Örnekleme

Örnekleme

İleri sürülen düşünceye inandırıcılık kazandırmak için örneklerden yararlanma işidir:

Küreselleşme, ülkelerin genel olarak ekonomik gelirlerini arttırma yönünde olumlu adımlar atmalarını sağlamakta ancak ülke içi gelir dağılımının bozulmasına neden olmaktadır. Yüksek büyüme performanslarıyla dikkat çeken Çin ve Hindistan gibi ülkelerde yoksulluk, kaygı verici boyutlara ulaşmaktadır.

Bu parçada “küreselleşmenin ülkelerde gelir adaletsizliğini ortaya çıkardığı” yargısı öne sürülmüş, Çin ve Hindistan örneklenmiştir. Böylece düşünceye inandırıcılık kazandırılmak istenmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirine genel olarak baktığımızda yüzyılın ilk yarısında hece-aruz tartışmalarını görürüz. Beş Hececiler hece ölçüsünün millî ölçü olduğunu ısrarla söyler ve heceyle şiirler yazarken Yahya Kemal neredeyse tek başına aruzun sesi olmuştur.

Bu parçada “şiirde ölçü seçimi” ile ilgili bir tartışmaya yer verilerek uygulamadaki farklılıkla ilgili “Beş Hececiler” ile “Yahya Kemal” örnek olarak gösterilmiştir. 

edebiyatvadisi

Next Post

Anlatımda Benzetme

Cum Tem 12 , 2019
Anlatımda Benzetme Arasında ortak ilgi bulunan iki varlıktan zayıf olanın güçlüye benzetilmesidir. Benzetme, anlatıma güzellik katan yollardan biridir. Benzetmede ikisi asıl, ikisi yardımcı olmak üzere dört öge bulunur. Bunlar; Asıl Ögeler: Benzeyen Benzetilen   Yardımcı Ögeler:                         Benzetme Yönü Benzetme Edatı                                               Ancak benzetmenin asıl ögelerinden sadece benzeyenin kullanmasıyla yapılan kapalı […]

You May Like