Cümlenin Ögeleri 1

1. (I) Kitaplarında daima zaman atlamaları var. (II) En son hangi karakteri tanıdığınızı bile unutuyorsunuz. (III) Siz de karmaşık bir rüyanın içindesiniz artık. (IV) Okur olarak rahat bırakmalısınız kendinizi. (V) Bakalım bu rüya âlemi sizi nereye götürecek?

Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinin ögeleri -sırasıyla- dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne ve yüklemden oluşmaktadır?

A) I.         B) II.              C) III.                  D) IV.                 E) V.

2. (I) İnsan meraklanmadan edemiyor. (II) Sanatçı nelerden beslenir? (III) Böylesine bir hayal dünyasını neler oluşturur? (IV) Bir eseri incelerken orada yazarın hangi izlerini görebiliriz? (V) Okuyucu bir dedektiflik mi yapmalıdır?  (VI) Sanatçının anlatımını nasıl algılamalıdır?

Bu parçada numaralanmış soru cümlelerinden hangisi zarf tümlecini bulmaya yöneliktir?

A) II              B) III                  C) IV              D) V                 E) VI

3. (I) Doğa yürüyüşü yapanlar Kocaeli’nden öteye geçmiyor. (II) Birçok doğal değer Düzce ve Bolu civarında da bulunuyor.  (III) Buralar her mevsimde inanılmaz güzellikte fırsatlar sunuyor.  (IV) Özellikle tabiat parkı içindeki şelale yaz aylarında kalabalık bir ziyaretçi akınına uğruyor.  (V) Bolubaşı ve Sinekli yaylalarını da ziyaretçiler çok beğeniyor. 

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde öge ortaklığı söz konusudur?

A) I. ve II.                 B) II. ve III.                C) II. ve IV.             

D) III. ve IV.              E) IV. ve V.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişi yönünden “Sergi girişinde bilimsel bir başlangıç niteliği taşıyan posterler vardı.” cümlesiyle özdeştir?

A) Burada çok farklı doğal malzeme birleştirilerek etkileyici tütsüler yapılıyor.

B) Baharda kısa süreliğine açan ıhlamur ve erguvan çiçeklerinin kokuları büyüleyiciydi.

C) Kitapta Anadolu uygarlıklarına yönelik geniş bir açıklama yer almıştı.

D) Bitmeyen inşaatların tozları arasında silgi ve suluboya kokulu çocukluğunu düşünüyordu.

E)   Bu plansız mahallede aradıkları evi bulmak onları çok yormuştu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Belirli konularda / çalışmanın kendimi sınırlandırdığını / fark ettim.

B) Klasik manzara resimlerinde / doğa / bir bütün halindedir.

C) Son sergimde / günümüz insanının kentsel sorunlarını / ele aldım.

D) Bu yazarın son romanına / bütün kitapçı vitrinlerinde / rastlayabilirsiniz.

E) Roman / sanatçının kendi hesabına kurduğu bir dünyayı / anlatır.

6. (I) İnsana ait olan her şey beni ilgilendiriyor. (II) Aslında insana ait olan her şeyin herkesi ilgilendirmesinin doğru olduğuna inanıyorum.  (III) İnsana ait olan her şeyin insanların bilgisine açık olduğu bir bilgi iletişimi dönemi yaşıyoruz. (IV) Bu nedenle yeteneklerimizin farkında olmalıyız. (V) Güçlü yönlerimizi, neleri başarabileceğimizi bilmeliyiz. (VI) Üretkenlik, yeni ve farklı şeyler ortaya koymak, bu sayede mümkün olacaktır.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısı ile birlikte verilmiştir?

A) II.               B) III.              C) IV.             D) V.               E) VI.

7. (I) Her edebî metnin etkilendiği tarihî bir dönem bulunur.  (II) Kimileri tarihteki bir olaydan yola çıkarak kurgusal bir dünyayı tanıtabilir. (III) Kimileri de anlatımda bütünüyle tarihî gerçeklerden yararlanabilir. (IV) Edebi metinler, geçmişteki bir yaşantının anlatıcısı olur. (V) Bu metinler aracılığıyla tarihsel dönemleri ve o dönemlerdeki kültürel özellikleri tanıma fırsatı yaşarız.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?

A) I.           B) II.               C) III.                 D) IV.                 E) V.

8. “Karikatürize eleştiriler yüzünden sanat koleksiyoncusu tanımından kaçmak istiyor insan.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne           B) Zarf Tümleci           C) Dolaylı tümleç         

D) Nesne         E) Yüklem

9. (I) Benim yapamayacağım şeyleri yapanlar benim ilgimi çekiyor. (II) İşçilik, sabır, fikri uygulamadaki beceri ve tutarlılık olarak… (III) Heykel fikri aklınıza gelince “Metal ile mermeri nasıl bir araya getiririm?”, “Önü tunç, arkası ahşap olsun!” diyebilirsiniz. (IV) Ama uygulamadaki kusursuzluğa yaklaşma çabası ve onun bütün macerasıdır esas önemli olan. (V) Sanatçılar da zaten bunun için birçok deney yapıyorlar; bir kimyager veya mühendis gibi çalışan sanatçılar biliyorum.

Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi bitmemiş cümle durumundadır?

A) I.           B) II.              C) III.                 D) IV.                 E) V.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne ortaklığı söz konusudur?

A) Bilimsel yöntemleri sanata uyarlayabiliriz, hatta şiire bile yöneltebiliriz.

B) Üretilen bilgi günümüzde hızla paylaşılıyor, bilgiye ulaşmak kolaylaşıyor.

C) İşletmeler rekabet gücünü doğru tanıtımla oluşturur, böylece kalıcılığı yakalar.

D) Roman güncel sorunların içinde boğulmuş, herkese özelliğini kaybetmiştir.

E) Sanatın amacı güzelliğe ulaşmaktır ve güzel olanı ortaya koymaktır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge dizilişi yönünden “Sinema, gerçek gücünü öyküyü anlatma biçimiyle gösterir.” cümlesiyle özdeştir?

A) Sanat, bilmediğimiz bir dünyaya gitmemizi sağlayan bir kapı görevi üstlenir.

B) Tiyatro, seyircisini anlık ve güçlü bir etkiyle yakalar.

C) Şiir, sosyal, kültürel ve ekonomik her değişimden etkilenir.

D) Roman, okuyucunun da kendi hayatından izler taşıyacak olaylara yönelmelidir.

E) Öykü, sahip olduğu dar anlatım kalıbına rağmen çarpıcı ve güçlü mesajlar taşıyabilmektedir.

12. “Bugünün çağdaş Türk sanatına odaklanan “Formun Gücü”, üç sergiden oluşan serinin ilk etabının açılışını 5 Mayıs’ta gerçekleştirdi.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne                   B) Nesne             C) Zarf tümleci          

D) Dolaylı tümleç           E) Yüklem

13. “Araştırma dünyasında bir yazarın çalışmasının kimler tarafından kullanılacağını bilmesi olanaksızdır.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne, yüklem.

B) Dolaylı tümleç, özne, yüklem.

C) Özne, nesne, yüklem.

D) Nesne, özne, yüklem.

E) Zarf tümleci, özne, yüklem.

14. “Yeni üretilen araçlardaki teknolojik özellikler sürücülere kolaylık sağlıyor.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem.

B) Özne, dolaylı tümleç, yüklem.

C) Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem.

D) Nesne, özne, yüklem.

E) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem.

15. (I) Kütüphaneler, hizmet verdikleri bireylerle var olan kurumlardır. (II) Bu durum, çalışanların kullanıcılarla yoğun ve sürekli ilişkisinin zorunlu kılar. (III) Kütüphane çalışanları, kurumun yapısı ve nitelikleri konusunda donanımlı olmalıdır. (IV) Çalışanlar, hizmetin hızlı ve kolay yürütülmesini sağlayabilmelidir. (V) Bu faaliyetlerin tümü etkili bir halkla ilişkiler çalışması sonucu gerçekleştirilebilir.

Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde nesne, özne görevi üstlenmiştir?

A) I.              B) II.              C) III.               D) IV.              E) V.

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?

A) Tüyden hafif olurum böyle sabahlar.

B) Bu şehirde yağmur altında dolaşılır.

C) Bakakalırım giden geminin ardından.

D) Ben miyim bu şeylerin sahibi?

E) Fakat ne hazin isimleri var.

Cevap Anahtarı: 1-A, 2-E, 3-A, 4-C, 5-A, 6-E, 7-C, 8-C, 9-B, 10-A, 11-B, 12-D, 13-B, 14-B, 15-E, 16-A

edebiyatvadisi

Next Post

Zamirler (Adıllar)

Çar Tem 10 , 2019
ZAMİRLER (ADILLAR) Zamirler, isimlerin yerini cümlede geçici olarak tutan sözcük ve eklerdir. Zamir, her yönüyle isme benzer. İsimlere gelen çekim eklerini alırlar, cümlede isimler gibi tamlamalar kurarlar. Cümlede isimlerin üstlendikleri tüm görevleri üstlenirler. Zamirlerin Çeşitleri: A) SÖZCÜK DURUMUNDAKİ ZAMİRLER: 1. Kişi (Şahıs) Zamirleri: Kişi isimlerinin yerine geçen zamirlerdir: Ben, sen, […]