Betimleme

Betimleme

Bir varlığın en belirgin özellikleriyle anlatılmasıdır.

Betimlemede sıfatlar bolca kullanılır ve okuyucunun tanıtılan durum ya da nesneyi düşüncesinde canlandırması beklenir.

Bu yönüyle betimlemeye “sözcüklerle resim yapma sanatı” da denir.

Betimleme yapılırken tarafsız davranılabileceği gibi, nesnedeki özellikler yazara birtakım kişisel duygular da yükleyebilir. Bu yönüyle betimlemeyi

olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Öznel Betimleme Örneği

Yürüdüğümüz geniş kaldırımlı caddelerde yer yer açan çiçekler, yüreğimizi sevdalandırdı. Müthiş bir sessizlik, müthiş bir ıssızlık şehrin bütün sokaklarına, meydanlarına yansımıştı. Kentin terk edilmiş ve kaderiyle baş başa kalmış gibi bir havası vardı. Geniş yapraklı ağaçların arkasında yükselen apartmanların pencereleri ve balkon kapıları kapalıydı. Sadece büyük bir havuzdan yükselen sular ve çiçekler; zamanı ve canlılığı bize hissettiriyordu.

Parçadaki “geniş kaldırımlı, geniş yapraklı, büyük” sıfatları varlıklara ilişkin görülebilir ve somut nitelikleri bildirmiştir ancak bu nitelikler, sanatçıda yüreğin sevdalanması, oldukça yüksek olan ıssızlık ve sessizlik ile kapalı kapı ve pencerelerin hayat ve zamanı durduğu izlenimini oluşturmuştur.

Nesnel Betimleme Örneği

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Hereke Kalesi, sahilden yüz metre kadar içeride ve yirmi beş otuz metre yükseklikteki bir kayalığın üzerine kurulmuştur. Kalenin bugün yüzde beşi ayakta kalabilmiştir. Kalıntılardan sağlam kalan kısım, kalenin kuzeyinde bulunan on metre yüksekliğinde ve on beş metre uzunluğundaki duvardır. Duvar, kesme taşları ve Horasan harcı kullanılarak yapılmıştır. Bu nedenle duvar ile yaslandığı kaya birbirleriyle kaynaşmış durumdadır.

edebiyatvadisi

Next Post

Öyküleyici Anlatım

Cts Tem 13 , 2019
Öyküleyici Anlatım Olay ağırlıklı, zaman, kişi ve yer (mekân) ögelerini barındıran anlatımdır. Bu anlatımda, esas olan olaydır ve belirgin bir zaman akışı vardır. Örneğin “Bu kitapları, arkadaşıma okuması için önereceğim.” cümlesinde ”önerme” eylemi, birinci kişi tarafından gelecek zamanda gerçekleştirilecektir. Cümle, bu yönüyle “olay ağırlıklı” durumdadır. Aşağıdaki parça, betimleyici ögelerle desteklenmiş […]

You May Like