Akis

AKİS:

Sözlük anlamı çarpma, çarpıp geri dönme demektir. Terim olarak edebiyatımızda oldukça fazla başvurulan bir sanattır. Herhangi bir cümle, bir dize ya da beyitteki sözcüklerin yerlerini tersine çevirerek aynı anlamlı cümle ya da dize yapmaktır. Verilen yeni anlam, ilk anlamın tersini ifade eder.

Örneğin

Dîdem rûhunu gözler, gözler rûhunu dîdem

Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem

dizelerinde akis sanatı yapılmıştır.

Aşağıdaki beyitler akis sanatından yararlanılarak yazılmıştır:

Cennet gibidir rûyin rûyin cennet gibidir

Âdem doyamaz sana sana âdem doyamaz

Gamzen ciğerim deldi deldi ciğerim gamzen

Bilmem nicolur hâlim hâlim nicolur bilmem

Vuslat bileli hicrin hicrin bileli vuslat

Mâtem görünür şâdî şâdî görünür mâtem

Zahmım göricek cânâ cânâ göricek zahmım

Merhem koyasın bir gün bir gün merhem koyasın

Sende nazarı dâim dâim nazarı sende

Âlem yüzüne meftûn meftûn yüzüne âlem

Olsun ko Nazîm ey gül ey gül ko Nazîm olsun

Her dem gülüne bülbül bülbül gülüne her dem

Akis sanatı yapılırken dize ya da cümle içindeki kimi sözcüklerin eklenmesine ya da çıkarılmasına rastlanır. Buna “eksik akis” adı verilir:

Örneğin

Bu cümle mazâhirde olan muteber insan

İnsana ola cümle tufeyli bu mazâhir

dizelerinde eksik akis sanatı yapılmıştır.

Aşağıdaki dizelerde de akis sanatı vardır:

Hiç mümkün olur mu rencsiz genc

Çok kimseye erdi gencsiz renc

Mehtâbda meh meh içre mehtâb

Mey şişede şişe meyde gark-âb

Sendendir İlâhî yine bu mekr ü bu fitne

Bu mekr ü bu fitne yine sendendir İlâhî

edebiyatvadisi

Next Post

İstifham

Paz Tem 7 , 2019
İSTİFHAM: İstifham; sorup anlama, anlamak için sorma anlamına gelir. Anlamı daha etkili duruma getirmek için cevabı istenmeyen soru sorma sanatıdır. Bu sanatın amacı, anlatılan duygu ve düşünceye daha fazla dikkat çekmektir. İstifham, günlük hayatta da sık sık başvurulan bir sanattır. Çoğu zaman kin, nefret, sevinç, hüzün, şefkat, hayret gibi duygularımızı […]

You May Like