Fiilde Çatı Test Soruları

FİİLDE ÇATI TEST SORULARI

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dönüşlü çatılıdır?

A) Beğenilmeme kaygısına düşen sanatçı, yaratıcılığını yitirir.

B) Sanatçı, yaşamın her alanını eserlerine yansıtır.

C) Kimi yazarlar, yarattıkları kahramanın arkasına saklanır.

D) Dramatik konuların izleyiciyi etkilediği söylenebilir.

E) Okuyucu, yazarla romanın kurmaca dünyasında buluşur.

 

(I) İznik Gölü manzaralı yolculuğunuzu Orhangazi’den başlatabilirsiniz. (II) Orhangazi-İznik yoluna girdikten kısa bir süre sonra göl kenarında seyahat etmeye başlayacaksınız. (III) Bu noktadan itibaren şeftali, kiraz ve elma ağaçlarının çiçekleriyle süslenmiş doğa karşılayacak sizi. (IV) Bu renk cümbüşü sizi yol boyunca izleyecek. (V) Yüksek bir yerden baktığınızda birçok bahçeyi pamuk tarlasına benzeteceksiniz.

2. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yüklemin nesnesine göre çatısı diğerlerinden farklıdır?

A) I.         B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

 

(I) İnsan, hayvanları evcilleştirerek sadece yiyecek üretme aşamasına geçmedi. (II) “Neolitik Devrim” denen aşamaya geçmiş olundu. (III) Özellikle atı evcilleştirerek hızı, gücü ve itibarı kazandı. (IV) Gerçi, atı ilk kimlerin hangi coğrafi bölgede evcilleştirdiğini araştırmacılar hâlâ tartışıyor. (V) Batılı pek çok araştırmacı, atın ilk kez Hint-Avrupalılar veya İskitler tarafından evcilleştirildiğini düşünüyor.

3. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yüklemin öznesine göre çatısı diğerlerinden farklıdır?

A) I.         B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

 

(I) Mektup denilince, Fuzuli’nin meşhur Şikâyetname adlı eserini hatırlarız.  (II) Şair, oldukça yalın bir anlatımla yazdığı bu mektupta, kendisine bağlanan maaşın ödenmediğini anlatır. (III) Edebiyatımızda bu türü kullanan çok sayıda sanatçı, etkileyici mektuplar yazmışlardır. (IV) Bu mektuplar sayesinde onların taşıdıkları içten duygu ve düşünceleri öğrenebiliyoruz. (V) Birbirinden değerli bu özel yazılar aracılığıyla onlarla kucaklaşıyoruz.

4. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yüklem, öznesine göre işteş çatılıdır?

A) I.         B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

 

(I) Hiç yapmadığımız davranıştan her zaman korkarız. (II) Toplum önüne çıkma korkusunun şiddetiyle söylemeyi planladığımız düşünceleri unutabiliriz. (III) Bu durumda, psikolojinizi yeniden yapılandırmalısınız. (IV) Ayrıca küçük gruplar önünde, kısa konuşmalar da yapabilirsiniz. (V) Onların konuşma içeriğine yönelik sorularını da içtenlikle cevaplandırınız.

5. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde yüklem, geçişsizdir?

A) I.         B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

 

(I) Yönümüzü mola vermek için Özyörük köyüne çevirdik. (II) Dar kıvrımlarda yol alan su, yamacın bittiği noktada baraj gölüne dökülüyordu. (III) Köyün meydanı sayılabilecek yerde keçilerin, koyunların başında bekleyen Eyüp Çağlayan ile karşılaştık. (IV) Selam verip ayaküstü sohbete koyulduk. (V) Köyün kuzeyindeki kayalıkların dibinden kaynayan suyun adının Uyuzsuyu olduğunu öğrendim.

6. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yüklem, işteş çatılıdır?

A) I.         B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

 

(I) Nallıhan Kuş Cenneti, Anadolu’ya gelen nadir kuşların önemli bir konaklama alanı olarak bilinir. (II) Soyu tükenmekte olan karaleyleğe en çok Nallıhan Kuş Cenneti’nde rastlarsınız. (III) Kuş cennetinde vakit geçirdikten sonra etrafta küçük keşifler yapabilirsiniz. (IV) Yürüyüşe başlamadan önce yanınıza su almayı unutmayın. (V) Yürürken ayaklarınızın çok az da olsa zemine gömülmesi nedeniyle çabuk yoruluyorsunuz. (VI) Çıktığınız tepeciklerde kuş cennetinin manzarasını mutlaka izleyin.

7. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde özne, yüklemde bildirilen eylemden etkilenmiştir?

A) II.          B) III.            C) IV.            D) V.            E) VI.

 

(I) Robotik biliminin babası olarak kabul edilen El-Cezeri, günümüze çıkan kitabını şöyle tasnif etmiş: (II) “Bunları altı kategoriye bölünmüş, elli türü içine alan bir kitapta topladım. (III) Tasvirde ve ayrıntılarda olağanüstü bir düzeye ulaştım. (IV) Yazdıklarımda öncelikle bugüne kadar kullanılan yabancı terimleri tercih ettim.  (V) Kimi terimleri de kendim türettim.

8. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yüklem, aldığı ek nedeniyle geçişlidir?

A) I.         B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

 

(I) Efes’teki Artemis Tapınağı, dünyanın yedi harikasından biri sayılıyor. (II) Tapınağa egemen olanlar, o dönemlerde burayı bir banka gibi işletiyordu. (III) İnşa ettikleri Celsus Kütüphanesi’yle bu harika kenti tarihin en aydınlık simgelerinden biri haline getirmişlerdi. (IV) Kütüphanede, zamanında, 14.000 kadar kitaba ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. (V) El yazmalarının rulolar halinde, galerilerden oluşan üst katlarda saklandığı anlaşılıyor.

9. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde yüklemler, etken çatılıdır?

 

A) I. ve II.                 B) II. ve III.              C) II. ve IV.

D) III. ve IV.             E) IV. ve V.

 

(I) İpekböcekçiliği, Türkiye’de yardımcı bir tarımsal faaliyet olarak yapılıyor. (II) Ancak, Hatay’ın pek çok köyünde 1900’lü yıllardan önce çiftçiler kozacılık yapar, ipekböceği beslerdi. (III) Yetiştirilen kozalar, ipek dokuma işi yapan ailelere satılırdı. (IV) Ancak son yıllarda ipekböceği üretiminde düşüş yaşanıyor. (V) Yapılan projelerle üretimin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

10. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yüklem çatısı yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) I.         B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

 

Kışın araçla yapacağınız yolculuklarda olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz.

11. Bu cümlede görülen nesne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Araçla seyahat edecekseniz aracınızın kış bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin.

B) Kış yürüyüşlerinde kimseyi beklemesi için bir yerde bırakmayın.

C) Gündüz döneceğinizi hesaplasanız bile yanınızda bir fener bulundurun.

D) İçeceğiniz suyun vücut sıcaklığına yakın bir ısıda olmasına özen gösterin.

E) Yanınıza fındık, incir, cevizli sucuk, kayısı gibi kuru yemişler ve meyve alın.

 

(I) Binbir Gece Masalları’nda çok muazzam bir öykü anlatılır. (II) Bu öyküde Balıkçı Abdullah (yani Allah’ın kulu) ağıyla, yarısı adam yarısı balık bir canlı tutar. (III) İkisi dost olurlar. (IV) Masalı anlatan, aslında insanın bilinçaltını balık olarak tarif etmiştir. (V) Karada yaşayan insan, denizde yaşayan ortağını unutmamalıdır.

12. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yüklem, aldığı ek nedeniyle edilgen çatılıdır?

A) I.         B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

 

(I) Animasyon için karakterler tasarlarken animasyon sürecini aklınızın en üst yerde tutmalısınız. (II) Tasarımın sağlayacağı olanaklar ya da neden olabileceği sorunları mutlaka belirlemelisiniz. (III) Canlandırılmak üzere hazırladığınız karakterle onun anatomik özelliklerini bütünleştiriniz. (IV) Karakteriniz ne kadar sevimliyse başını bedeninden o kadar büyük yapınız. (V) Örneğin, Tweety’nin karakter tasarımında baş, bedenin neredeyse üç katı hacimde çizilmiştir.

13. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özne-yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A) I.         B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

(I)Türkiye’deki lüle taşı yataklarına ağırlıklı olarak Eskişehir’de rastlanılıyor. (II) Küçük yumrular, derinlere açılan kuyular ve kuyulara bağlı tüneller kazılarak toplanıyor. (III) Yer altından çıkarıldığında yumuşak olan taş, işlendikten sonra kurutuluyor. (IV)  Lüle taşı, çeşit çeşit süs eşyası olarak işlenebiliyor. (V) Ayrıca bölgede açılan kurslar aracılığıyla geleceğin taş ustaları yetişiyor.

14. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yüklem çatısı yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) I.         B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

 

I.  Amasra’ya nereden bakarsanız bakın, ayrı bir güzellikle çarpar sizi.

II. Dilek adayanlar için kutsal sayılan Ağlayan Ağaç’ı geçtikten sonra, deniz feneri görülür.

III. Boztepe üzerinde yer alan deniz fenerinden güneşin denize batışını izleyiniz.

IV. Doğuya, batıya ve kuzeye giden gemilerin bıraktığı izlerde kaybolun.

15. Yukarıda numaralanmış cümlelerde yüklemlerin çatı özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Etken, edilgen, geçişli, geçişsiz

B) Dönüşlü, edilgen, geçişli, geçişsiz

C) Etken, dönüşlü, geçişsiz, geçişli

D) Geçişli, edilgen, etken, geçişli

E) Geçişli, etken, işteş, geçişsiz

 

(I) Doğanın özene bezene yaratığı şelaleler ve suyun yükseklerden süzülürken oluşturduğu o müthiş görsellik hepimizi derinden etkiler.  (II) Yalova’daki Sudüşen Şelalesi’ni gördüğünüzde siz de mutlaka büyüleneceksiniz. (III)  Şelaleyi görmek için oldukça yeşil bir bitki örtüsünden yukarı tırmanmalısınız. (IV) Aynı zamanda bir piknik alanı olan bu bölgede, Marmara Denizi’ni de izleyebilirsiniz. (V) Sudüşen Şelalesi’ne geldiğinizde buradaki termal tesislerde dinlenebilme olanağı da bulabilirsiniz.

16. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem aldığı ek nedeniyle dönüşlü olmuştur?

A) I.          B) II.            C) III.            D) IV.           E) V.

 

(I) Nevşehir’de birçok ustanın çömlek sanatının yok olmaması için çalışması şöyledir: (II) Avanos’un dağlarından ve Kızılırmak’ın eski yataklarından yumuşak ve yağlı kil topraklar elenir. (III) Elde edilen toprak iyice yoğrularak çamur haline getirilir. (IV) Çark adı verilen ve ayakla döndürülen tezgâh üzerindeki çamurun maharetle şekillendirilmesiyle istenilen çömlek yapılır. (V) İşlik denilen atölyelerde üretilen çömlekler önce güneşte, daha sonra da gölgede kurutulduktan sonra fırınlarda 800- 1200 derece sıcaklık arasında özenle pişirilir. (VI) Elde edilen ürünlere etiket yapıştıran ustalar, bunları satışa sunar.

17. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özne-yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A) II.           B) III.             C) IV.             D) V.           E) VI.

 

Kültürel mirasımızı ve bize hayat veren doğayı büyük bir hızla tüketiyoruz.

18. Bu cümlede görülen özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Yenice ormanları, ormanlar dört mevsim dağ yürüyüşü ve kamp yapılabilecek bir alana dönüştürüldü.

B) Paraşüt kursları sayesinde katılımcılar kendi paraşütlerini açacak ve serbest düşüşü yapılabilecek seviyeye getiriliyor.

C) Bisikletle yapılan turlar aracılığıyla Türkiye’nin görülmesi gereken birçok köşesini tanıma olanağına ulaşıyorsunuz.

D) Kapadokya’nın gizemli vadilerinde hem doğal oluşumlar hem de buralara yapılan barınaklar ve tapınaklar gezilmelidir.

E) Büyük tur teknelerinin giremeyeceği koylara kanoyla girilerek kıyılar daha detaylı incelenebiliyor.

 

Onu yalnızca usta bir çevirmen olarak bilenler yanılır.

19. Bu cümle ile aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden ortaktır?

A) İlk şiirlerinde arama içinde olan bir şairin sancılarını hissediyorduk.

B) Şairler, eleştirmenlerin katı tavırlarına rağmen şiirleri tüm özgünlüğüyle bize sunar.

C) Medya; sanatı bir gösteri alanına, sanatçıyla sınırlı bir performans gösterisine dönüştürüyor.

D) Yaklaşık yirmi yıldır yaşadığım İstanbul hakkında hiç şiir yazmadım.

E) Keşke, başkalarının şiirine baktığım gibi kendi şiirime de eleştirel bakabilseydim.

 

(I) Bugün soframızda karabiber, acı biber ya da kimyon olmasaydı acaba ne yapardık? (II) Bu soruyu cevaplandırmak için hazırlanan bir kitapta okuyucuya baharatlar tanıtılmış. (III) Hangi yemeklerin hangi baharatla daha lezzetli olacağı konusundaki bilgiler de ihmal edilmemiş. (IV) Kitapta ayrıca, Türkiye’de bulunan ve en fazla kullanım alanına ait 67 baharata yer verilmiş. (V)  Baharat bitkilerinin hem canlıyken çekilmiş genel fotoğraflarına hem de işlenip baharat şekline dönüştürülmüş durumlarına ait fotoğraflar eklenmiş.

20. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özne-yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) II.             C) III.              D) IV.              E) V.

 

I. Kitapta belirlediğiniz farklı düşünceler için kimlerle görüştünüz?

II. Kuşkulu noktalara açıklık kazandırmak için ne tür çalışma yapılmalıdır?

III. Yazara ve eserindeki düşüncelere ne kadar güveniyorsunuz?

IV. Bu araştırma yerine başka bir konuda araştırma yapmayı ister miydiniz?

Yukarıda numaralanmış cümlelerde yüklemlerin çatı özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) İşteş, edilgen, geçişsiz, geçişli

B) Dönüşlü, etken, geçişsiz, geçişli

C) Etken, etken, geçişsiz, geçişli

D) Etken, edilgen, geçişli, geçişsiz

E) İşteş, dönüşlü, geçişsiz, geçişli

 

(I) Günümüzde herhangi bir ekole bağlı olmayan sanatçılar görüyoruz. (II) Onlar, bu davranışlarıyla sanatçının bağımsızlığını vurgulamayı düşünüyorlar. (III) Sanatın bireysel bir eylem olduğu konusunda oldukça ısrarlı davranıyorlar. (IV) Bu tutumlarıyla da genç sanatçılara ilham kaynağı olduklarını söylüyorlar. (V) Onlarında sanat eseri üretirken kendileri gibi davranmalarını istiyorlar.

22. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde yüklemin çatısı diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) II.         C) III.             D) IV.             E) V.

 

(I) Kişinin kendini korumak uğruna, niyetini bir başkasından gizleyerek söylediği yalanlar, gerçekleri akla uydurmanın yolu kabul edilir. (II) Pablo Picasso “Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.” der. (III) Tiyatro sanatında da kurgulama yapılarak ortaya çıkan yalana seyirci bilinçli olarak katılır. (IV) Seyirci, tiyatrodaki yalanı bizzat ona ortak olmak için izler. (V) Böylece gerçekler karşısında yalnız olmadığını bilir.

23. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem etken ve geçişsiz çatılıdır?

A) I.            B) II.          C) III.           D) IV.         E) V.

 

(I) Bireyler, bir konuda karar vermek durumunda kaldıklarında bilimciler gibi davranır. (II) Diğer bir deyişle, insanlar, davranışı inceleyen psikolog gibi olaya bakarlar. (III) Bu gözlemleri değerlendirerek bir yargıya ulaşırlar. (IV) Oysa gerçek bir bilim insanı, sadece gözleme dayalı olarak sonuca ulaşmaz. (V) Ulaştığı bilginin geçerli ve güvenilir olması için farklı yöntemleri de işe koşar.

24. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yüklem, çatısı bakımından geçişlidir?

A) I.          B) II.            C) III.             D) IV.            E) V.

 

(I) Stephen Hawking 23 Şubat günü sosyal medyadaki hesabına “Aferin Eddie, seninle gurur duyuyorum.” yazısını yazdı. (II) Her Şeyin Teorisi’ adlı filmde kendisini canlandıran ve bu rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü alan Eddie Redmayne’a yapılmıştı bu övgü. (III) Redmayne, olağanüstü bir performans sergiliyor filmde. (IV) Sanatçı bir ALS hastasını canlandırıyor. (V) Bunu yaparken de o hastanın yaşama duyduğu bağlılığı da oldukça etkili yansıtıyor.

25. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde özne-yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) II.            C) III.             D) IV.             E) V.

 

(I) Çok sayıda not alıyorum. (II) Ama bunu senaryo yazan insanlar ya da roman yazarları gibi olup bitenleri anlatmak için yapmıyorum. (III) Aldığım notlar aracılığıyla sadece hangi konulara değinmem gerektiğini biliyorum. (IV) Okuduğum kitaplar, günlük hayatta gördüklerim, beni sadece yönlendiriyor. (V) Okuyucularımın da benimle aynı şeyleri düşünmelerini istiyorum.

26. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem, aldığı ek nedeniyle geçişlidir?

A) I.          B) II.           C) III.              D) IV.         E) V.

 

Oscar Wilde, bir sanat eserini yorumlamanın onu üretmekten daha yaratıcı bir etkinlik sayılması gerektiğini ileri sürer.

27. Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden ortaklık vardır?

A) Sadece, eğitimlilerin özgür olduğunu söyleyen düşünürlere inanmalıyız.

B) Özellikle bizi ilgilendiren konuları öğrenmek için özel çaba içine gireriz.

C) Yaptığımız çalışmaya yönelik sonuç raporunu açık ve anlaşılır biçimde yazmalıyız.

D) Bir sorunun çözüm için karşıt görüşlerden de yararlanmalıyız.

E) Planlı konuşmalarda güncel ve doğru bilgilere yer veririz.

 

(I) Önemli ressam ve heykeltıraşların, sanatsal ifadenin yeni alanı olarak takı yapımına yöneldikleri biliniyor. (II) Bu sanatçılar, bireysel sanat anlayışlarını ürettikleri takılar aracılığıyla seyirciye aktarmışlardır. (III) Böylece ürettikleri takıların geleneklerinden kopmasını sağlamışlardır. (IV) Kullandıkları malzeme ve üretim yöntemleriyle takı ve heykel alanlarını birbirine yaklaştırmışlardır. (V) İzleyiciler de takının bir süs objesi olmaktan çıkıp sanatsal nesneye dönüşünü izlemişlerdir.

28. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yüklem aldığı ek nedeniyle oldurgan çatılıdır?

A) I.            B) II.               C) III.                D) IV.          E) V.

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem aldığı ek nedeniyle ettirgen çatılıdır?

A) Taşıtlara yazı yazmak, bir dışa vurum ya da kendini ifade etmek olarak algılanabilir.

B) Kendimizi birçok konuda karşımızdaki kişiyi ikna etmeye çalışırken buluruz.

C) İnsanlar kendilerine ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiğinin anlatılmasından aslında pek hoşlanmaz.

D) Son yıllarda sosyal fobi kavramıyla ilgili çalışmalara ağırlık verildi.

E) Uzun yol şoförlerine düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırılmalıdır.

 

(I) “Neden dünyanın kendisini bir romanmış gibi okumayı denemeyelim?” (II) Umberto Eco, bu soruyla aslında kitaplarda hayatı okuduğumuzu anlamamızı istiyor. (III) Okumak üzere seçtiğiniz kitapları bir düşünün. (IV) Dünyada olan tüm kitaplar arasından neden “bazıları”na yönelirsiniz? (V) Ve neden iyi arkadaşlar, birbirlerine mutlaka bazı kitapları okumaları gerektiğini söyler durur?

30. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımından geçişsizdir?

A) I.           B) II.            C) III.            D) IV.          E) V.

 

(I) İnsanoğlu var olduğu günden beri kimi zaman süslenme ve hoş görünme kimi zaman da özel gün ve ritüellerde takıyı kullanmıştır. (II) Hangi amaçla kullanırsa kullansınlar takılara özel bir önem vermişlerdir. (III) İlk insanlar avladıkları hayvanlardan aldıkları kemik parçaları ve ağaç dallarıyla takılar yaparken bugünün insanları takıları çok farklı malzemeleri kullanarak üretiyor. (IV) Her kültürün insanı kendi geleneğine, inancına ve zevkine uygun özgün takılara yöneliyor. (V) Böylece görkemli, güçlü ve etkileyici görünme isteğini yerine getiriyorlar.

31. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yüklemler, çatıları bakımından geçişsizdir?

A) I. ve II.                B) II. ve III.                C) II. ve IV.

D) III. ve IV.            E) IV. ve V.

 

Yabancı bir dili öğrenmek istiyorsanız amaçlarınızı belirleyin.

32. Bu cümlede görülen nesne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) Araştırmacı, bilinmeyenlere uzanmak için çeşitli yollar dener.

B) Bilimsel çalışma yapan bir araştırmacı, ulaştığı bilgileri düzenli olarak kaydetmelidir.

C) Gerçek yaratıcılık için çocukların özgür kılınmalarının önemli olduğuna inanmıştır.

D) Yaratıcı bireyler, yeteneklerini oldukça farklı şekillerde aktarır.

E) Hepimiz okuduğumuz bir romanın kurmaca bir dünyayı anlattığını biliriz.

 

I. İngiliz matematikçi Godfrey Harold Hardy “Bir Matematikçinin Savunması” adlı kitabında matematiği yaratıcı bir sanat dalı olarak tarif ediyor.

II. Matematiğin müzik veya şiir gibi, estetik güzelliğe duyarlı bir kafa alışkanlığını geliştirip sürdüreceğine inanıyor.

III. Böylece matematikçilerin hatta diğer insanların mutluluğu arttırılabilir.

IV. Hardy, bu kitapla matematiğin sadece rakamlardan oluşan bir dünya olmadığını söylüyor.

33. Yukarıda numaralanmış cümlelerde yüklemlerin çatı özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Geçişsiz, geçişsiz, ettirgen, geçişli

B) Geçişli, geçişsiz, geçişli, geçişsiz

C) Geçişli, geçişsiz, ettirgen, geçişli

D) Geçişsiz, geçişli, geçişsiz, geçişsiz

E) Geçişli, geçişsiz, geçişsiz, geçişli

 

(I) Herhangi bir kente ilk gidişimde, öncelikle kentin meydanlarını görmek isterim. (II) Kentin ruhu, kimliği ve insanlarıyla orada karşılaşırsınız. (III) Boyutu nasıl olursa olsun, gittiğiniz yerin kültürüyle orada tanışırsınız. (IV) Kendinizi tarihin akışına o meydanda bırakırsınız.  (V) Kent meydanının tam ortasında, geçmişi ve geleceği birlikte görürsünüz.

34. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangilerinde yüklem, işteş çatılıdır?

A) I. ve II.             B) II. ve III.             C) II. ve IV.

D) III. ve IV.          E) IV. ve V.

 

Cevap Anahtarı:

 

1C2B3B4E5A
6C7A8E9B10B
11D12A13E14E15A
16B17E18C19E20A
21A22C23C24E25B
26D27C28D29E30D
31C32C33C34B

 

 

 

 

 

edebiyatvadisi

Next Post

Yapım Ekleri-Çekim Ekleri Test Soruları

Per Nis 9 , 2020
(I) Bilim, yüzyıllar (II)  süren bilimsel bilgi üretme (III) sürecinde kendi niteliğini, (IV)  geleneklerini ve (V) standartlarını koymuştur. 1.  Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) I.           B) II.              C) III.              D) IV.                E) V.   Edebî […]