Cümlede Amaç–Sonuç İlişkisi

Cümlede Amaç–Sonuç İlişkisi

Belirli bir amaç taşıyan eylemlerin yapılma gerekçesini içeren cümledeki anlamdır. Bu türdeki cümleler bileşik yapılıdır.

Bu tür cümlelerde amaç; “yapılacak, yapılması tasarlanan, gerçekleştirilmek istenen” düşünceyi içerir.

Sonuç ise amaca bağlı olarak yapılan, tamamlanan, bitirilen eylemi bildirir.

Amaç–sonuç cümleleri “için, diye, üzere” edatlarıyla kurulur:

“Bu kitapları okumak için kütüphaneden aldım.” cümlesinde iki eylem vardır:

1. Eylem: “Bu kitapları okuyacağım.”

Eylem, henüz gerçekleşmemiştir.

2. Eylem: “Kitapları kütüphaneden aldım.”

Eylem, gerçekleşmiştir.

Kitapların kütüphaneden alınmasının amacı okumaktır.

edebiyatvadisi

Next Post

Cümlede Neden–Sonuç İlişkisi

Per Tem 11 , 2019
Cümlede Neden–Sonuç İlişkisi   Bir eylemin neden yapıldığını eylemle birlikte anlatan cümlelerde bulunur. Bu tür cümleler birleşik ya da sıralı yapıdadır. Bu tür cümlelerde neden ve sonuç bildiren eylemlerin her ikisi de yapılmıştır, tamamlanmıştır. Atasözleri ve deyimlere şiirlerinde bolca yer verdiği için şiiri konuşma diline yakındır. Neden (gerekçe): “Atasözleri ve deyimlere […]

You May Like