Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test 1

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI TEST 1

1.

Anadolu’nun büyük bir kesimine İÖ yaklaşık 1800 – 1200 yılları arasında hükmeden Hititlerin başkenti Hattuşa, uzun yıllardan beri yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları sayesinde bir açık hava müzesi hâline getirildi. Bu çalışmalar sonucunda kent, 1986’da UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı. 2003 yazında Hattuşa’da çalışmalara yeni bir boyut getirecek şu projeye başlandı: Şehri çevreleyen 6,5 kilometre uzunluğundaki Hitit surunun bir kısmının ayağa kaldırılması. Arkeoloji ekibi, şehri çevreleyen 6.5 kilometrelik Hitit surunun 65 metresini üç yıl içinde, orijinaline yakın bir şekilde tamamen kerpiçten inşa etti. Projenin tamamlanmasıyla anıtsal kerpiç bir yapı dünyada ilk kez gerçek boyutlarında, yeniden, yerinde ayağa kaldırılmış oldu. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

B) Doğrudan anlatım söz konusudur.

C) Deyim kullanılmıştır.

D) Terimlere yer verilmiştir.

E) Benzetme yapılmıştır.

2.

Şehri ilk kez keşfe çıktığımda gittiğim yer olan Yuyuan Bahçesi’ne beni ziyarete gelen arkadaşlarımı da mutlaka götürürdüm. Bu büyük bahçenin içinde tapınaklar, imparator ve üst düzey yöneticilerin toplantı yaptığı salonlar, hoş bir göl ve yürüyüş yolları var. Çok sakinleştirici bir yer. Çinliler için bahçeler çok önemli. Şanghay’ın içinde ve dışında pek çok güzel örnek bulabiliyorsunuz. Her biri ayrı bir güzellik taşıyor ve hepsinin ruhu var. Bahçenin hemen yanındaki çarşı da turistler için oldukça ilgi çekici.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A) Gözlem gücünden yararlanma

B) Tanımlamalara yer verme

C) Kişisel duyguları belirtme

D) Değerlendirmede bulunma

E) Kişileştirme sanatına başvurma

3.

Uludağ kaya resimleri, bir yandan Marmara Denizi çevresinde daha önce bilinmeyen bir kültürün izlerini yansıtırken diğer yandan arkeoloji dünyasında bu yöndeki araştırmalara da ivme kazandırmaya aday görünüyor. Kiremit kırmızısı bir renkte boya ile yapılan kaya resimleri, mağaranın girişinde doğu duvarında yer alıyor. Korunan bölümlerin birisinde geriye doğru kıvrılan uzun boynuzları ile arka arkaya iki keçi ya da geyik benzeri hayvan görülüyor. Hayvanlardaki bacakların duruşu ve beden çizgilerinden yola çıkarak bir av sahnesinin resmedildiğini düşünüyorum.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han­gisi yoktur? 

A) Gözlem gücünden yararlanma

B) İzlenimlerini belirtme

C) Dolaylı anlatım kullanma

D) Benzetme yapma

E) Birinci kişinin ağzından aktarma

4.

Bir dergide yayımlanan makalede balık avlayan örümceklerin tür sayısının giderek arttığı açıklandı. Su kenarlarında yaşayan bu örümcekler yüzebiliyor hatta suya dalabiliyor. Kendilerinden kat kat büyük olan balıkları avlamada çok güçlü bir zehir kullanıyorlar. Pusuya yatan bir örümcek arka bacaklarıyla bir yere tutunurken ön bacaklarıyla da balığı avlıyor. Balığı bir tür zehirle etkisiz hâle getiren örümcek, onu kuru bir yere çekiyor ve sindirimi sağlayan enzimlerin de yardımıyla ziyafetini saatler boyu sürdürüyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

B) Açıklama yapılmıştır.

C) Kişileştirme yapılmıştır.

D) Nitelik bildiren sözcükler kullanılmıştır.

E) Deyimlere yer verilmiştir.

5.

Kültür; toplumu oluşturan bireyler, gruplar arasındaki kurumlaşmış ilişkiler bütünüdür. Her türlü toplumsal olgu kültür potasında eriyerek içerik ve bütünlük kazanır. Kültür kişilik mekanizmaları yoluyla çevreye yansır, aktarılır. Halk kültürü bir düşünce, bir yaşam biçimi olarak kültür alanını kapsar ve millî kültürün oluşmasında etkin bir rol oynar. Halk kültürü, yapılmasını öngördüğü ve yasakladığı etkinliklerle, yaptırımlarıyla toplumu hem eğitir hem de yönlendirir. Halk kültürü ülkeyi ayakta tutan en önemli güçlerden birisidir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Tanımlama      B) Açıklama       C) Deyim kullanma       

D) Benzetme        E) Kişileştirme

6.

Göldeki su seviyesi, sürekli tekrarlanan mevsimsel bir ritme sahip. Kış sonlarından itibaren yükselen seviye, yaz sonu ortalama üç metre kadar düşmüş oluyor. Kuşların göl kıyısındaki ormanları kuluçka alanı olarak seçmesi, bu doğal ritimle doğrudan bağlantılı. İlkbaharda bu ormanların sularla kaplanması, yuvalar için güvenli bir ortam oluşturuyor. Yavrular uçtuktan sonra suların çekilmesi, ağaçların yeniden oksijene kavuşarak hayatlarını sürdürmesini sağlıyor. Ağaçların daha uzun süre su altında kalması, onların kuruyup ölmeleri anlamına geliyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A) Gözleme dayalı anlatım yapılmıştır.

B) Bir durumun nedeni söylenmiştir.

C) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

D) Bir durum aşamalı olarak tanıtılmıştır.

E) Tartışmacı anlatım kullanılmıştır.

7.

Yaylaya vardığımızda etrafta kimsecikleri bulamıyoruz. Devam edip orman yoluna giriyoruz, birilerine rastlama umuduyla. Yarım saat içinde kayboluyoruz ormanda. Büyük bir kestane ağacının altındaki düzlüğe aracı park edip iniyoruz. Sessizliğin sesini dinliyoruz. Muhteşem doğa tüm yalınlığıyla kabul ediyor bizi. Biraz daha kaybolabiliriz, değil mi?

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Konuşma havası içinde yazılmıştır.

B) Benzetme yapılmıştır.

C) İzlenimlere yer verilmiştir.

D) Kişileştirmeye başvurulmuştur.

E) Nitelik bildiren sözler kullanılmıştır.

8.

Yemyeşil çam ağaçları gözlerimizin önünde cayır cayır yandı. Çocuklarımız korktu. Yangını söndüren helikopterlerin, uçağın sesini duymamak için kulaklarını kapattılar. Ancak bizim yaşadıklarımız, orada yaşayanlar ve motel işletmecilerinin yanında hiçbir şey. Onlar, hem yanan Adrasan’a üzüldüler hem de sezonun başında yok olup giden ekmek teknelerine. Yangının olduğu akşam bizi Antalya’ya götüren taksi şoförü arkadaşın “Yarın İngiltere’den gelecek turistler için transferim vardı. Getireceğim otel yandı. Ne yapacağım bilmiyorum.” ifadeleri, orada yaşayanların endişesini özetliyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Alıntı yapılmıştır.

B) İkileme kullanılmıştır.

C) Söz sanatlarına başvurulmuştur.

D) Bitmemiş cümle kullanılmıştır.

E) Nitelik bildiren sözcüklere yer verilmiştir.

9.

Güven duygusu, kaya tırmanışının belirleyenidir. Sporcu göğe uzanıp giden dik duvar boyunca adım adım yükselirken hayatını aşağıda emniyetini alan takım arkadaşına emanet eder. Ellerinde sıkı sıkı tuttukları ip onları hem birbirlerine, hem yaşama bağlar. Çok az spor dalında ortaklık duygusu ve dayanışma bu derecede önem taşır. Tırmanışı bu kadar özel yapan şey belki de budur. Dışarıdan bakınca ilk olarak öndeki tırmanıcıyı görürsünüz ama onun bu baş döndürücü hamleleri yapmasını sağlayan, o sırada göz önünde olmayan emniyetçidir. Karışık ve zor solo tırmanış teknikleri olsa da kaya tırmanışı aslında bir takım işidir ve genellikle iki kişiyle yapılır. Önce biri tırmanır, diğeri emniyeti alır; ardından roller değişir.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Deyimlere yer verilmiştir.

B) Bir durum aşamalı anlatılmıştır.

C) Tanımlama yapılmıştır.

D) Farklı yüklem türleri kullanılmıştır.

E) İkilemelerden yararlanılmıştır.

10.

Niksar’da “kale” deyince akla sadece kentin orta yerindeki MÖ 3 binli yıllarda yapılan ve 11. yüzyılda Türklerin eline geçen ihtişamlı yapı gelmiyor. Aynı zamanda Anadolu insanının bir ayakkabı türü olarak ilk kez deneyimlediği kara lastiğin üretildiği “Kale Lastik” fabrikası da hatırlanıyor. Fabrika, 1950’lerin hemen başında küçük bir atölye olarak kurulmuş; Anadolu’nun bakımsız sokaklarında ahalinin ayağını çamurdan kesmiş. Kesmekle kalmamış, endüstriyel üretimin vatandaşın ayağına gelen ilk ürünü olarak da simgesel bir anlam kazanmış.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?

A) Nitelik bildiren sözler kullanılmıştır.

B) Deyimlere yer verilmiştir.

C) Öznel değerlendirmeler yapılmıştır.

D) Tarihsel verilerden yararlanılmıştır.

E) Amaç – sonuç ilgisi kurulmuştur.

Cevap Anahtarı: 1-E, 2-B, 3-C, 4-A, 5-D, 6-E, 7-B, 8-D, 9-C, 10-E

edebiyatvadisi

Next Post

Cümlede Anlam ve Anlatım Test 2

Cts Tem 13 , 2019
CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM TEST 2: 1. Mitolojilerde yer alan aslan figürü, Budizm’le birlikte görülmesine rağmen Altaylardaki Pazırık kurganlarında bulunan eserlerde bu figürün Türklerde çok eskiden beri mitolojik öge olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Bu cümleden hangi yargı, kesin olarak çıkarılabilir? A) Türklerin aslan figürünü kullanmaları, onların Budizm’le olan ilgisini göstermektedir. B) […]