyılların anısına” derinlemesine kazıyamaz.

V. Kitap yazmayı kendileri için bir zanaat, bir “geçim aracı” olarak görenler vardır, onlar insanla ilgili yalan söylemez.

22. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?

A) I              B) II                 C) III              D) IV                  E) V

 

I. Sergey Dovlatov gazeteci kimliğinin yanı sıra çağdaş Rus edebiyatının en çok okunan yazarlarından birisidir.

II. Dovlatov’un bugüne dek Türkçeye çevrilmiş tek eseri olan Bavul, temelinde metafor prensibinin yattığı kısa öyküler kitabıdır.

III. Kitapta, Dovlatov’un otuz altı yıllık hayat birikiminin küçücük bir bavula sığabilmesinin ve bunun aslında sadece anılarından oluşmuş olduğunun hüznü, esprili bir dille anlatılmaktadır.

IV. Bu eşyalar, yazarın Rusya’daki hayatında kendini bulmasının ve başarısız girişimlerinin hem komik hem hüzünlü birer simgeleridir.

V. Yazar Amerika’ya göç ettikten sonra tesadüfen Rusya’dan yanında getirdiği ve o güne kadar hiç ihtiyaç duymadığı eşyalarla dolu bavulu yıllar sonra açar.

23. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir?

A) II. ile III.             B) II. ile IV.             C) III. ile IV.           D) III. ile V.               E) IV. ile V.

 

Cevap Anahtarı:

İlk 10 soru, 2011-2018 KPSS sınavlarında sorulmuştur.

 

1B2D3E4B5C
6C7A8D9C10D
11B12C13B14C15B
16E17A18C19A20A
21E22D23E

edebiyatvadisi

Next Post

Nana

Paz Nis 12 , 2020
    Emile Zola’nın Nana adlı romanından (*); VI Bölüm Kont Muffat, karısı ve kızıyla beraber Fondettes’e geleli bir süre oluyordu. Orada oğlu George ile beraber yalnız yaşamakta olan Madam Hugon, onları bir hafta için davet etmişti. On yedinci asrın sonlarına doğru inşa edilen bu ev, etrafı dört köşe duvarlarla […]