Cümlede Nesnel – Öznel Anlatım

Cümlede Nesnel – Öznel Anlatım

Nesnel Anlatım:  İletilen bilgi kesinlik taşır, bilgide kişisel değerlendirme bulunmaz. Nesnel anlatımda yorum değil, yansıtma vardır. Yargı, kişiden kişiye değişmez:

Eğitimini tamamladıktan sonra gazetecilik hayatına başladı.

Batılı anlamdaki tiyatro, Tanzimat devriyle birlikte edebiyatımızda yer almıştır.

Öznel Anlatım: Anlatıcının değer yargılarını yansıtan anlatımdır. Bu nedenle kişiseldir. Varılan yargıya başkaları katılmayabilir.

“Bana göre, bence, kanımca…” gibi sözler ile varlıklara yüklenen “çok büyük, daha etkili, güzel…” gibi nitelik bildiren sıfatların kullanılması cümleyi öznel duruma getirir.

Romandaki karakterlerin kaderleri, birbirlerine mükemmel bir teknik ve ustalıkla bağlanmıştır.

Çevirmeni sıradan bir aktarıcı olarak görmek, okuduğumuz güçlü çevirilere haksızlık etmektir.

edebiyatvadisi

Next Post

Cümlede Olumluluk - Olumsuzluk Anlamları

Per Tem 11 , 2019
Cümlede Olumluluk – Olumsuzluk Anlamları   Olumluluk Anlamı: Cümlede bildirilen eylemin gerçekleştiği, gerçekleşeceği ya da sözü edilen varlığın bulunduğu, bulunacağını bildiren cümledeki anlamdır. Örnekler Sanatçının bize tanıttığı kurgusal dünyayı kabul ederiz. Kimi batıl inançlarımızın kökeni çok eskilere dayanır. Olumsuzluk Anlamı: Çeşitli ekler ve sözcükler kullanılarak cümlede bildirilen eylemin gerçekleşmediği, gerçekleşmeyeceğini ya […]

You May Like