İki Nokta

İKİ NOKTA:

1.Kendisiyle ilgili örnek verilecek, açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konur:

Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem.

Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. (Atatürk)

2. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur:

Bilge Kağan:   Türklerim, işitin! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe ülkenizi,              

                         törenizi kim bozabilir sizin?

Koro:               Göğe erer başımız başınla senin!

3. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.org.tr

4. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 56:8=7, 100:2=50 vb.

edebiyatvadisi

Next Post

Üç Nokta

Pts Tem 8 , 2019
ÜÇ NOKTA: 1. Anlatım olarak tamamlanmamış, yüklemi söylenmemiş, cümlelerin sonuna konur: Bizler, hayatlarını sürdürmeye çalışan makineleriz diyordu fakat bu yaklaşım … 2. Herhangi bir nedenle söylenmek istenmeyen yer adı ve sözcüklerin yerine kullanılır: Akşama doğru B… Kentine varmıştık.    3. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümle­rin yerine konur: […]

You May Like