Hisarcılar

HİSARCILAR: Hisarcılar, Türk şiirinde görülen yenilik hareketlerinde sanatçıların “dil, şekil ve konu” karşısındaki tutumlarını belirleyen iki kutup olduğunu savunurlar. Bu kutuplardan birini, her farklılaşma ve değişmeyi şiirde yenilik sayanlar; diğerini de, -tek başına kendilerinin temsil ettiğine inandıkları- bu görüşün tersini savunanlar oluşturmaktadırlar. Hisarcılara göre şiir dilinde yenilik; şiiri ölü kelimelerden ve terkiplerden kurtarıp sadeleştirmekle, dili basitliğe düşürmeden yaşayan halk diline göre geliştirmekle mümkündür. Uygarlığın ve kültür seviyesinin bir bakıma ölçüsü olarak gördükleri dili kısırlaştırmamak gerektiğini savunmuşlar; “masa başında” kelime uydurulmasına karşı çıkmışlardır. Yabancı dillerden alındığı artık fark edilemeyen ve Türkçe karşılığı olmayan kelimelerin çekinmeden kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Bu gruptaki şairler; ölçü konusunda bir dayatmaya karşı olmuşlar, şiir olarak kalabildiği sürece aruzu, heceyi, serbest biçimli şiiri de kabul ettiklerini açıklamışlardır. Şiirin biçim özellikleri yönüyle, aruzda ve hecede alışılmış kalıpların çerçevesinden kurtulup yeni söyleyişlere ulaşmasını hedefleyen Hisarcılar, içerik özellikleri yönüyle de şiirin konusunun sınırlandırılamayacağını, şiir feda edilmemek koşuluyla her konunun işlenebileceğini savunmuşlardır. Zira sanatın her şeyden önce bir hürriyet meselesi olduğunu dile getirmişler; ancak, dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir zaman mutlak hürriyet rüzgârı esmediğini ileri sürerek “hürriyet perdesi arkasında oynanan maksatlı oyunlara pabuç bırakmayacaklarını” da her fırsatta dile getirmişlerdir.

Temsilcileri:

Mehmet Çınarlı: İlk sayısı 16 Mart 1950’de yayınlanan Hisar dergisinin ve Hisarcılar akımının kurucularındandır.

Eserleri

Güneş Rengi Kadehlerle (Şiirler)

Gerçek Hayali Aştı (Şiirler)

Bir Yeni Dünya Kurmuşum (Şiirler)

Halkımız ve Sanatımız (Denemeler)

Söylemek Yaraşır (Denemeler)

Sanatçı Dostlarım (Denemeler)

Zaman Perdesi (Şiirler)

Mısralarda Gezinti (Denemeler)

Altmış Yılın Hikâyesi (Otobiyografi)

Güzelliklere Doymam (Şiirler)

Hatıraların Işığında (Hatıralar)

Aynı Yolda (Denemeler)

Bekir Sıtkı Erdoğan: Şiirlerinden bazıları bestelendi. Rubai türündeki şiirleri Hisar Dergisi’nde yayımlandı.

Eserleri

Bir Yağmur Başladı

Dostlar Başına

Kışlada Bahar

Binbirinci Gece

Şarkı

“Kara Gözlüm Efkarlanma Gül Gayri”, “Ve Ben Yalnız”, “Hancı”

Ödülleri

1973’te Cumhuriyet’in 50. Yılı Şiir Yarışmasını Ellinci Yıl Marşı ile kazandı. Marşı Necil Kazım Akses besteledi.

Gültekin Samanoğlu: 1948’de Çınaraltı dergisinde “O Kadın” adlı ilk şiiri yayımlanan Samanoğlu, 1959 yılından itibaren şiirlerinin sürekli yer aldığı Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Kısa bir zaman sonra, derginin yazı kurulunun üyelerinden biri olarak derginin yönetimine de katıldı. Şiirleri ağırlıklı olarak bu dergide yayımlansa da, Türk Dili ve Türk Yurdu gibi dergilerde de çeşitli şiirleri yayımlandı.

Eserleri

Şiir

Alacakaranlık

Uzun Vuran Gölge

Herşeyde Sen Varsın

Geceleyin Çiçekler

Uzun Vuran Gölge

İnceleme

Cahit Sıtkı Tarancı

Kemalettin Kami Kamu

İlhan Geçer: Şiirlerinde daha çok “İlhan Geçer” imzasını kullanan Mustafa İlhan Geçer’in ilk şiiri olan Gözlerin 1934’te Vakit gazetesinin gençlik sayfasında yer aldı. Öteki şiir ve yazıları Anadolu, Çağrı, Çınaraltı, Dergâh, Hisar, İstanbul, Millet, Millî Kültür, Sanat ve Kültür, Size, Son Havadis, Tercüman, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Vakit, Varlık, Yarımay, Yedigün, Yücel gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı.

Geçer, 1950 yılında Munis Faik Ozansoy, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Nevzat Yalçın ve Mustafa Necati Karaer ile birlikte Hisarcılar grubunu oluşturdu.

Eserleri

Büyüyen Eller (Şiirler)

Belki (Şiirler)

Bir Bulut Geçti (Şiirler)

Yeşil Çağ (Şiirler)

Hüzzam Beste (Şiirler)

Özlem Rıhtımı (Şiirler)

Cahit Sıtkı Tarancı (Biyografi)

Ömer Bedrettin Uşaklı (Biyografi)

Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri (1988)

Yavuz Bülent Bâkiler:

Eserleri

Şiir kitapları

Yalnızlık

Duvak

Seninle

Harman

Bir Gün Baksam Ki Gelmişsin

Gezi notları

Üsküp’ten Kosova’ya

Türkistan Türkistan

İncelemeleri

Şiirimizde Ana

Tabuları Yıkmak

Sivas’a Şiir

Âşık Veysel

Elçibey

Mehmet Akif’te Çağdaş Türkiye İdeali

Sözün Doğrusu 1-2

Sevgi Mektupları

Gidenlerin Ardından

Arif Nihat Asya İhtişamı

Anıları

Unutamadıklarım

Gönlümdekiler ve Ötekiler

Hatırladıklarım

Feyzi Halıcı

Eserleri

Bir Aşkın şiirleri,

Masmavi,

İstanbul Caddesi,

Günaydın,

Dinle Neyden,

Gecenin Bir Yerinde İki Ceylan,

Selçukya’da Aşk,

Bizim Şairler,

İstanbul ve Fetih şiirleri,

Saz şairlerinin Diliyle Atatürk

Bahattin Karakoç: Çeşitli gazete ve dergilerde yazdı. Kahramanmaraş’ta 1986-1987 yıllarında Dolunay dergisini çıkardı. Her yıl düzenlenen Dolunay Şiir Şölenlerini başlattı. Çok sayıda ödül almaya hak kazandı. 1986’da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçildi. 1989 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye’yi temsilen “Strugua Uluslararası Şiir Akşamları Festivali”ne katıldı ve burada bir tebliğ sundu. 1991 yılında Diyanet Vakfı’nca düzenlenen “Münacaat Yarışması”nda “Beyaz Dilekçe” isimli şiiriyle birincilik kazandı. Bahattin Karakoç’un birçok şiiri değişik formlarda bestelenmiştir. Şair ve yazar Bahattin Karakoç 2018’de ölmüştür.

Eserleri

Mevsimler ve Ötesi , (1962)

Seyran, (1973)

Zaman Bir Beyaz Türküdür, (1974)

Sevgi Turnaları, (1975)

Ay Şafağı Çok Çiçek , (1983)

Kar Sesi , (1983)

İlkyazda, (1984)

Bir Çift Beyaz Kartal , (1986)

Menzil, (1991)

Uzaklara Türkü , (1991)

Güneşe Uçmak İstiyorum , (1993)

Beyaz Dilekçe, (1995)

Güneşten Öte , (1995)

Dolunay Şiir Güldestesi , (1996)

Leyl ü Nehar Aşk , (1997)

Aşk Mektupları , (1999)

Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman, Ay Işığında Serenatlar , (2001)

Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri , (2004)

Ben Senin Yusuf’un Olmuşum , (2006)

edebiyatvadisi

Next Post

Mavi Akımı

Pts Tem 8 , 2019
MAVİ AKIMI (1952-1956): 1 Kasım 1952’de Ankara’da yayımlanmaya başlanan “Mavi” adlı derginin etrafında Attilâ İlhan öncülüğünde toplanan; Ferit Edgü, Orhan Duru, Özdemir Nutku, Ahmet Oktay, Demirtaş Ceyhun, Demir Özlü ve Tahsin Yücel gibi sanatçıların oluşturduğu bir edebi topluluktur. Fikir ve sanatın, sosyal bir sınıf veya grubun bayrağı yapılamayacağını savunmuşlar; özgürlüğün […]

You May Like