Noktalama İşaretleri Test Soruları

Noktalama İşaretleri Test Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçla gösterilen yere iki nokta (:) konulmalıdır?

A) Öyle bir olay ki ( ) eksiklerimizi, yetersizliklerimizi açıkça gösteriyor.

B) İletişimde ölçüsüzlük dediğimiz şey ( ) sanat haberlerinde olduğu gibi spor haberlerinde de kendini göstermiştir.

C) Yöneticilere düşen görevlerden biri de ( ) öğrenciler arasındaki üstün yetenekli gençleri bulup yönlendirmektir.

D) Son günlerde yaşananlar, yöneticilerimize çok şey öğretmiştir ( ) Bunlardan biri gerçekleşmemiş beklentilerimizin üzüntüsüdür.

E) Bu tartışma onun şu iki yönünü açığa çıkarmıştır ( ) Eleştirilere karşı hoşgörüsüz olma ve duygularını denetleyememe.

 

 Assos’u Assos yapan o muhteşem gün batımı ( ) En güzel ( ) iskeleden ya da Athena Tapınağı’ndan görülebilen bu değişim (  ) izleyenleri derin düşüncelere yöneltiyor ( ) Antik Çağ’ın en büyük düşünürlerinden Aristoteles ( ) ilk felsefe okulunu boşuna burada kurmamış demek ki!

 2. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (.) (;) (,) (.) (:)

B) (…) (;) (:) (,) (;)

C) (…) (,) (,) (.) (,)

D) (.) (,) (;) (…) (,)

E) (.) (,) (:) (;) (.)

 

Bir güvercin (I) …

Beni görünce ürktü (II) .

Acaba açık kalan pencereden mi girdi içeriye ( III) ?

Oradan oraya uçuyor, dışarı çıkacak bir yer arıyor (IV) !

Maviliği, belki de çok uzaklardaki gemileri görüyor (V) .

3. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisindeki noktalama işareti yerinde kullanılmamıştır?

A) I.                  B) II.                  C) III.                  D) IV.                    E) V.

 

Bu kent (I) , bahar aylarında (II) , doğaseverlerin (III) , yürüyüşçülerin (IV) , bisikletlilerin (V) , piknikçilerin gözdesi durumunda. Küçük limanı (VI) , yeni yapılan baraj gölü (VII) , çam ormanlarıyla bezenmiş tepeleri (VIII) , kır kahveleriyle kent yorgunlarına sığınak oluyor.

4. Aşağıdakilerin hangisinde verilen virgüller (,) işlev bakımından birbirinden farklıdır?

A) I. ve II.                   B) III. ve IV.                    C) IV. ve V.

D) VI. ve VII.              E) VII. ve VIII.

 

Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrılmaz ögeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere.

5. Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (…) (,) (,) (…) (!)

B) (.) (.) (:) (…) (;)

C) (…) (!) (:) (;) (,)

D) (!) (.) (;) (.) (;)

E) (.) (…) (;) (:) (,)

 

Bütün yazarların kendine sorduğu, bilinen (I) , kalıplaşmış bir sorudur bu (II) : Niçin yazıyoruz (III) ? Bu soruya verilmiş benim bildiğim en güzel yanıt (IV) , bir öykücümüzün o çok iyi bildiğimiz cümlesidir: “Yazmasam deli olacaktım!” Ben de yazmaktan neden haz aldığımı düşündüm elbette ve cevabını Baudelaire’de buldum. Diyor ki (V) ;  “Şair istediği anda kendisi ve bir başkası olabilmek için müthiş bir ayrıcalığa sahip olan kişidir.” Benim için de yazmak, kendim ve başkaları olabilme ayrıcalığıdır.

6. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.                   B) II.                      C) III.                     D) IV.                     E) V.

 

Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ) Aslında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( ) Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ) para, kariyer önemli ama senden önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ) Çünkü bunları yaşıyorum.

7. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (…) (.) (;) (;) (!)

B) (!) (:) (,) (!) (?)

C) (?) (:) (;) (,) (?)

D) (.) (.) (,) (,) (…)

E) (?) (.) (,) (,) (.)

 

Hemen hemen her yazar ilk romanında çocukluğunu (I) , gençliğini ve o dönemlerde yaşadığı yerleri anlatır. Gezip gördüğü yerler, alışveriş yaptığı dükkânlar, gittiği sinemalar romanlarındaki mekânlardır. Kendimden örnek vereyim (II) : İlk romanımı yazdığımda yirmi yaşındaydım. Roman kahramanlarımın (III) ; neredeyse tümü sokağımızın insanlarıydı. Bizden üç ev ileride oturan Ahmet Muhip Dıranas’ın, “Fahriye Abla” şiirini (IV) , evlerinin karşısında oturan (V) … için yazdığı söylenirdi.

8. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.                      B) II.                      C) III.              D) IV.                  E) V.

 

Giderek sevgisizleşen çevremize, duyguların “fast food” mutfağından çıkışına bakıyorum ( ) Her konuda acelemiz var. Öylesine acelemiz var ki yaşamaya zaman kalmıyor. Gülüşlerimiz de beklentilerimiz de bir örnek (  ) İnsan olmaya (  ) “Her şey bir insanı sevmekle başlar ( )” sözünü anımsamaya ayıracak bir saniyemiz bile yok. Ya da Gülten Akın’ın dediği gibi “Ah kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya (  )”

9. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (…) (.) (;) (,) (.)

B) (.) (…) (,) (,) (!)

C) (.) (…) (:) (,) (…)

D) (.) (.) (,) (.) (!)

E) (…) (.) (;) (.) (.)

 

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Medet Köyü’nde yaşayan “sırsız seramik” ustasını bu sanatın meraklıları tanır. Usta (I) , derme çatma köy evinde yumurta kabuğu inceliğinde seramikler üretir, bunların üzerine desenler çizer sonra (II) … Bu desenlerin büyüleyiciliği nereden geliyor (III) ? Besbelli tarihten süzülmüş türlü hayatlardan (IV) … Ya yolu Tavas’a düşürüp görmeliyiz onları ya da Türkiye’nin çeşitli müzelerini dolaşıp raflara daha dikkatli bakmalıyız (V) .

10. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.                      B) II.                         C) III.                           D) IV.                          E) V.

 

Eğer o şiirler, o romanlar, o öyküler, o tiyatro yapıtları olmasaydı, söylemek bile fazla, duygularımız daha az bilinecek, bilgilerimiz daha az olacaktı. Çünkü edebiyat, daha iyi duymamızı, daha iyi düşünmemizi sağlar. Daha doğru, daha insanca yaşamamıza yardımcı olur.

11. Bu parçada, virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur?

A) Özel olarak vurgulanması gereken bir ögeyi belirtme

B) Ara sözleri ayırma

C) Art arda sıralanan eş görevli sözcük kümelerini ayırma

D) Tırnak içinde verilmeyen aktarma cümlelerini belirtme

E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırma

 

Necip Fazıl ( ) şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor: “Şairliğim on iki yaşımda başladı. Annem hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter ( ) Bitişikte yatan veremli hasta kızın şiirleri varmış defterde. Bunu söyleyen annem, bir an gözlerimin içini tarayarak ‘Senin, şair olmanı ne kadar isterdim!’ dedi. Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Gözlerim hastane odasının penceresinde ( ) savrulan kar ve uluyan rüzgâra karşı uzun uzun düşünerek içimden şöyle bir karara vardım ( ) ‘Şair olacağım, hem de büyük bir şair ( )’ Ve oldum.”

12. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (.) (;) (:) (.)

B) (,) (.) (;) (;) (.)

C) (,) (…) (,) (:) (!)

D) (,) (…) (;) (,) (.)

E) (;) (…) (;) (:) (!)

 

Fast-fooda karşı hâlâ direnen (I) ,  her zaman sevilerek yenen yiyeceklerden biridir balık ekmek. Denizin kirlenmediği (II) , balığın bol ve ucuz olduğu (III) , Boğaz’dan çıkan palamutların kasaları doldurduğu eski zamanlarda balık ekmek satıcıları (IV) , yalnızca kıyıya yanaştırılmış sandallarda değil, mahalle meydanlarında (V) , futbol maçlarının olduğu günlerde stadyumların kapılarında da görülürdü.

13. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (,) hangisi, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) I.                           B) II.                           C) III.                         D) IV.                       E) V.

 

Bitpazarının girişinde duruyorsun. Birazdan bambaşka bir dünyaya dalacaksın. Sabahın erken saatlerinde gelmişler (I) tezgâhlarını dizmişler (II) geçmişlerinde ne var (III) ne yoksa bir bir sermişler. Sana da tuhaf gelmiyor mu, anılarına fiyat biçmiş olmaları? Burada çok dikkatli yürümelisin. Yanından geçeceğin küçücük oyuncağın bir düğmesinin bile öyküsü vardır, eşyaların seslerini duyacaksın (IV) bildiğin oyuncaklara benzemez bunlar (V) hepsi sahibinin sesini taşır.

14. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine, herhangi bir noktalama işareti koymaya gerek yoktur?

A) I.                           B) II.                     C) III.                          D) IV.                        E) V.

 

Bana kalırsa “Edebiyat eserleri ne zamandır okurların arzusuna göre biçimlendirilir oldu (I)” diye sormanın zamanı geldi (II) Ortada aslında aynı noktada buluşan iki cevap var (III) Birincisi, popüler edebiyat ürünleri ulaştıkları okur sayısını gerekçe gösterip nitelikli edebiyat ürünleri arasında (IV) yer almayı beklemeye başladığından beri (V) ikincisi, edebiyat gerçek değerini kaybedip pazarlama ürünü olduğundan beri.

15. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti koymaya gerek yoktur?

A) I.                   B) II.                 C) III.                   D) IV.                  E) V.

 

Bu eserle ilgili çok şey duymuştum ( ) Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu ( ) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini ( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta. Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da ( )

16. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (:) (,) (…) (?)

B) (.) (,) (.) (.)

C) (;) (,) (.) (.)

D) (,) (;) (…) (?)

E) (:) (;) (.) (…)

 

Mutluluğun en önemli sırlarından bazıları bence şunlardır ( ) ömrümüzün sonuna dek çalışmak ( ) yeteneğimiz elverdiği ölçüde yararlı yapıtlar ortaya koymak ( ) gücümüz yettiğince ailemize ve çevremize destek olmak ( )

17. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (,) (.) (…)

B) (:) (,) (,) (…)

C) (:) (;) (,) (.)

D) (:) (;) (,) (…)

E) (;) (,) (;) (.)

 

Yazma azmim nedense son zamanlarda tamamen kaybolmuştu. Oysa biliyordum, kervan yolda düzülür; fikir ne kadar iyi olursa (I) olsun yazmaya başlamadan yazamaz (II) yazmayı sürdürmeden metni bitiremezsiniz. Sonuçlandırmadığınız zaman da fikrinizin iyi olup olmayışının (III) bir fikrinizin dahi olmamasının (IV) konuyu araştırmak için harcadığınız sürenin (V) topladığınız kaynakların hiçbir önemi yoktur.

18. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) konulamaz?

A) I.                 B) II.                  C) III.                      D) IV.                        E) V.

 

Büyük İskender… Kimileri (I) , onu insanlığın iyiliği uğruna zaferden zafere koşan bir ülkü adamı olarak görmüştür. Kimileri de davranışlarının (II) , nedeninin katıksız bencillik olduğunu (III) , ateşli tutkusunun onun yolunu aydınlattığını düşünmüştür (IV) . Bazıları, oynamış olduğu büyük oyunda sürdüğü her taşın , yaptığı her hamlenin ona muazzam bir zekâ tarafından dikte edildiği görüşündedir. Bazılarıysa onun, düşünmeden (V) , kendine çok güvenerek talihini güle oynaya izlediğine inanmıştır.

19. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.                 B) II.                     C) III.                    D) IV.                        E) V.

 

Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum ( ) değil mi anne?”

20. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (:) (;) (.) (…) (,)

B) (!) (,) (:) (.) (,)

C) (!) (;) (…) (.) (;)

D) (:) (,) (.) (…) (,)

E) (,) (?) (:) (.) (!)

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Pamukkale travertenleri, Denizli’mizin önde gelen turistik değerlerindendir.

B) Bu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun tartışıldı.

C) Ferhunde Hanım’dan gelen son mektubu ailecek sevinç içinde okuduk.

D) Üniversitemizde tek ders sınavlarının 30 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

E) TDK’nin bir görevi de geçmişte yazılmış eserleri günümüze kazandırmaktır.

 

Yeni aldığı ve çok sevdiği ayakkabısının bir teki futbol oynarken yırtılan çocuk ( ) ayakkabıcıya ( ) yeni ayakkabı bakmaya gitti. Ayakkabının üzerindeki fiyatı okudu. Bir an üzüldüğünü belli ederek vitrinden uzaklaştı. Durumu gören ayakkabıcı:

— Baktığın model sana çok yakışır ( ) denemek ister misin?

Çocuk başını sallayıp:

— Üzerindeki fiyata göre almam mümkün değil ki (  ) Zaten bir tekini alacağım.

Dükkân sahibi:

— Amma yaptın ha ( )

22.  Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (,) (,) (!) (!..)

B) (,) (;) (;) (…) (.)

C) (;) (,) (,) (…) (!)

D) (,) (;) (,) (!) (.)

E) (;) (,) (;) (.) (!..)

 

XX. yüzyılın son çeyreğinde plansız iç göçler sebebiyle kalabalıklaşan İstanbul; benzer kaderi yaşayan Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlere göre daha çok sorunla baş başa kalmıştır.

23. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?

A) Yazar değil, eleştirmenler; metinler değil, yorumlar yani bakış açıları değiştiği için edebiyat eserlerinin anlamı daima zenginleşmektedir.

B) Kopuk dizelerin, anlatı parçacıklarının, çizimin sınırlarında dolaşan bu melez metin; onun yaşam haritasına göre farklılıklar gösterir.

C) Türkiye, İran, Rusya; Ankara, Tahran, Moskova isimlerinin birbirleriyle münasebetleri açık seçik ortadadır.

D) Tokat’ta yetiştirilen ürünlerin başında domates, biber, fasulye, patates; kiraz, vişne, elma, erik gelir.

E) Lale, sümbül ve karanfil motifleriyle ebru sanatına farklı bir yorum getirmiş; bu sanatın genç kuşaklarca tanınmasına katkıda bulunmuştur.

 

Dik ( ) ağaçsız bir yokuşu kan ter içinde tırmanıyorduk.

-Ha gayret ( )

Kılavuzun sesi ortalığı çınlattı ( ) Yarım saat daha tırmandık. Çam ağaçlarının yanına gelince kılavuz geride kalanlara seslendi ( )

-İşte uçurumun başı.

24.  Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (!) (.) (:)

B) (;) (,) (…) (!)

C) (;) (,) (.) (;)

D) (,) (!) (…) (,)

E) (;) (!) (…) (.)

 

Virgül, yazının anlaşılır olmasını, kolay okunmasını sağlar. Bağlaçlar da virgül gibi, yazının biçim ve anlam açısından anlaşılır olmasına, kolay okunmasına destek olur. Virgülü, bağlaçlardan önce ve sonra kullanmak, yazıyı, anlam açısından olduğu gibi görsel açıdan da olumsuz etkiler.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıda sözü edilen uyarıya aykırı bir virgül kullanımı vardır?

A) Kim bilir nerelerden duyuyor, da koşup geliyor.

B) Soruları, evet ya da hayır, diye yanıtlamanız gerekiyor.

C) Ne oldum dememeli ne olacağım, demeli.

D) Hem evde hem yolda bağırarak, yüksek sesle konuşuyordu.

E) Öyle bir bakıyordu ki üzülmemek, yardım etmemek olanaksızdı.

 

Ertesi gün (I) , Kastamonu il sınırına giriyorum. Irmak köyündeki Devrekâni Çayı’nı geçip balıkçı kasabası Cide’ye ulaşıyorum. Cide (II) – Doğanyurt arası, yolun en zorlu (III) , en güzel bölümlerinden biri (IV) … Öbek öbek menekşeler, papatyalar, katırtırnakları (V) …

26. Yukarıdaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.                        B) II.                   C) III.                       D) IV.                  E) V.

 

İlerlemiş yaşına karşın sağlıklı (I) , dinç görünen nine şöyle diyor (II) : “Sağlığımı (III) ; işte bu soluduğum havaya borçluyum (IV) .” Ardından şunu da ekliyor: “Yaylanın suyuyla yoğurduna da (V) …”

27. Yukarıdaki parçada, numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.                   B) II.                   C) III.                  D) IV.                    E) V.

 

Balıkesir’den çıkıp Edremit’e yöneldiniz mi sizinle kaynaşır, bütünleşir doğa (I) Yamaçlarda koyu yeşil çamlar, aşağılarda açık yeşil çınarlar, kavaklar (II) Kekik kokulu, çam kokulu bir esinti yalar geçer bedeninizi (III) Bir hışırtı, Şap Dağı’nın, Madra Dağı’nın derinliklerine çeker sizi (IV) Bir yunmuş arınmışlık duygusu uyanır içinizde (V)

28. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde ötekilerden farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır?

A) I.                B) II.                  C) III.                  D) IV.                    E) V.

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

A) Doğduğu, çok sevdiği bu kenti terk edip gitti.

B) O, bunları kimseden yardım almadan yapıyor.

C) O yıl, bu bölgede büyük bir kuraklık olmuştu.

D) Sonunda, çok istediği bölümü kazanmış ve buradan mezun olmuştu.

E) Onlar biraz önce, verdiğim ödevi hazırlıyorlardı.

 

En basitinden en karmaşığına değin birçok buluş (I) , gerçekleştirilinceye kadar olanaksız birer düştü. En yüksek dağ (II) , tırmanılmadan önce “ulaşılamaz”, en uzak ülke, oraya ayak basılmadan öncesine kadar “gidilemez” olarak nitelendirilirdi. İnsanın içindeki başarma isteği (III) , “yapılamaz, gerçekleştirilemez” denen şeylere bir bakıma meydan okuyarak (IV) ; “olmaz” deneni “olur”a çeviriyor (V) .

30. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır?

A) I.                     B) II.                      C) III.                         D) IV.                        E) V.

 

Çocukluğuna götürüyor bizi yazar ( ) Gaziantep’teki evlerine ( ) ayağını yerden kesen uçurtma günlerine ( ) Edebiyatla geçen yıllara ( ) şiir sohbetlerine ( )

31. Bu cümlede ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (.) (;) (.) (,) (…)

B) (:) (,) (…) (,) (…)

C) (:) (,) (.) (;) (.)

D) (.) (,) (:) (;) (…)

E) (…) (…) (.) (,) (.)

 

Niğde’deydik (I) , hâlâ gurbetteydik. Babam çoğu kez yazları (II) , bazen yaz sonları Maraş’a gidip (III) , dedemden kalan dükkânın onarımını yaptırır; oradan geçmişiyle kucaklaşmış olarak anılarla (IV) , buruk (V) , yorgun eve dönerdi.

32. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerin (,) hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.                  B) II.                    C) III.                  D) IV.                    E) V.

 

“Fahriye Abla”, “Kar”, “Ağrı” (I) …  Bunlar gibi öteki şiirleri de dilin (II) , duyguların en incelikli biçimde işlenişinin örnekleridir (III) . Turgut Uyar’ın (IV) ;  “Çıkışı Türk şiirinde hiçbir şeyle açıklanamaz (V) .” dediği şairimiz, yüz yaşına bastı.

33. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.                  B) II.                    C) III.                   D) IV.                   E) V.

 

Dün, bugün ya da yarın ( ) Hüzünler, özgürlükle tutsaklık arasındaki gelgitler ( ) İnsanlar arasındaki çekişmeler ( ) Sorunlar ve yaşananlar her dönemde aşağı yukarı aynı ( ) Bütün bu yaşananları bir tiyatro oyununa benzetirsek tek değişen kahramanlar ( )

34. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (.) (.) (…) (.) (…)

B) (!) (.) (…) (…) (…)

C) (…) (…) (…) (.) (.)

D) (:) (…) (!) (.) (…)

E) (…) (…) (:) (!) (.)

 

Aile apartmanı gibiydi bizimkisi… Üst katta babamın amcası (I) onun altında halamlar (II) girişte babaannemler (III) bodrumda da amcamlar (IV) Bunun yanında iki kiracı aile (V) bir de tek başına Ayla.

35. Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

A) I.                B) II.                  C) III.                  D) IV.                  E) V.

 

Resim sanatının bizde uyandırdığı duygular kesinlikle renklerden gelmez ( ) incelikle ayırt edilmiş güzel renkler görme duyumuza haz verir ama bu renklere yaşam ve ruh veren şey çizimdir ( ) Etkileyici bir tablonun hatları bir oyma baskıda da bizi etkilemeyi sürdürür ( ) Bu hatları tablodan çıkarın ( ) o zaman renklerin hiçbir şey ifade etmediğini göreceksiniz.

36. Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (;) (,) (.)

B) (…) (;) (,) (!)

C) (,) (.) (.) (,)

D) (!) (.) (;) (.)

E) (;) (.) (,) (…)

 

Hayalleri süsleyen kent New York (I) , bana göre baharda gezilmeli. Kışın rahatsız edecek kadar soğuk; yazın nemli (II) , çok sıcak. Baharın ılık (III) , serin günlerinde üşümeden (IV) , terlemeden (V) , yazın turist kalabalıkları arasında ezilmeden New York’u gezmek en doğrusu.

37. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisinin işlevi diğerlerinden farklıdır?

A) I.                 B) II.                     C) III.                   D) IV.                    E) V.

 

(I) Demir kapıdan içeri girdik; ağaçlarla çevrili apartmanın girişinde küçük, beyaz perdeli bir dükkâna yaklaştık. (II) Dışarıdan bir resim atölyesi, üstelik Türk sanatının en eski ustalarından birinin atölyesi gibi görünmüyordu. (III) Acaba doğru yere mi geldik diye düşündük? (IV) İçeri girince mütevazı, sevimli, dört bir yanı rengârenk tablolarla çevrilmiş bir atölye ile karşılaştık. (V) Duvarda asılı Afrika maskı, ilk dikkatimizi çeken görüntü oldu.

38. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

A) I.                   B) II.                     C) III.                       D) IV.                        E) V.

 

İskenderiye (I) , Mısır’da var olmuş tüm uygarlıkların izlerini taşıyan bir kenttir. Mısır kadar yaşlı (II) , onun kadar derin ve onun kadar gizemlidir burası (III) … Kentin havası, tüm kural tanımaz Akdenizli kibrine karşın bir o kadar içten (IV) , bir o kadar sıcak. Ortasındaysa masmavi gökyüzünden dökülen güneşle ışıldayan bir meydan (V) : Ramle Meydanı.

39. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.                  B) II.                    C) III.                   D) IV.                       E) V.

 

Bir sanatçımız yakın geçmişi anlatırken içtenliği elden bırakmıyor. Torna tezgâhının başında umutsuz, umarsız, karamsar ( ) tezgâhtan ayrılınca da çaresiz, bitkin ve hüzünle bir şeyler mırıldandığını anımsıyor ( ) o günleri olduğu gibi anlatıyor. Bir başkası ise alçakgönüllülüğü falan pek umursamadığını şu sözlerle belirtiyor ( ) “Ben artık bir efsaneyim. Bir daha Elvis gelir mi ( ) bir daha Frank Sinatra gelir mi bilemem ( )” Hatta bununla da kalmayıp Amerika’da olsa heykelinin dikileceğini iddia ediyor.

40. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (:) (;) (.) (.) (…)

B) (,) (,) (:) (;) (.)

C) (;) (,) (:) (,) (.)

D) (;) (,) (;) (:) (?)

E) (,) (:) (,) (;) (?)

 

Yıllarca Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış olan Bursa; İstanbul, Edirne, Konya gibi buram buram tarih kokar.

41. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?

A) Gittiğim köyler, kasabalar, şehirler; gördüğüm camiler, çeşmeler, hamamlar bende Anadolu olarak yaşar.

B) Konuyu araştırdık, inceledik; önümüzdeki günlerde işçilerle çalışma saatlerini ve ücretleri ayrıntılı konuşacağız.

C) On parmağında on marifet olan genç tiyatro yazarı; yönetmen, ışıkçı ve oyuncu kadar heyecanlıydı.

D) Geçen yılın defterlerini birinci, ikinci ve üçüncü raflara; bu yılın defterlerini dördüncü, beşinci ve altıncı raflara koyalım.

E) Matematik dersinde Defne, Deniz, Mehmet; Türkçe dersinde ise Sümeyye, Zeynep, Zümra çok daha başarılıdır.

 

Cevap Anahtarı

1E2C3D4A5B
6E7C8C9D10B
11D12C13D14C15D
16A17B18A19B20D
21B22A23B24A25A
26D27C28B29E30D
31B32C33D34C35D
36C37A38C39C40C
41C        

 

edebiyatvadisi

Next Post

Cümle Türleri

Per May 14 , 2020
CÜMLE ÇEŞİTLERİ