Cümlede Açıklama Anlamı

Cümlede Açıklama Anlamı

Açıklama, cümledeki bir nesnenin, düşüncenin ya da yargının çeşitli yönlerden tanıtılmasıdır.

Bu tür cümleler genellikle sıralı yapıdadır ve önce yargı sonra da açıklamalar yer alır.

Örneğin “Köy seyirlik oyunlarında her duygu vardır; üzüntüler, sevinçler, acılar, umutlar birlikte yer alır.” cümlesinde hangi duyguların ele alındığı cümlenin ikinci yargısında açıklanmıştır.

Örnekler

Aydın kimliğini koruyan yazar, romanlarında toplumu inceler; kimi toplumsal davranışlar, halkın değer yargıları, inançları ve alışkanlıklarını bir bütün hâlinde anlatmaya çalışır.

Sanatçı, yazdığı açık mektubunda çok şeye değinir; sanatın doğuşu, izleyici tarafından algılanışı, eleştirmenlerin değerlendirmelerindeki yanlışlıklar, basının sanata olan ilgisi…

edebiyatvadisi

Next Post

Anlatımda Sorudan Yararlanma

Cts Tem 13 , 2019
Anlatımda Sorudan Yararlanma Soru, anlatımda tekdüzeliği ortadan kaldırarak okuyucunun dikkatinin toplanmasına yardımcı olur. Kimi metinlerde soru cevaplanabileceği gibi kimi metinlerde de cevap okuyucuya bırakılır: Kimler geldi, kimler geçti Türk romanından? Tarihsel bir soru! Kimler iz bıraktı, kalıcılığa ulaştı? Yazınsal bir soru! Yüz yılını doldurmuş Türk romanının bir geleneği oluştu mu, […]

You May Like