Cümlede Çıkarım Anlamı

Cümlede Çıkarım Anlamı

Çıkarım, (TDK) belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarını, yanlışlıklarını çıkarma anlamındadır.

Çıkarım; metinde bildirilen anlamın ötesine geçme, metinden kişisel bir anlam oluşturma sürecidir.

Okuyucunun bir metinden hareketle “o hâlde, bu durumda, bundan yola çıkarak” gibi sözlerle oluşturduğu düşünceler, çıkarımdır.

Örneğin “Sinema filmi, yönetmenin eseri sayılsa bile filmin çekimi sırasında kameramanlara, oyunculara, senaryo yazarlarına ihtiyaç duyuluyor. Aynı durum, televizyon yapımları için de geçerli. Bu durumda, kimi sanat eserlerinin ortaklaşa üretildiğini söyleyebiliriz.” cümlelerinden ilk ikisinde bir saptama yapılmıştır.

Son cümlede ise bu saptamaya bağlı bir çıkarımda bulunulmuştur. Bu çıkarım cümlesi, kişisel bir değerlendirme taşımaktadır.

edebiyatvadisi

Next Post

Cümlede Benzetme

Per Tem 11 , 2019
Cümlede Benzetme Benzetme, aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki varlıktan zayıf olanın güçlüye benzetilme sanatıdır. Günlük hayatta da yaygın bir yer bulan bu sanat, cümlelerde “gibi, kadar, sanki” benzetme edatlarıyla kurulduğu gibi bu edatlar kullanılmadan da yer alabilir. Örneğin “Titiz bir sanatçı eserini oluştururken bir kuyumcu gibi davranır.” cümlesinde benzetme yapılmıştır: […]

You May Like