Hüsnütalil

HÜSNÜTALİL: Gerçek bir olayı şairane, güzel ve hayali bir nedene bağlama sanatıdır. Hüsnütalil, genellikle Divan edebiyatında kullanılan bir sanattır.

Bu sanatta, anlatılan olayın ya da durumun mutlaka gerçek bir sebebi vardır. Şair, bu gerçeği güzelleştirmek için kendi hayal dünyasında değiştirir, olayı ya da durumu hayali bir nedene bağlar. Ancak bu gerçeği dönüştürürken oluşturduğu hayali sebebin estetik ve etkileyici olması zorunludur.

Örneğin “Denizdeki balıklar biz doyalım diye yaşarmış.” dizesinde hüsn-i ta’lil sanatı vardır. Balıkların denizde yaşaması gerçek bir olaydır. Ancak onların yaşama gerekçesi bizim doymamız için değildir.

Abartma, genellikle övme ve kötüleme amacıyla kullanılır. Bu sanatın kullanılmasındaki amaç, duygu ya da düşüncenin daha güçlü biçimde vurgulanmasını sağlamaktır:

Güzel şeyler düşünelim diye 
 Yemyeşil oluvermiş ağaçlar

Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına 
 Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına

İşim gücüm budur benim / Gökyüzünü boyarım her sabah
Hepiniz uykudayken / Uyanır bakarsınız ki mavi

edebiyatvadisi

Next Post

Telmih

Pts Tem 8 , 2019
TELMİH: Tarihte yaşamış ünlü ve tanına bir kişiyi ya da bir olayı hatırlatma sanatıdır: Gökyüzünde İsa ile / Tûr Dağı’nda Musa ile Elindeki asa ile / Çağırayım Mevla’m seni dizelerinde Hz. İsa’nın gökyüzüne yükselmesi, Hz. Musa’nın Tur Dağı’nda Allah’ın tecellisini görmesi ve asasının yılana dönüşmesi hatırlatılıyor. Beni bende demen bende […]

You May Like