Açıklama

Açıklama

Bir konu hakkında okuyucuya bilgi vermek için yapılan anlatımdır. Ele alınan konu hakkındaki birtakım sorular, bu anlatım kullanılarak cevaplandırılır.

Açıklama, bir durum, kavram ya da konuyu tanıtmak, bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermek, konu ya da kavramın niteliklerini ortaya koymaktır.

Makale, deneme gibi düşünce yazılarında, bilimsel metinlerde çok kullanılan bir anlatım yoludur.

Sanatlı söyleyişlere mümkün olduğunca yer verilmez, bilgiyi aktarmak amaçlanır; anlatım nesneldir.

Anlatımda sade bir dil esastır, ele alınan konu gereğince terimlere de yer verilebilir.

Açıklama yaparken örnekleme, karşılaştırma, betimleme gibi diğer anlatım ögelerinden de yararlanılabilir.

Aşağıda, girişimci bireylerde olması gereken nitelikler sıralanarak “girişimcilik” kavramı açıklanmıştır:

Dünyadan kopuk olmamak ve her an her yerde bağlantı kurmaya açık olmak, girişimcilerin temel özellikleri arasında yer alır. Girişimcinin onaylanma ihtiyacı gibi dışarıdan motivasyona ihtiyacı yoktur. Her şey girişimin kendisinde biter. Sadece bir iş yapmaktan memnun olmak, girişimcilik ruhuna aykırıdır. Farklı işleri sahiplenip tek bir etiketi benimsememek gerekir.

edebiyatvadisi

Next Post

Betimleme

Cts Tem 13 , 2019
Betimleme Bir varlığın en belirgin özellikleriyle anlatılmasıdır. Betimlemede sıfatlar bolca kullanılır ve okuyucunun tanıtılan durum ya da nesneyi düşüncesinde canlandırması beklenir. Bu yönüyle betimlemeye “sözcüklerle resim yapma sanatı” da denir. Betimleme yapılırken tarafsız davranılabileceği gibi, nesnedeki özellikler yazara birtakım kişisel duygular da yükleyebilir. Bu yönüyle betimlemeyi olmak üzere ikiye ayırabiliriz. […]

You May Like