Cümlede Eleştiri Anlamı

Cümlede Eleştiri Anlamı

Eleştiri; bir durum, kavram ya da olayla ilgili olarak öne sürülen karşı düşünce ya da görüştür.

Birey, kendine yönelik eleştiri yaparsa buna “öz eleştiri” adı verilir.

Eleştiride kişisel bir değerlendirme ve yargılama söz konusudur.

Örneğin “Ülkemizde tiyatro sanatının oldukça geliştiği söyleniyor fakat sanatçıların yaşadıkları sorunlar dile getirilmiyor.” cümlesinde bir eleştiri vardır.

“Eğitimde teknolojinin olanaklarından büyük ölçüde yararlanılsa da ezberci eğitimden kurtulduğumuz henüz söylenemez.” cümlesinde de bir eleştiri bulunmaktadır.

edebiyatvadisi

Next Post

Tanımlama

Per Tem 11 , 2019
Tanımlama Bir varlık ya da kavramı en belirgin, önemli ve diğerlerinden ayırıcı özellikleriyle tanıtmaktır. Kısaca “…nedir?” sorusuna cevap vermektir. İki tür tanımlama vardır: a) Nesnel tanımlama: Bir varlığın herkes için geçerli ve gerçek özelliklerinin ortaya konulmasıyla yapılır: Üçgen, uç uca gelmiş üç doğru parçasının oluşturduğu, üç tepe noktası ve üç […]

You May Like