Abartma

ABARTMA (=MÜBALAĞA):

Herhangi bir varlığı ya da durumu olduğundan büyük ya da küçük gösterme sanatıdır.

Abartma, genellikle övme ve kötüleme amacıyla kullanılır. Bu sanatın kullanılmasındaki amaç, duygu ya da düşüncenin daha güçlü biçimde vurgulanmasını sağlamaktır:

Örneğin

Bir ah çeksem dağı taşı eritir

Gözüm yaşı değirmeni yürütür

Dizelerinde “ah çekmek” eylemi ile “gözyaşı” abartılmıştır.

Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla

Yerden yedi kat Arş’a kanatlandık o hızla 

Bu dizelerde atların hızı abartılmıştır. Atlar, o kadar hızlı gitmektedir ki kanatlanıp yedi kat gökyüzüne ulaşmak üzeredir.

Aşağıdaki örneklerde abartma sanatına yer verilmiştir:

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer

O ne müthiş tipidir, savrulur enkâz-ı beşer

Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim                            (firkat: ayrılık)

Vaslına mümkün olan yetürmek sabâ beni                (vasl: kavuşma, yetürmek: ulaştırmak, saba: rüzgâr)

Yazılıp ermeye pâyânına dek nâme-i şevk    (pâyân: son, sonuç; nâme-i şevk: mutluluk mektubu)

Hep ağaçlar kalem olsa kamu yaprak kâğıt   (kamu: bütün, tüm)

Abartma, günlük hayatta da başvurduğumuz anlatım yollarındandır. Fazla ısınan birinin “Yandım.”, herhangi bir şeye şaşırıp hayrete düşen birinin “Taş kesildim.”, birini çok fazla bekleyenin “Beklemekten ağaca döndüm.” demesi birer abartmadır.

edebiyatvadisi

Next Post

Akis

Paz Tem 7 , 2019
AKİS: Sözlük anlamı çarpma, çarpıp geri dönme demektir. Terim olarak edebiyatımızda oldukça fazla başvurulan bir sanattır. Herhangi bir cümle, bir dize ya da beyitteki sözcüklerin yerlerini tersine çevirerek aynı anlamlı cümle ya da dize yapmaktır. Verilen yeni anlam, ilk anlamın tersini ifade eder. Örneğin Dîdem rûhunu gözler, gözler rûhunu dîdem […]

You May Like