Cümle Oluşturma Test 1

Cümle Oluşturma Test 1

1.

(I) eğitildikleri mesleklerde çalışmaları

(II) toplumun ihtiyaçları açısından eğitilmeleri

(III) ülkemizin kalkınması için bireylerin

(IV) kritik ve büyük önem taşımaktadır

(V) üretken ve verimli olmaları

Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür?

A) II – III – I – V – IV                

B) III – II – I – V – IV

C) I – III – II – IV – V                

D) III – I – II – V – IV

E) III – I – V – II – IV

2.

I. yoğun iş hayatı sebebiyle

II. Türkiye’nin dört bir yanındaki otuz müze

III. gece 23.00’e kadar

IV. müze gezmeye vakit bulamayanlar için

V. açık tutulacak

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi, baştan üçüncü olur?

A) I           B) II            C) III           D) IV           E) V

3.

I. kişisel değerlendirmelerimde

II. hep yazmak istediğim ve

III. en ileri gittiğim

IV. karmaşık öyküsüne rağmen bu kitap

V. belki de bütünüyle kendimi anlattığım kitaptı

Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür?

A) IV – II – I – III – V

B) II – IV – III – I – V

C) III – I – IV – V – II

D) I – III – II – IV – V

E) I – IV – III – II – V    

4.

I. toplumu daha çok etkileyen

II. özellikleri üzerinde durmaya başladılar

III. romanın daha tutarlı

IV. eleştirmenlerin çoğu

V. öncekilerin yararsız saptamalarını yok sayarak

Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür?

A) IV – V – III – I – II              

B) V – III – IV – I – II

C) I – IV – III – V – II            

D) IV – III – V – I – II

E) IV – I – III – V – I

5.

I. kültürlerin tanınırlık oranlarını yükseltme

II. iletişimin büyük ölçüde gelişmesinin yanı sıra

III. günümüzün yeni teknolojilerinden yararlanarak

IV. doğrultusunda önemli yararlar getirmektedir

V. gönderip aldığımız iletiler

Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür?

A) III – II – I – V – IV               

B) V – III – II – I – IV

C) III – V – II – I – IV             

D) V – II – III – I – IV

E) III – I – II – V – IV

6.

I. sadece alıntılar yapmakla yetinirse

II. hâline getirmekten kurtulamaz

III. gerçeğe körü körüne saplanan araştırmacı

IV. bir çelişkiler yumağı

V. üzerinde çalıştığı konuyu

Numaralı sözler, hangi sıralamayla anlamlı bir cümleye dönüşür?

A) III – V – I – II – IV                

B) V – III – I – II – IV

C) III – I – IV – V – II                 

D) V – I – III – IV – II

E) III – I – V – IV – II  

Cevap Anahtarı: 1-B, 2-D, 3-A, 4-A, 5-C, 6-E

edebiyatvadisi

Next Post

Kutadgu Bilig

Çar Tem 24 , 2019
Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip: 11. yüzyılda, Karahanlılar döneminde, Balasagunlu Yusuf Has Hacib’in 1069-1070 yıllarında tamamladığı ve Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a sunduğu Türkçe ilk siyasetnamedir. Yusuf Has Hacib bu eserde, çeşitli konular hakkında felsefi ve sosyolojik fikir ve düşünceler ileri sürüp öğütler verir. Ayrıca toplumu […]