Cümlede Anlam ve Anlatım Test 1

CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM TEST 1

1.

(I) eğitildikleri mesleklerde çalışmaları

(II) toplumun ihtiyaçları açısından eğitilmeleri

(III) ülkemizin kalkınması açısından bireylerin

(IV) kritik ve büyük önem taşımaktadır

(V) üretken ve verimli olmaları

Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür?

A) II – III – I – V – IV                        B) III – II – I – V – IV

C) I – III – II – IV – V                        D) III – I – II – V – IV

E) III – I – V – II – IV

2.

Tiyatro yazarlığı konusunda verilecek eğitimlerin – – – – – olacağına kuşku yoktur. Ancak bu eğitimlerin güncel gelişmeleri izleyen – – – – – olması planlanmalıdır. 

Parçanın anlamlı bir bütün olması için boş bırakılan yerlere hangi sözcükler sırasıyla getirilmelidir?

A) gereksiz – düzeyde                                   

B) sorunlu – yapıda

C) yararlı – nitelikte                                        

D) verimsiz – donanımda  

E) önemsiz – kapasitede

3.

Kimi ansiklopediler ve bilimsel kitaplar, kaynakların iyi  – – – – – ve anlatılanların doğru  – – – – –  yüzünden büyük insanları harekete geçiren fikirlere yönelik  – – – – – bilgiler içermektedir.

Parçanın anlamlı bir bütün olması için boş bırakılan yerlere hangi sözcükler sırasıyla getirilmelidir?

A) saptanması – anlaşılması – etkili

B) bulunması – aktarılması – kalıcı

C) belirlenmesi – kullanılması – güçlü

D) araştırılması – açıklanması – yanlı

E) değerlendirilmemesi – yorumlanmaması – yanlış

4.

I. yoğun iş hayatı sebebiyle

II. Türkiye’nin dört bir yanındaki otuz müze

III. gece 23.00’e kadar

IV. müze gezmeye vakit bulamayanlar için

V. açık tutulacak

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi, baştan üçüncü olur?

A) I           B) II            C) III           D) IV           E) V

5.

Bilginin doğru şekilde – – – – – ve etkili biçimde kullanılarak – – – – – en az bilginin kendisi kadar önemlidir.

Cümlenin anlamı, boş bırakılan yerlere hangi sözlerin getirilmesiyle tamamlanır?

A) pazarlanması – dağıtılması

B) paylaştırılması – söylenmesi

C) üretilmesi – tüketilmesi

D)  kazanılması – kalıcılığının sağlanması

E) söylenmesi – doğruluğunun sorgulanması

6.

Günlük yaşantıda bir engelle karşılaşan ya da bir sorunu çözmek durumunda kalan insan, bilerek ya da bilmeden, farkında olarak ya olmadan birbirini izleyen bir dizi bilişsel sürecin düzenli biçimde çalışmasına gereksinim duyar. Çoğunlukla belleğinde bulunan ve – – – – – kullandığı yolları hatırlar. Bunlardan yararlanarak engeli aşmaya, sorunu – – – – –  çalışır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) genellikle – oluşturmaya

B) başkalarının – anlamaya

C) ilk defa – anlatmaya

D) sorunu oluşturanların – tanımaya

E) benzer durumlarda – çözmeye

7.

Değişim, işin nasıl yapılacağı konusunda yaratıcı düşünceler gerektirir. Bu söze bağlı kalan pek çok insan, değişimin en zor kısmının yeni – – – – – yaratmak olduğunu düşünür. Oysa önceliği – – – – – olmaya vermek gereklidir.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözler getirilmelidir?

A) uygulamalar – başlatıcı

B) fikirler – kararlı

C) liderler – iyi niyetli

D) ekipler – güçlü

E) işler – nitelikli birey

8.

I. kişisel değerlendirmelerimde

II. hep yazmak istediğim ve

III. en ileri gittiğim

IV. karmaşık öyküsüne rağmen bu kitap

V. belki de bütünüyle kendimi anlattığım kitaptı

Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür?

A) IV – II – I – III – V

B) II – IV – III – I – V

C) III – I – IV – V – II

D) I – III – II – IV – V

E) I – IV – III – II – V          

9.

Bir derdimizi ya da bir haberi başkalarına aktarmak,  – – – – – çok basit ve özel bir – – – – – gerektirmeden yapılabilecek bir iş gibi gözükür.

Cümlenin anlamını tamamlamak için boş bırakılan yerlere hangi sözler sırasıyla getirilmelidir?

A) asla – çaba   

B) kesinlikle – eylem

C) genellikle – eğitim

D) mutlaka – durum

E) her zaman – tutum

10.

I. toplumu daha çok etkileyen

II. özellikleri üzerinde durmaya başladılar

III. romanın daha tutarlı

IV. eleştirmenlerin çoğu

V. öncekilerin yararsız saptamalarını yok sayarak

Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür?

A) IV – V – III – I – II                   B) V – III – IV – I – II

C) I – IV – III – V – II                   D) IV – III – V – I – II

E) IV – I – III – V – I

11.

I. kültürlerin tanınırlık oranlarını yükseltme

II. iletişimin büyük ölçüde gelişmesinin yanı sıra

III. günümüzün yeni teknolojileriyle

IV. doğrultusunda önemli yararlar getirmektedir.

V. gönderip aldığımız iletiler

Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür?

A) III – II – I – V – IV                      B) V – III – II – I – IV

C) III – V – II – I – IV                     D) V – II – III – I – IV

E) III – I – II – V – IV

12.

I. sadece alıntılar yapmakla yetinirse

II. hâline getirmekten kurtulamaz

III. gerçeğe körü körüne saplanan araştırmacı

IV. bir çelişkiler yumağı

V. üzerinde çalıştığı konuyu

Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür?

A) III – V – I – II – IV                 B) V – III – I – II – IV

C) III – I – IV – V – II                 D) V – I – III – IV – II

E) III – I – V – IV – II   

edebiyatvadisi

Next Post

Anlamca Ortak Cümleler

Per Tem 11 , 2019
Anlamca Ortak Cümleler Bir duygu ya da düşüncenin farklı sözcüklerle ifade edilmesidir. Bu tür cümleler ortak anlam taşıyan (eş anlamlı sözcükler ya da söz gruplarıyla kurulur. Örneğin “Kendine ayırdığı bütün zamanı kütüphanede geçirir.” cümlesini  “Boş vakitlerinde kütüphanede olur.” biçiminde söylemek mümkündür, çünkü her iki cümlede de anlam ortaklığı vardır. Anlam […]