Dil ve Dilin Özellikleri

Dil ve Dilin Özellikleri

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan sesler sistemidir.

Dilin Özellikleri:

1. Dil, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış, gizli bir anlaşmalar sistemidir.

Bir dilde kesin ve o dili kullanan herkesin kabul ettiği kurallar vardır. Dil, bu kurallar ve kabul edilen anlayış içinde gelişir. Kişilerin ve başka kuralların etkisiyle, zorlamasıyla dilin sistemi değişmez. Dil, sahip olduğu kuralların değişmesine izin vermez. Bu kuralların yerine yeni yeni kurallar getirilemez.

2. Dil, canlı bir varlık gibidir.

Bir dil, ait olduğu toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnek kuralar taşır. Çünkü dil, toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veremezse insanlar o dili terk eder. Bu nedenle dildeki bazı sözcükler, zaman içinde, anlam ve yapı değişikliğine uğrayabilir. Ayrıca kimi sözcükler toplumun tarihsel akışı içinde kullanımdan düşebilir, başka sözcüklere yerini bırakabilir. Dil, varlığını bu değişimlerle sürdürür.

3. Dil, sosyal bir varlık gibidir.

Dil, başka insanlarla ortak kullandığımız bir araçtır. Bir dilin kullanılabilmesi için kendimiz dışındakilere de ihtiyacımız vardır. Böylece dil, kişisel bir malzeme olmaktan çıkar.

4. Dil, bir milletin kültürünü taşır.

Dil, toplumun kültürünü yeni nesillere aktarma görevi taşır. Her toplum yaptıklarını, yaşadıklarını ve yaşayacaklarını, dolayısıyla tüm birikimini, dil aracılığıyla kendilerinden sonra geleceklere aktarır.

edebiyatvadisi

Next Post

Paz Tem 7 , 2019
Ek-Fiil “i-“ ya da “imek” fiili de denen ek-fiil, kök olarak bir anlam taşımayan, yapım eki almayan bir yardımcı fiildir. Ek-fiilin iki temel görevi vardır: 1. İsimler ile isim soylu sözcüklerin sonlarına gelerek onları “yüklem” yapar. Gençler, geleceğin mimarıdır. (mimarı + i-dir) Yüklem isimdir. Size sözünü ettiğim kitap buydu. (bu […]

You May Like