Ek-Fiil

“i-“ ya da “imek” fiili de denen ek-fiil, kök olarak bir anlam taşımayan, yapım eki almayan bir yardımcı fiildir.

Ek-fiilin iki temel görevi vardır:

1. İsimler ile isim soylu sözcüklerin sonlarına gelerek onları “yüklem” yapar.

Gençler, geleceğin mimarıdır. (mimarı + i-dir) Yüklem isimdir.

Size sözünü ettiğim kitap buydu. (bu + i-di)   Yüklem zamirdir.

Ahmet bugün çok yorgunmuş. (yorgun + i-miş)   Yüklem sıfattır.

2. Basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı fiil yapar.

Bu maçı televizyonda izlemiştik.  (izlemiş + i-dik)   Yüklem, öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesidir.

Erken gelseydiniz.   (gelse + i-di-niz)   Yüklem, şartın hikâyesidir.

edebiyatvadisi

Next Post

Paz Tem 7 , 2019
Fiilde Çatı FİİLDE ÇATI Çatı, sadece çekimli fiillerde aranır. Çekimli fiiller ise cümlede “yüklem” görevinde bulunur. Bir sözün “cümle” değeri taşıması için çekimli bir fiilin yeterli olduğu unutulmamalıdır. Fiillerin özne ve nesneye göre gösterdiği özelliğe “çatı” denir. Bu nedenle fiilde çatı iki yönden incelenir: A) Özneye Göre Fiil Çatıları: 1. […]

You May Like